S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Setliad Ariannol S4C

17 Ionawr 2022

Wrth ymateb i gyhoeddiad yr Ysgrifennydd Gwladol dywedodd Cadeirydd S4C, Rhodri Williams:

"Mae'r setliad yma'n adlewyrchu ffydd y DCMS, a'r Ysgrifennydd Gwladol Nadine Dorries, yng ngweledigaeth S4C ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

"O ystyried yr hinsawdd economaidd mae'r setliad ariannol hwn, sy'n dod ar ôl misoedd o drafod rhwng y sianel a'r Llywodraeth, yn rhoi sylfaen dda i S4C gynllunio ar gyfer y cyfnod nesaf.

"Rydym yn diolch i'r Ysgrifennydd Gwladol a'i swyddogion am broses adeiladol a phositif sydd wedi dangos cefnogaeth i uchelgais S4C.

"Rydym hefyd yn ddiolchgar i Ysgrifennydd Gwladol Cymru, aelodau seneddol, aelodau Senedd Cymru, aelodau Tŷ'r Arglwyddi a nifer fawr o sefydliadau, cymdeithasau a chyfeillion ar hyd a lled Cymru wnaeth gefnogi'n hachos.

"Roedd dangos fod cefnogaeth drawsbleidiol drwy Gymru benbaladr yn cryfhau achos S4C wrth i ni gyflwyno'n cais i'r DCMS.

Dywedodd Prif Weithredwr S4C, Siân Doyle "Mae hyn yn newyddion gwych i gynulleidfa S4C yng Nghymru a thu hwnt.

"Yng ngoleuni'r cyhoeddiad byddwn nawr yn gweithio yn ofalus er mwyn gwireddu ein cynlluniau ar gyfer 2022-28.

"Byddwn yn edrych sut gallwn drawsnewid ein chwaraewr S4C Clic, sicrhau dosbarthiad ehangach ein cynnwys ar draws llwyfannau digidol, a gwella ein amlygrwydd ar setiau teledu clyfar.

"Mae hyn oll yn adlewyrchu'r newid yn y ffordd mae pobl yn gwylio cynnwys a rhaglenni teledu."

Bydd y drefn ariannu newydd yn dod i fodolaeth o 1 Ebrill 2022, gyda'r setliad yn parhau hyd 31 Mawrth 2028.

DIWEDD

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?