S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Ymateb S4C i araith y Brenin

7 Tachwedd 2023

Dywedodd llefarydd ar ran S4C:

"Mae S4C yn croesawu'r bwriad sydd yn cael ei nodi fel rhan o Araith y Brenin, i gefnogi'r diwydiannau creadigol.

"Bydd cyflwyno Mesur y Cyfryngau yn y tymor Seneddol yma yn cadarnhau sefyllfa S4C fel darparwr cynnwys Cymraeg aml-blatfform ledled y DU a thu hwnt.

"Fe fydd y fframwaith newydd yn sicrhau bod ieithoedd brodorol, gan gynnwys Cymraeg, yn rhan o'r cylch gorchwyl newydd ar gyfer teledu gwasanaeth cyhoeddus yn y DU.

"Bydd y mesur yn ymestyn y gyfraith sy'n ymwneud â'r cyfryngau i wylio teledu ar-lein, a sicrhau bod S4C Clic ar gael ar setiau teledu cysylltiedig ac yn amlwg ar setiau teledu yng Nghymru.

"Fe fydd hyn yn ein galluogi ni i ddatblygu'n gwasanaethau ymhellach a rhoi cynnwys Cymraeg ar-alw ar y prif blatfformau ar draws y DU."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?