Awdurdod

Awdurdod S4C - Polisïau, Cynlluniau a Chanllawiau

Cynnwys

Cydymffurfiaeth

Corfforaethol

Rheoli Data

Amrywiaeth

Yn sgil y Ddeddf Gydraddoldeb newydd, mae S4C yn y broses o adolygu'r dogfennau hyn. Yn y cyfamser dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at Uned Gyfreithiol S4C.

Polisi Masnachu Teg

Cynllun Llythrennedd yn y Cyfryngau S4C

Gwleidyddol, Etholiadau a Refferendum

Caffaeliaid