S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

S4C Clic yn denu chwarter miliwn o gofrestwyr

20 Rhagfyr 2021

Mae S4C Clic wedi llwyddo i ddenu 250,000 o gofrestwyr i'r gwasanaeth ar alw.

S4C Clic yw'r lle i wylio holl raglenni S4C ar alw, ac ers datblygu system gofrestru ym mis Mai 2019, mae'r gwasanaeth wedi ehangu ei ddarpariaeth yn sylweddol.

Yn ogystal â chynnig bocs sets o ddramâu newydd a hen glasuron, mae S4C Clic bellach yn dangos chwaraeon byw ecsgliwsif, gan gynnwys rygbi o'r Uwch Gynghrair Grŵp Indigo a Chynghrair Colegau ac Ysgolion Cymru, a chynnwys penodol i blant, phobl ifanc a dysgwyr.

Mae'r system gofrestru hefyd wedi galluogi S4C Clic i gyfathrebu'n uniongyrchol gyda'r defnyddwyr, gan ddod i ddeall anghenion gwylwyr yn well a chynnig gwasanaeth mwy cyflawn.

Yn sgil y newyddion fod chwarter miliwn o ddefnyddwyr bellach wedi cofrestru i ddefnyddio S4C Clic mewn ychydig dros flwyddyn a hanner, dywedodd Owen Evans, Prif Weithredwr S4C:

"Mae hyn yn newyddion ffantastig. Rydyn ni wedi gweithio'n galed i ehangu yr hyn ry'n ni'n gynnig ar S4C Clic, wrth i fwy a fwy o bobl defnyddio'r gwasanaeth i wylio ein cynnwys.

"Mae datblygu presenoldeb digidol S4C wedi bod yn flaenoriaeth strategol mawr i ni dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae'r tyfiant aruthrol yn nilyniant S4C Clic wedi galluogi ni i ddod i adnabod ein cynulleidfaoedd hyd yn oed yn well a theilwra ein cynnwys gyda'r gwylwyr ar flaenau ein cof."

"Rwy'n falch iawn ein bod ni wedi llwyddo i daro'r garreg filltir arbennig yma a gobeithio y gall brand Clic barhau i gryfhau ymhell i mewn i'r dyfodol."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?