S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul

Mae crwban cloff yn dod ar wyliau i'r fferm er mwyn rhoi cyfle i'w goes wella. Ond a fydd cynllun Jaff i wneud i'r crwban symud yn well lwyddo?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Cragen Crwban yn Ddarn

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae cragen crwban yn ddarniog.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 30
Blero yn Mynd i Ocido - Yr Esgyrn Hyn

Daw Pero i chwilio am gymorth gan fod Talfryn wedi torri ei fys, ac wrth fynd i helpu mae Blero a'i ffrindiau'n dysgu pa mor ddifyr ydy esgyrn!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Sam Tan - Bron a Rhewi

Mae Trefor yn cael damwain gyda'r bws yn yr eira.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 55
Meripwsan - Blodyn

Mae hi'n ddiwrnod poeth iawn yn yr ardd heddiw ac mae pawb yn sychedig iawn - gan gynnwys y blodau.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Da 'Di Dona - Gweithio mewn gwesty efo Sion

Dewch i ymuno a Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio mewn gwesty gyda Sion.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Cymylaubychain - 'Sdim Hwyl i'w Gael, Haul!

Taflu peli eira sy'n mynd a bryd y Cymylaubychain ond am ryw reswm, dydy peli eira Haul ddim cystal a rhai pawb arall.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Digbi Draig - Malwod

Ar fore gwlyb yn yr haf, mae tair malwen yn ceisio gwneud eu hunain yn gartrefol yn nhy Conyn. Dydy Conyn ddim yn hapus o gwbl ac mae'n ceisio cael gwared arnynt.

07: 35
Dwylo'r Enfys - Daniel

Yn y Gogledd mae Daniel yn byw - ac mae ganddo westy cathod lle mae cathod yn dod ar eu gwyliau! Am le da i chwarae chwilio! Ond hoff anifail Daniel ydy ceffyl - os wnaiff o chwarae chwilio, a ddaw o hyd i geffyl yn rhywle tybed?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Sara a Cwac - Annwyd Sara

Mae Sara wedi dal annwyd trwm, ac mae Cwac yn mynd gyda hi i weld y meddyg.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Octonots - Yr Octonots a Bwgan y Mor

Pan fydd yr Octonots yn ceisio tynnu Pegwn allan o ffos yn nyfnder y mor, maen nhw'n cael help gan greadur rhyfedd yr olwg gyda phen tryloyw: Bwgan y Mor.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Ty Mel - Morgan y Gofodwr

Mae Morgan yn cael tocynnau i fynd i'r sinema ond wedyn yn ei chael hi'n anodd penderfynu pwy fydd yn cael mynd gydag o i weld y ffilm.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Y Dywysoges Fach - Dwi isio fy nghraeonau

Mae gan y Dywysoges Fach focs newydd o greonau.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 35
Guto Gwningen - Hanes y Cwt Coed Cudd

Mewn cystadleuaeth mae Guto'n profi ei fod yn haeddu bod yn rhan o griw'r wiwerod, a chael ei gwt coed cudd ei hun i fyny yn y goeden.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Marcaroni - Pawb at y Peth Bo

Mae Marcaroni'n gwarchod parot heddiw - a dydy o ddim yn deall pam nad ydy'r parot yn hapus. Diolch bod Oli Odl yn dod gyda'i stori am Y Brenin a'r Pysgodyn i roi goleuni ar bethau. Ond yn fwy na hynny, mae'r stori'n troi yn gan wrth gwrs! Hwre!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 00
Popi'r Gath - Mynydd Iodlo

Mae Alma'n casglu blodau i'w sychu ac mae un blodyn prydferth ar ol ganddi i'w gasglu. Penderfyna Popi fynd ar antur ac fe gaiff Alma ei dymuniad.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Stiw - Addewid Stiw

Mae Stiw'n gwneud llawer o addewidion ond yn darganfod ei bod yn anodd iawn eu cadw.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Picnic ar y Lleuad

Mae'r ffrindiau'n mynd ar daith i'r lleuad ond a fyddan nhw'n llwyddo i ddod adref pan maent yn rhedeg allan o danwydd?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Tomos a'i Ffrindiau - Sblish Sblash Sblosh

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Bach a Mawr

Mae Mawr wedi ysgrifennu ei ddrama gyntaf - ond mae Bach eisiau chwarae y brif ran!

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul

Mae'r anifeiliaid yn anniddig ar y fferm gan bod rhyw greadur rhyfedd wedi bod yn eu cadw'n effro yn ystod y nos. Tybed a oes anghenfil ar y fferm, neu a oes ateb tipyn llai a symlach i'r dirgelwch?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Trwnc Gan Eliffant?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae gan yr eliffant drync.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 30
Blero yn Mynd i Ocido - Cynefin

Dydy Sim a Sam ddim yn gallu rheoli'r Llong Gwmwl ac wrth iddi wibio'n wyllt o le i le, mae Blero a'i ffrindiau'n gweld creaduriaid a phlanhigion yn eu gwahanol gynefinoedd.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Sam Tan - Lili Fach ar Goll

Mae argyfwng yn codi wrth i bawb fwynhau diwrnod ar y traeth.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 55
Meripwsan - Cyfri

Mae Wban yn dysgu Meripwsan sut i gyfri gan ddefnyddio can i gofio?r rhifau.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Da 'Di Dona - Yn y Becws gyda Geraint

Dewch i ymuno a Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio mewn becws gyda Geraint.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Cymylaubychain - Eiribabs

Mae?n ddiwrnod hyfryd o aeaf yn y nen a phawb wrth eu bodd!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Digbi Draig - Brawd bach Conyn

Mae Betsi yn meddwl ei bod wedi rhoi swyn ar Conyn a'i wneud yn gawr. Mae Digbi a Cochyn yn egluro wrthi eu bod newydd ei weld a hynny fel 'Conyn maint iawn'.

11: 35
Dwylo'r Enfys - Maddison

Yn y Rhondda mae Maddie'n byw. Mae hi wrth ei bodd gydag anifeiliaid o bob math. Wrth Chwarae Chwilio heddiw, mae'n harwyr Cawod a Heulwen yn cyfarfod dwy lygoden Maddie - ei hanifeiliaid anwes. Yna, maen nhw'n mynd ar ymweliad a fferm arbennig iawn ac mae Maddie'n gwneud gwaith pwysig gan roi llaeth i'r myn gafr bychan.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 50
Sara a Cwac - Tenis

Heddiw, mae Sara a Cwac yn penderfynu chwarae tenis, ond gyda phwy?

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Heno

Heno

Darllediad byw o'r Drenewydd gydag Only Men Aloud fydd yn perfformio can Nadoligaidd a bydd cyfle i chi ennill gwobr yn Cracyr Dolig.

 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Hen Blant Bach Nadolig

Hen Blant Bach Nadolig

Cyfres newydd. Mewn arbrawf arloesol, mae chwech o blant bach yn cael rhannu eu gofal dydd gyda chriw o bensiynwyr. Canolfan Ddydd i'r Henoed yn Sir Gaerfyrddin yw'r cynta' i groesawu'r plant. Bydd y camerau yn dilyn yr henoed a'r plant wrth iddyn nhw fwyta, chwarae a magu perthynas a'i gilydd. Bydd tim o seicolegwyr yn clustfeinio ar y sgyrsiau, a thrwy'r dagrau a'r chwerthin, cawn brofi'r effeithiau rhyfeddol ar yr unigolion sy'n cymryd rhan. Dyma gipolwg gwbl unigryw ar fywydau'r hen a'r

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Bydd gennym awgrymiadau o ddewis llysieuol ar gyfer cinio Nadolig, a bydd ein Panel Blasu'n profi mins peis.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Darn Bach o Hanes

Darn Bach o Hanes

Yr wythnos hon, bydd Dewi Prysor yn olrhain hanes twyll llenyddol enwocaf Cymru, bydd Rhodri Llwyd Morgan yn rhoi cynnig ar yrru Sinclair C5, a bydd Rhys Mwyn yn adrodd stori ymweliad colera a thref Caernarfon ym 1866.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

15:30 Darn Bach o Hanes

Darn Bach o Hanes

Y tro hwn, Dewi Prysor sy'n olrhain hanes bryngaer o'r Oes Haearn ger Llan Ffestiniog, Rhodri Llwyd Morgan sy'n cael ei gloi mewn cell garchar dywyll o'r cyfnod Fictoraidd, a Lisa Gwilym sy'n edrych ar ffotograffau o brotest Comin Greenham yn ystod y 1980au. Mae cyfle hefyd i wylwyr geisio dyfalu "Be' Ydi O?", wrth i Dewi ddadorchuddio crair anarferol o storfeydd cloedig Amgueddfa Werin Sain Ffagan.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Blero yn Mynd i Ocido, Meripwsan, Digbi Draig, Guto Gwningen, Asra.

16: 00
Blero yn Mynd i Ocido - Codi Pontydd

Daw criw o robotiaid i helpu Blero a'i ffrindiau i godi pont arbennig, ac mae Al Tal yn profi ei bod yn ddiogel.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Meripwsan - Ynghudd

Mae Meripwsan yn yr ardd yn chwarae cuddio gyda'i ffrindiau. Maen nhw i gyd yn well am guddio na Meripwsan nes iddo sylweddoli mai dim ond angen darganfod cuddliw naturiol y mae.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Digbi Draig - Tyfu,Tyfu,Tyfu

Mae Digbi'n darganfod nad yw wedi tyfu o gwbl yn ystod y flwyddyn. Mae o'n cael ei berswadio gan Betsi i drio un o'i swynion tyfu hi.

16: 30
Guto Gwningen - Hanes y Tegan Gwichlyd

Wedi i Guto golli hoff degan gwichlyd ei chwaer fach Nel, mae'n rhaid iddo drechu ei holl elynion i'w gael yn ol!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Asra - Ysgol y Wern, Caerdydd

Bydd plant o Ysgol y Wern, Caerdydd yn ymweld ag Asra yr wythnos hon.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Pyramid

Rhaglen gwis antur wedi ei chyflwyno gan Anni Llyn.

17: 30
Larfa - Ffan

Mae Coch a Melyn yn ceisio talu'r pwyth yn ol i Prism tra ei fod yn sownd mewn ffan. Ond aiff pethau'n o chwith yn fuan iawn!

17: 35
Sgorio

Ymunwch a Morgan Jones am holl ddigwyddiadau'r penwythnos o Uwch Gynghrair Cymru JD. Daw'r brif gem o Faes Tegid wrth i'r Bala herio'r Seintiau Newydd tra bo Met Caerdydd yn teithio i'r Drenewydd, gyda Cei Connah gartref yn erbyn Aberystwyth. Yn y gemau eraill mae Prestatyn yn wynebu Derwyddon Cefn, Caerfyrddin yn erbyn Llandudno a'r Barri benben a Bangor ar Barc Jenner.

17: 55
Gogs - Arth

Hwyl a sbri gyda chymeriadau digrif Oes y Cerrig.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Cwpwrdd Dillad

Cwpwrdd Dillad

Mewn rhifyn o 2008, cawn olwg ar ddillad Sue Davies, prifathrawes o Lanelli sydd a catsuit yn ei wardrob! Hefyd, cawn ymweld a merch fywiog o Gaerdydd, Hana Crisiant Jones a Sion Rhys Evans, 27 oed, sydd bob tro'n edrych yn smart.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 3 Lle

3 Lle - Sean Fletcher

Lleoliad cyntaf y cyflwynydd teledu Sean Fletcher yw'r ysgol breifat Widford Lodge, Essex lle derbyniodd ei addysg rhwng 7 ac 13 oed. Awn ymlaen i Fae Tor ym Mhenrhyn G?yr, lle mae Sean wedi treulio sawl ymweliad braf gyda'i deulu. Yn Llundain, bydd Sean yn ymweld a Choleg King's a stiwdio ITV lle mae'n gweithio fel cyflwynydd ar Good Morning Britain ers tair blynedd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Byddwn yn croesawu'r gantores Cadi Gwen i'r stiwdio, a bydd cyfle i chi ennill gwobr wych yn Cracyr Dolig.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Gaynor yn cwestiynu os oedd hi erioed yn adnabod yr Elgan go iawn. Pwy yw ffrind newydd Dai?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - Teulu Pen Bryn Llan

Y tro hwn bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld ag Elfyn a Meinir Jones a'r meibion, ar fferm laeth Pen Bryn Llan, Llanrhaeadr, Dinbych. Ers pan oedd y bechgyn yn ifanc, mae eu diddordeb yng ngwaith y fferm yn amlwg, gyda'r teulu yn cydweithio'n hapus ac yn mwynhau arddangos mewn sioeau. Dros y blynyddoedd mae talent y bechgyn ym maes canu, wedi cael ei meithrin gan nain, sef Brenda Jones.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Ffermio

Gyda ffermydd yn ddrud i'w prynu, bydd Meinir yn gofyn oes yna ffordd arall i ffermwyr ifanc fentro i'r diwydiant. Bydd Daloni yn gweld sut mae cwmni cwrw yn rhoi hwb i fridiwr moch a bydd Alun yn edrych ar brisiau gwellt.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 Ar y Bysus

Ar y Bysus

Y tro hwn, dilynwn griw o fois o Sir Benfro sy'n cymryd rhan mewn gwasanaeth Sul y Cofio ym Menin Gate, Ypres, Gwlad Belg. Mae'r Brodyr Richards yn buddsoddi mewn bws newydd ar gyfer gwasanaeth newydd ac mae'r teulu Midway yn paratoi ar gyfer diwrnod arbennig i gofio Wyndham a Stanley Rees a sefydlodd y busnes 60 mlynedd yn ol.

 • Isdeitlau Saesneg

22:30 I'r Gwyllt: Papua New Guinea

I'r Gwyllt: Papua New Guinea

Y cerddor Amlyn Parry fydd yn teithio 'nol i jyngl anghysbell Papua New Guinea i recordio cerddoriaeth efo'r brodorion. Ddeng mlynedd yn ol, bu'n byw yn eu plith fel athro cerdd a daeth yn rhugl yn yr iaith Tok Pisin. Gwelodd yr adeg honno sut y gallai cerddoriaeth leddfu'r tensiynau a'r trais rhwng y gwahanol lwythau yno. Ond sut groeso gaiff o y tro hwn tybed? Bydd hon yn daith emosiynol iddo, yn ogystal a thaith gerddorol drwy gyfoeth diwylliannol un o wledydd prydfertha'r byd.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?