S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
06:00 Do Re Mi Dona - CaerffiliYr Ysgol

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Caerffili i ddysgu cân 'Yr Ysgol,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Guto Gwningen - Hanes Pluen Hen Ben

Wedi i Guto gymryd un o blu cynffon Hen Ben mae'n rhaid rasio drwy'r cwm i geisio'i chael yn ôl a thawelu'r dylluan flin!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:30 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Octonots - Yr Octonots a'r Sglefren Fawr

Mae'n rhaid i'r Octonots achub Pegwn wedi iddo gael ei ddal y tu mewn i Sglefren Fawr

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:50 Bing - Sioe

Mae Bing a'i ffrindiau yn llwyfannu sioe yn y parc. Ar ôl dawns Coco, cân Pando ac acrobateg Swla mae pawb yn edrych ymlaen at weld diweddglo Bing.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Patrôl Pawennau - Y Babi Mawr Mawr

Mae Capten Cimwch yn galw'r Pawenlu gan fod babi morfil yn sownd ar y traeth. Mae'n rhaid i Gwil a'r criw weithio allan sut i'w gael yn ôl at ei fam.

Content options
07:15 Meripwsan - Dal

Mae Meripwsan yn darganfod afalau a chrancod ac yn dysgu sut i ddal. Mae Cochyn yn dal crancod ac mae Meripwsan eisiau tro ond mae'n cael ychydig o drafferth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Blero yn Mynd i Ocido - Dilyn Dy Drwyn

Er bod Blero'n hoff iawn o sanau drewllyd, mae traed Talfryn yn achosi problem enfawr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Ysbyty Cyw Bach

Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Nodi - Nodi a'r Orymdaith Fawr

Mae Nodi yn trefnu gorymdaith drwy'r dref, ond mae'r coblynnod yn achosi trafferth drwy ddrysu'r arwyddion.

Content options

08:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
08:00 Tili a'i ffrindiau - Fflur a'r Freichled

Wrth baratoi i ddawnsio mewn bale enwog o'r enw 'Llyn yr Iâr' mae Fflur angen rhywbeth i wneud ei gwisg yn ysblennydd. Mae hi'n cael benthyg breichled ddisglair, ddisglair gan Tili ond wrth ymarfer yn frwdfrydig mae hi'n ei cholli! Sut mae Fflur am gyfaddef hyn wrth Tili ac i ble'r aeth y freichled?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Y Brodyr Coala - Siwsi'n Dawnsio

Cyfres i blant bach. Pwy fydd angen eu cymorth y Brodyr Coala heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Y Teulu Mawr - Disgo Dathlu

Cyfres gartwn i blant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Holi Hana - Help, rwy' ar goll

Problem Elen y tro hwn yw ei bod yn colli ei ffordd, hyd yn oed o gwmpas yr ysgol. Mae Hana ar gael i ddatrys y broblem.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Abadas - Iglw

Mae'r Abadas yn chwarae ar lan y môr. A fyddant yn dod o hyd i air heddiw, 'iglw' yno? Mae antur 'aba-dwbi-dî' arall yn aros i un o'r triawd ond pwy?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Wibli Sochyn y Mochyn - Hwylio

Mae Wibli yn defnyddio bocs i wneud cwch hwylio er mwyn mynd ar antur! Mae Gwich Bach yn dod hefyd ond dydi o ddim yn siwr sut mae'r hwyl yn gweithio. Yn gyntaf mae 'na awel ysgafn sydd yn helpu i'r cwch symud yn araf a gofalus, ond yna mae'r gwynt yn cryfhau ac yn chwythu'r ddau at ynys lle mae Soch Mocha yn aros.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Hafod Haul

Mae Jaff a Heti yn penderfynu cystadlu mewn Sioe Dalent ar y teledu ond mae'r anifeiliaid eraill yn poeni na fyddan nhw'n dod yn ôl i'r fferm os byddan nhw'n ennill.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Popi'r Gath - Pen-blwydd Hapus Popi

Ar ei phen-blwydd mae Popi'n derbyn llawer o anrhegion defnyddiol gan ei ffrindiau gan gynnwys map trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Ty Mêl - Morgan a'r Cyfrifiadur

Mae Morgan yn dysgu sut i anfon e-bost, ond mae pethau yn mynd o chwith.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Pentre Bach - Taro Bargen

Mae Jini eisiau beic newydd ac yn ymweld â siop Shoni Bric-a-moni.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
10:00 Do Re Mi Dona - Bryn IagoY Tywydd

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais i ddysgu cân 'Y Tywydd,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Guto Gwningen - Hanes y Gwningen Bi-po

Mae Benja a Nel yn mynd ar goll yn y goedwig wrth chwarae pi-po. Tybed allith Guto ddefnyddio'r union gêm honno i'w rhwystro rhag cael eu dal gan Mr Cadno?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Octonots - Yr Octonots a'r Seren Fôr

Pan mae'r Octonots yn dod o hyd i Seren Fôr anghyffredin ar y traeth, maen nhw'n chwilio'r cefnfor o'i gorun i'w sawdl er mwyn dod o hyd i gartref y seren.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Bing - Parti Teganau

Mae Bing yn genfigennus pan mae Swla yn talu mwy o sylw i Pando wrth chwarae gyda'u teganau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Patrôl Pawennau - Gwaith Gwlyb i Gwn

Pan fo cwch Capten Cimwch yn mynd yn sownd, mae'n rhaid i Gwil, Dyfri, Fflei a Cena weithio gyda'i gilydd i'w harbed rhag suddo.

Content options
11:10 Meripwsan - Barcud

Mae Meripwsan yn gweld barcud am y tro cyntaf ac yn darganfod beth yw gwynt. Mae'n chwarae pêl-droed tra bo Eryn yn rhoi ei dillad ar y lein. Mae Cwacadeil yn cael bath mewn twba sinc ac mae Wban yn hedfan barcud.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Blero yn Mynd i Ocido - Comed

Mae yna gomed yn anelu am Ocido ac mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau ei rhwystro, a sicrhau bod Maer Oci yn cael ei fath arferol yn ddiogel.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Ysbyty Cyw Bach

Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Nodi - Y Trowsus Cyflym

All Plismon Plod ddim stopio rhedeg yn wyllt o gwmpas Gwlad y Teganau.

Content options

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Heno

Ar ddiwrnod y Tatw byddwn yn cael sgwrs gyda'r model Siân Davies sy'n hoff o datws, a bydd Daf Wyn yn clywed am apêl cancr arbennig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Prynhawn Da

Byddwn yn edrych ar winoedd sy'n addas ar gyfer yr haf ac yn agor drysau'r Cwpwrdd Dillad gyda Huw Ffash.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Seiclo: Le Tour de France - Cymal 16 / Stage 16

Cymal byr a chymharol hawdd yw cymal 16, sy'n gorffen yn Romans-sur-Isère. Bydd y seiclwyr yn wynebu ambell ddringfa gynnar, cyn disgyn i wastadoedd dyffryn y Rhône. Diwrnod arall i'r gwibwyr fydd heddiw wrth i ni ddilyn y cyffro'n fyw.

Content options

16:35 Guto Gwningen - Hanes y Trap Ofnadwy

Mae gelynion y cwningod yn dod at ei gilydd i gynllunio sut i gael gwared ar y Guto Gwningen felltith am byth. Ond er mwyn i'r cynllun weithio mae'n rhaid iddyn nhw allu cydweithio!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:50 Octonots - Yr Octonots a'r Morfil Cefngrw

Mae'r Octonots yn helpu Morfil Cefngrwm Albino sydd wedi llosgi yn yr haul.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:05 Y Gemau Gwyllt

Yr wythnos hon bydd cystadleuwyr y De Orllewin yn saethu bwa a saeth ac yn gwneud her coasteering.

Content options
17:30 TAG

Bydd Owain yn cwrdd â King Kong yn Madame Tussauds; cawn glipiau doniol, y newyddion a'r trends diweddara' yn Tag Tiwb a chlip ecsgliwsif o'r operâu sebon! Ows Bach fydd yn rhoi'r byd yn ei le, Tîm Tag fydd yn mentro ar y dwr gwyn yn 'Y Rafft' a chawn gipolwg ar y ffasiwn wallt ddiweddaraf gydag Edith.

Content options

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal Gwestai'r Byd

Mewn pennod o 2009, mae Aled Samuel a'r cynllunydd Leah Hughes yn ymweld â gwesty gwahanol yn Dubai sy'n galeri celf yn ogystal â lle cyfforddus i aros. Byddant hefyd yn ymweld â gwesty unigryw'r Baby Grand yn Athen, a'r Malmaison yn Rhydychen fu unwaith yn garchar ond sydd bellach yn westy moethus.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Babi Del: Ward Geni

O eni'n naturiol, i caesarian, i eni gartre' - mae 9 mam wedi gadael i'r camerâu eu ffilmio wrth iddynt ddod â bywydau newydd i'r byd. Wedi'i lleoli yng Ngwynedd, ac yn canolbwyntio ar fydwragedd yr ardal - dyma gyfle i weld a dod i ddeall yr holl waith caled sy'n mynd i mewn i ddyfodiad y babi del. Anna a Cai Roberts o Gaernarfon yw'r cwpwl cyntaf i adael i'r camerâu ddilyn genedigaeth eu plentyn yn Ysbyty Gwynedd. Pythefnos ar ôl y geni, mae Cai yn hedfan i ffwrdd am fywyd newydd yng Ngholombia.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Byddwn ni'n darlledu'n fyw o'r Deml Heddwch yng Nghaerdydd, a bydd Elin Fflur ar lan y môr ym Mhrestatyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Faint mae Eifion yn fodlon ei dalu am waith celf Chester? Llwydda Jim i wneud smonach o bethau yn y siop.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Blwyddyn y Bugail: Ioan Doyle

Tra bo Helen wrth ei gwaith gwyliau yn Zipworld, Bethesda mae Ioan wedi derbyn y cynnig, a'r sialens, o gamu i mewn i fyd mawr y cyfryngau. Sut y bydd o'n ymdopi â bod yn rhan o dîm darlledu S4C o Sioe Llanelwedd 2014? 'Nôl adra' bydd wyn 'Loved Lamb' yn mynd i'r lladd-dy yn Llanrwst ac yna'n syth at gwsmeriaid cynta'r busnes. Mae'r llwyddiant yma'n haeddu gwyliau; gwyliau dringo wrth gwrs, ar Ynys Owey, Donegal, Iwerddon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Caeau Cymru - Trawsfynydd

Brychan Llyr sy'n datgloi hanes a chyfrinachau ein cymunedau gwledig, drwy ddadansoddi ac ymchwilio i'r enwau a ddefnyddir ar ein tiroedd. Yn gwmni i Brychan, bydd yr hanesydd Rhian Parry, ac yn y rhaglen gyntaf bydd y ddau'n canolbwyntio ar diroedd hen ystâd Gelli Iorwerth ger Trawsfynydd. Byddwn yn trafod casgliad o hen enwau diddorol ar gaeau fferm Plas Capten. Bydd Brychan yn darganfod pwysigrwydd hen garreg fedd ar ffordd Rufeinig Sarn Helen ac yn dysgu am hen olion amaethyddol sydd i'w gweld ar diroedd fferm Yr Ysgwrn, ac ar y ffriddoedd uwchben. Darlledwyd y gyfres gyntaf yn 2014.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Seiclo: Le Tour de France - Cymal 16: Uchafbwyntiau

Cymal byr a chymharol hawdd yw un heddiw, sy'n gorffen yn Romans-sur-Isère. Bydd y seiclwyr yn wynebu ambell ddringfa gynnar, cyn disgyn i wastadoedd dyffryn y Rhône. Diwrnod arall i'r gwibwyr fydd cymal 16 wrth i ni ddilyn uchafbwyntiau'r cyffro.

Content options
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Mynyddoedd y Byd - Y Rockies: Siân Lloyd

Sut mae gwarchod mynyddoedd mwyaf hardd y blaned? Gohebydd newyddion y BBC Siân Lloyd sy'n cwrdd â phobl y Rockies ac yn gweld y byfflo gwyllt yn dod yn ôl i'r copaon am y tro cyntaf mewn canrif a mwy - a hynny yn y modd mwyaf syfrdanol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?