S4C

Cynnwys

Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
07:00 Ben Dant - Ysgol Pencae

Croeso i Ynys y Morladron. Ymunwch â Ben Dant a'r morladron o Ysgol Pencae wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Ynys Broc Môr Lili - Ar y môr

Pan mae Lili yn dod o hyd i ddarn o ddefnydd mae'n dychmygu ei fod wedi dod o garnifal draw ar Ynys Broc Môr. Ar y ffordd yno, mae'r gwynt yn gostegu ac mae Lili a Morgi Moc yn mynd i drafferthion ar eu cwch Delilah heb y gwynt i'w cario i'r lan. Mae Lili'n teimlo'n drist nes bod Morgi Moc yn dangos iddi faint o hwyl yw bod allan ar y môr.

Content options
07:20 Teulu Ni - Sul y Mamau

Mae Dylan o Gwm-y-Glo eisiau rhoi diwrnod i'w gofio i'w fam am yr holl waith caled mae hi'n ei wneud yn edrych ar ôl yr wyth o blant yn y teulu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Do Re Mi Dona - Bryn IagoY Tywydd

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais i ddysgu cân 'Y Tywydd,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Sam Tân - Lanterni Awyr

Mae Norman a'i ffrindiau yn mynd i drafferth wrth drio hedfan llusernau yn yr awyr i ddathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Cled - Disglair

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Sara a Cwac - Canu Gwlân

Mae Sara a Cwac yn galw heibio Siani Scarffia, ac mae diwrnod cerddorpl iawn yn datblygu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Popi'r Gath - Ras Cylch y Cylchoedd

Mae'r criw ar eu ffordd i blaned Cylch y Cylchoedd ar ôl i Sioni fwyta ffa jeli Lleucs. Maen nhw'n chwilio am fwy.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Heini - Gwisg Ffansi

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn ymweld â'r siop gwisg ffansi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Un Tro - Y Goeden Ffrwythau

Yn y chwedl hwn o Dde America, mae'n amser i ddathlu a chael parti wrth i ffrwythau o bob lliw a llun lifo heibio'r pentre'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
09:00 Tili a'i ffrindiau - Y Diwrnod Gorau Erioed

Er mwyn cofnodi'r diwrnod braf o beintio, gwisgo fyny, tidliwincs a brechdanau blasus mae Tili a'i ffrindiau yn mynd ati i greu llyfr lloffion gyda'i gilydd, ond a fydd y llyfr yn ddigon mawr i ddal yr holl atgofion?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Yn yr Ardd - Codi Calon

Mae Blodeuwedd yn hiraethu ar ôl ei ffrind Branwen y broga sydd wedi gadael yr ardd a symud i lyn arall i fyw. Mae Gwilym, Fflach a Wali yn mynd ati fel ffrindiau da i godi calon Blodeuwedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Boj - Sêl Cist Car

Yn anffodus nid yw sêl cist car Mrs Blaa i godi arian am ffynnon newydd i Hwylfan Hwyl wedi bod yn llwyddiant. Pam nad oes unrhyw un am brynu casgliad diddorol o bethau Tada a Misi? Ond diolch i un o syniadau Boj-a-gwych Boj mae'r pentrefwyr yn medru mwynhau ffynnon newydd unigryw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Bla Bla Blewog - Diwrnod troi dymuniadau'n wir

Tybed a oes coblyn yn yr hen lamp mae Dad wedi'i ffeindio? Byddai Boris wrth ei fodd yn cael coblyn fyddai'n gallu gwneud popeth drosto ac felly mae'n meddwl am gynllun er mwyn cael ei afael arno. Mae'n llwyddo i dwyllo rhai o'r Bla Bla Blewog ond fydd e'n llwyddo i dwyllo Nain?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Y Broga-Dywysog

Mae Mali yn troi Ben i mewn i froga ond a fydd hi'n gallu ei droi e nôl?

 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Oli dan y Don - Warden a Shane yn Dadlau Eto

Mae'r Shane cystadleuol yna nôl unwaith eto! Mae e wedi penderfynu agor ranch môr lewys drws nesaf i'w gefnder, ond mae ei fôr lewys yntau yn enfawr yn gawraidd ac maen nhw'n achosi lot o broblemau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Ty Mêl - Helfa Drysor

Mae Morgan yn dysgu ei bod hi'n well i bawb weithio gyda'i gilydd, yn hytrach nag ar wahân.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:20 Wibli Sochyn y Mochyn - Swigod

Wibli druan - mae ganddo set swigod newydd sbon ond mae pawb yn gallu chwythu swigod heblaw amdano ef. Mae o un ai'n chwythu'n rhy galed neu'n rhy ysgafn. Mae hyd yn oed Porchell a'r awel yn gallu chwythu swigod yn well na Wibli! Pa fath o siapiau maen nhw'n gallu eu chwythu? Swigod sgwâr, swigod hir a swigod sgleiniog! Fydd Wibli wedi dysgu i chwythu'r swigen berffaith cyn diwedd y dydd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Holi Hana - Oh Patsi

Mae'r plant i gyd wedi cael llond bol ar Patsy achos ei bod mor flêr ac mae hithau yn ei thro yn methu deall pam ei bod mor amhoblogaidd. Mae Beti hithau yn anhrefnus yn y swyddfa ac mae Owen yn penderfynu ei helpu i fod yn fwy trefnus drwy gadw ei ffeiliau tra bo Francis yn helpu Patsy i gadw ei phethau hi yn y locyr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Marcaroni - Troli Oli

Mae pawb yn canu yn Nhwr y Cloc - gan gynnwys bola Marcaroni pan mae'n wag! Ac heddiw mae bola Marcaroni yn crefu isio bwyd - ond mae'r cwpwrdd yn wag. Na phoener - mae Oli wedi mynd i siopa ac mae'r pethau gwych a rhyfeddol sydd ganddi yn ei throli yn destun y gân fwyaf blasus erioed!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
11:00 Ben Dant - Ysgol Sant Baruc

Ymunwch â Ben Dant a'r morladron o Ysgol Sant Baruc wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Ynys Broc Môr Lili - Pwdin!

Mae Lili'n dod o hyd i set o lwyau mesur ac yn eu defnyddio ar Ynys Broc Môr. Mae Nonna Moc wedi cwympo ac angen gorffwys felly mae Morgi Moc yn penderfynu coginio pwdin pwysig iawn. Ond mae'n cael y rysáit yn anghywir ac yn gorfod delio â phwdin enfawr, crac iawn!

Content options
11:20 Teulu Ni - Tymor Newydd

Y tro hwn, Dylan Hall o Gwm-y-Glo fydd yn tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei deulu ef. Mae hi'n ddiwedd yr haf ac mae Dylan a'i frodyr a'i chwiorydd yn mynd i siopa am esgidiau, llyfrau a phensiliau newydd cyn i'r tymor ysgol ddechrau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Do Re Mi Dona - Ysgol y Wern, Caerdydd: Y Sw

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol y Wern, Caerdydd i ddysgu cân 'Y Sw,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Sam Tân - Y Goleudy

Mae Norman yn gorfod glanhau nifer o gerbydau ar ôl i daith i'r goleudy fynd o'i le.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Cled - Blychau

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Sara a Cwac - Y Siop Fawr

Mae Sara a Cwac yn mynd i'r Siop Fawr ar y bws i brynu tegan newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:20 Popi'r Gath - Coed Corn

Pan fo deilen ryfedd hardd yn syrthio i'r llawr, mae Popi a'i ffrindiau'n penderfynu mynd mewn 'balwn mawr mawr' i chwilio am Goedwig y Coed Corn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:30 Heini - Yn yr Ysgol

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn mynd yn ôl i'r ysgol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Un Tro - Y Dywysoges a'r Ddoli Bren

Mae'r stori hon wedi ei seilio ar chwedl draddodiadol o ynys Jafa. Mae'r dywysoges Enda yn derbyn anrhegion gwerthfawr dros ben - ond pa un fydd orau ganddi?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Byddwn ni'n darlledu'n fyw o seremoni 'Gwobrau Dewi Sant'; cawn gyhoeddi pwy sydd wedi ennill hamper Sul y Mamau a chwrdd â sawl Mam sy'n haeddu syrpreis fach!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Ffermio

Bydd Alun yn ymweld â theulu o Dalgarreg sydd yn chwilio am bartner busnes newydd. A bydd Daloni yn ymweld â Dr Prysor Williams sy'n cyfuno ffermio a darlithio ym Mhrifysgol Bangor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Bydd y Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le ac mae 'na gyfle i chi ennill £100 neu fwy yn Mwy neu Lai.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Julian Lewis Jones yn Awstralia

Ym mhennod ola'r gyfres mae Julian a Rhys yn mentro i orllewin gwyllt Awstralia, i Exmouth a'r Ningaloo Reef, sy'n un o safleoedd treftadaeth y byd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Teulu Ni, Syrcas Deithiol Dewi, Do Re Mi Dona, Patrôl Pawennau, Hendre Hurt.

Content options
16:00 Teulu Ni - Dysgu Arabeg

Halima Yousef o Abertawe fydd yn tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei theulu hi. Yn y bennod yma, mae Halima a'i theulu yn dathlu eu diwylliant Islamaidd a Chymraeg. Ar ôl bod am wers Arabeg, mae pawb yn mynd am dro i Gastell Talacharn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Syrcas Deithiol Dewi - Y Diabolo Diflanedig

Mae Bobo eisiau chwarae gyda diabolo Li a Ling.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Do Re Mi Dona - Pen BarrasLliwiau

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw Ysgol Pen Barras, Rhuthun i ddysgu cân 'Lliwiau,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd? Bydd Dona'n helpu'r criw gyda'r paratoadau, ac yn rhoi ambell syrpreis iddynt ar hyd y ffordd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:35 Patrôl Pawennau - Achub Walrws

Mae'r Pawenlu yn cymryd rhan mewn diwrnod glanhau'r traeth pan ddaw'r newyddion bod Wali wedi ei ddal mewn rhwyd o dan y dwr! Mae'n rhaid i'r Pawenlu ei achub cyn iddo foddi.

Content options
16:45 Hendre Hurt - Blewbeth yn Erbyn Morus

Rhaglen i bobl ifanc sy'n dychmygu pa helbul mae anifeiliaid y fferm yn ei greu tu ôl i'n cefnau ni!

Content options

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 TAG

Cawn edrych ymlaen at y gêm bêl-droed enfawr rhwng Gweriniaeth Iwerddon a Chymru a bydd y model Dylan Garner o 'Ffasiwn Mecanic' yn y stiwdio i sôn am y gyfres newydd. Ysgol Dyffryn Nantlle fydd yn mentro i'r dyfnderoedd yn yr her 'O Gof' a bydd Owain yn cwrdd â'r sêr ar garped coch parti mawr ITV! Hefyd, cipolwg ar y gajets a'r gemau consol diweddaraf.

Content options
17:40 Sbargo - Y Gêm Olaf

Rhaglen animeiddio fer.

Content options
17:45 Gwboi a Twm Twm - Dawns y Ddoler

Mae Gwboi a Twm Twm y gallan nhw ennill miliwn o ddoleri am ysgrifennu cân am Siop y Pop, ond mae Leni'n ceisio'n galed i'w rhwystro nhw.

Content options
17:55 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Pobol y Cwm

Ydy Mark yn gwneud y peth iawn yn cau Non allan o'i fywyd? Mae Gwyneth yn penderfynu cadw allan o'r ffordd nes i'r helynt dawelu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:30 Gwaith Cartref

Ymysg bwrlwm a chyffro'r ffair haf mae ymddygiad rhyfedd Colin yn dechrau peri gofid i Donna. Ac mae gan Annest bethau pwysicach o lawer ar ei meddwl wrth iddi ffarwelio â Math, sydd wedi penderfynu mynd am gyfweliad yn Dubai. Ac ar ôl cyfnod cythryblus i Steph a Llywela, oes unrhyw obaith y byddan nhw'n cymodi? Rhaglen ola'r gyfres.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
19:13 Y Tywydd

Y Tywydd.

19:15 Sgorio Rhyngwladol - Gweriniaeth Iwerddon v Cymru

Mae pob gêm ryngwladol ragbrofol yn bwysig, ond mae hon yn gwbl allweddol os yw Cymru am gadw'r freuddwyd yn fyw o gyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd 2018 yn Rwsia. Ymunwch â Dylan Ebenezer, cyn gôl geidwad Cymru Dai Davies a'r cyn chwaraewr ganol cae rhyngwladol Owain Tudur Jones i weld yr ornest yn fyw o stadiwm orlawn Aviva yn Nulyn. Gyda sylwebaeth gan Nic Parry a Malcolm Allen. Cic gyntaf, 7.45.

Content options

22:00 35 Diwrnod

Mynd o ddrwg i waeth mae'r cweryla rhwng y ddau deulu ar ôl i rywun adael gwartheg Huw yn rhydd ar y ffordd fawr. Mae dod o hyd i ateb i drafferthion ewyllys Mair yn anoddach fyth yn sgil gweithredoedd twp Dafydd a Josh. Mae tensiynau mawr ar aelwyd Dolwen ac mae Geraint, Gwenda, Nia, Sara a Dafydd, yn beio ei gilydd. Mae'r dirgelwch ynglyn â boddi Gwyndaf drannoeth ei barti pen-blwydd yn dwysáu. Pam mae Huw mor awyddus i gyfarfod Ifan ger y llyn? Ac ynghanol yr holl wrthdaro mae marwolaeth Heulyn yn bwrw cysgod dros y presennol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Gwyl Cwlwm Celtaidd Glasgow 2017

Ryland Teifi a Kizzy Crawford sy'n mynd â ni ar grwydr o amgylch Glasgow ac yn ein tywys drwy uchafbwyntiau Cwlwm Celtaidd 2017. Dyma wyl sydd yn dathlu cerddoriaeth werin o bob rhan o'r byd gan ganolbwyntio ar y gwledydd Celtaidd. Bydd perfformiadau Cymreig gan Plu, Gareth Bonello, Kizzy Crawford, Al Lewis, Ryland Teifi a nifer o berfformwyr Celtaidd eraill.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
00:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?