S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Do Re Mi Dona - Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon: Dyma Fi

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon i ddysgu can 'Dyma Fi,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd? Bydd Dona'n helpu'r criw gyda'r paratoadau, ac yn rhoi ambell syrpreis iddyn ar hyd y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Abadas - Carafan

Mae'r Abadas yn gwib-gartio yn yr ardd pan ddaw Ben ar eu traws. Mae gair heddiw'n un sy'n gallu teithio hefyd. Tybed beth yw e?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Sam Tan - Achub Mochyn Cwta

Mae Sara a Jams yn cael mochyn cwta gan eu hwncl Sam Tan yn anrheg. Ond mae'n dianc!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Bing - Pendro

Mae Bing eisiau teimlo hwyl y bendro ar y chwrligwgan felly mae Pando'n ei wthio'n gyflym iawn iawn.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Gwarchodwr Mawr

Mae Meic am amddiffyn Efa rhag peryglon ond y cyfan mae'n llwyddo i'w wneud ydy creu helynt i Mister Crawcyn. Wedi i'r broga gael ei anfon ar daith frawychus ar sled, mae Meic yn dysgu peidio ceisio helpu rhywun os nad ydyn nhw'n gofyn am gymorth!

07: 10
TiPiNi - Caerffili

Hwyl yng nghwmni'r criw wrth iddynt gwrdd a phlant yng Nghaerffili.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Boj - Y Foronen Fawr

Mae Mrs Wwff yn mynd ati i greu ei chawl MAWR, ond mae un cynhwysyn ar goll - moron Mr Clipaclop. Mae'r cnwd eleni wedi methu! Yna mae Boj yn darganfod moronen enfawr ond sut mae Boj a'i ffrindiau yn mynd i gludo'r foronen i'r caffi? Mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych i godi, gwthio a rholio'r foronen i'r cawl.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 40
Y Crads Bach - Chwilio am Ginio

Dyw Bleddyn y Chwilen Blymio ddim yn hapus pan mae chwilen arall yn troi lan yn ei ran e o'r llyn - does dim digon o fwyd i ddau!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Igam Ogam - Cusan Fawr!

Mae Igam Ogam yn darganfod bod 'cusan fawr' yn gallu gwella popeth os ydy rhywun wedi brifo.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Octonots - Yr Octonots a Thaith y Llyswen

Mae'r Octonots yn teithio ar hyd afon beryglus er mwyn helpu llysywen ymfudol ar ei thaith anodd.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Byd Begw Bwt - Broga Bach

Yn y rhaglen hon cawn glywed hanes rhyfedd y broga bach a aeth i rodio ar gefn march. Yn rhyfeddach fyth ar ei daith fe ofynna i lygoden ei briodi, ond tybed a yw hi'n gwerthfawrogi'r ffasiwn gynnig?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Y Dywysoges Fach - Dwi isio siglen

Mae gan y Dywysoges Fach siglen newydd.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Tili a'i ffrindiau - Ceir Twmffi

Mae Twmffi'n hoff iawn o chwarae efo'i geir ond pan maen nhw'n dechrau llenwi'r ty a chreu tagfa enfawr, mae'n sylweddoli bod rhaid i'r gemau ddod i ben rhyw bryd.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Twt - Diffodd Golau Lewis

Mae Cen Twyn wrthi'n trwsio corn T?t ac yn addo y bydd yn swnllyd iawn. Mae T?t yn awyddus iawn i roi tro ar ei gorn ac er nad yw wedi ei drwsio'n llawn, mae T?t yn ei ddefnyddio. Yn anffodus, mae'r corn yn chwythu o'i simnai i'r mor. O na!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Nodi - Tesi'n Tynnu Lluniau

Mae Tesi eisiau creu albwm luniau fel anrheg pen-blwydd i Beti Bwt.

09: 05
Sbridiri - Anghenfilod

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu bocs hancesi siap anghenfil. Maent hefyd yn ymweld a Ysgol Bro Sion Cwilt lle mae'r plant yn creu anghenfil.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Pingu - Pingu'n Mynd Dros Ben Llestri

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

09: 35
Bobi Jac - Yn Chwarae Pel

Mae Bobi Jac a Pengw Gwyn yn chwarae pel mewn antur yn yr eira.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Cei Bach - Seren Aur Prys

Mae'n ddiwrnod mawr iawn ym mywyd Prys Plismon, gan ei fod yn mynd i Ysgol Feithrin Cei Bach i dderbyn seren aur gan y plant am fod yn hoff blismon pawb yn yr ysgol. Ond cyn diwedd y dydd, mae Prys wedi colli'r seren aur, ac yn gorfod meddwl beth i'w wneud - cyfaddef ei fod wedi colli peth mor werthfawr, neu geisio cuddio'r gwir. Betsan Brysur sydd a'r ateb!

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Do Re Mi Dona - Ysgol Evan James

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Evan James, Pontypridd i ddysgu'r gan 'Ailgylchu' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Abadas - Robin Goch

Mae Ela ac Hari ar ganol antur. Cyn pen dim, maent angen cymorth Seren Sydyn a hynny mewn pryd i chwarae gem y geiriau. Ai Seren gaiff ei dewis i edrych am air heddiw, 'Robin Goch'?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 30
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Sam Tan - Steele 'Rhen Ddyn

Mae'r Prif Swyddog Steele yn poeni pan fo'n gorfod colli diwrnod o waith oherwydd salwch ond mae e dal yn llwyddo i achub y dydd a dangos ei fod yn swyddog dewr a defnyddiol.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Bing - Hwylnos

Mae Coco yn aros dros nos yng nghartre' Bing am y tro cyntaf ac mae hi wedi dod a'i chasgliad o Lygod Enfys gyda hi.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Galath Gwych

Mae Meic mor brysur yn ceisio gwneud i Galath edrych yn dda fel nad ydy o'n sylweddoli bod y pethau gwirion mae o'n rhoi amdano yn rhwystro Galath rhag gwneud ei waith yn iawn. Wrth i bethau fynd o chwith mae'n rhaid i Meic sylweddoli bod Galath yn edrych yn well yn union fel y mae o, heb y gwisgoedd ffansi.

11: 10
TiPiNi - Bethesda

Hwyl yng nghwmni'r criw wrth iddynt gwrdd a phlant ym Methesda.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Boj - Y Nyth Gorau

O na mae Tada wedi colli ei het! Mae Boj yn benderfynol o ffeindio hoff het ei dad, ond yn dod ar draws Daniel yn lle yn chwibanu. Mae'r ddau yn dod o hyn i aderyn arbennig - y deryn doniol - sydd wedi penderfynu nythu yn het goll Tada. A fedrith Boj a Daniel ddod o hyd i nyth arall i'r deryn doniol fel bod Tada yn medru cael ei het yn ol?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 40
Y Crads Bach - Antur y Morgrug

Mae'r morgrug wedi penderfynu mynd ar eu gwyliau. Ond ar ol antur neu ddwy yn y goedwig, maen nhw'n fwy na hapus i ddod 'nol adref.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Igam Ogam - Nid Fy Un I!

Mae Igam Ogam eisiau cael gwared ag anrheg gan Deryn; beth mae'n mynd i'w wneud!

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Heno

Heno

Byddwn yn son am draddodiadau'r Nadolig a bydd Lowri Evans yn canu can Nadoligaidd yn y stiwdio.

 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Parti Bwyd Beca

Parti Bwyd Beca - Llanarthne

Heddiw bydd Beca yn paratoi bwydydd gwahanol yn Wright's Food Emporium, Llanarthne ac yn defnyddio amrywiaeth o gigoedd lleol. Bydd y cyflwynydd, Aled Samuel hefyd yn dod draw i roi help llaw yn y gegin a bydd ei wraig, yr actores Rhian Morgan, yn blasu'r cacennau! Bydd Arwel Owen hefyd yn rhoi cyngor ar ddewis cwrw.

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Taith Fawr y Dyn Bach

Taith Fawr y Dyn Bach - Daniel

Yn rhaglen olaf y gyfres o 2013, aiff James Lusted i gwrdd a Daniel Jones, sydd ag anhwylder sbectrwm awtistig. Mae e hefyd yn treulio diwrnod yng nghwmni aelodau tim Prydain ar gyfer y Gemau Corachedd, cyn y gystadleuaeth fyd-eang.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Byddwn yn trafod rheolau newydd y prawf gyrru, ac yn cynnig cyngor ffasiwn a chyngor meddygol.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Gwrthryfel Gwent, Stori'r Siartwyr

Gwrthryfel Gwent, Stori'r Siartwyr

Mae'r rhaglen hon, a ddarlledwyd gyntaf ym Mehefin 2014, yn nodi 175 mlynedd ers Gwrthryfel Y Siartwyr yng Nghasnewydd. Yr hanesydd Dr Elin Jones fydd yn dilyn gorymdaith y Siartwyr o'r cymoedd diwydiannol yng ngogledd Gwent i Gasnewydd, gan edrych ar hanes y mudiad yng Nghymru, a'i osod yng nghyd-destun ehangach Prydeinig ac Ewropeaidd. Bydd Dr Elin yn gofyn pam rydyn ni'n dal i goffau'r Siartwyr a pham fod y mudiad yn parhau i fod yn berthnasol yng Nghymru yn yr 21ain ganrif.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Peppa, TiPiNi, Octonots, Guto Gwningen, Patrol Pawennau.

16: 00
Peppa - Pen-blwydd George

Mae hi'n ben-blwydd ar George heddiw ac mae Mami a Dadi Mochyn yn cynllunio diwrnod arbennig

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
TiPiNi - Merthyr

Bydd y criw yn ymweld a Merthyr y tro hwn.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Octonots - Yr Octonots a'r Hipos

Wrth ddychwelyd adre ar ol antur ar afon yn Affrica, mae'r Octonots yn cael trafferth mynd heibio criw o hipos mawr.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Guto Gwningen - Hanes y Storm

Mae Guto, Lili a Benja'n mynd ar wib i achub hoff flanced Nel, dianc rhag Mr Cadno, a chyrraedd yn ol adre'n ddiogel cyn i'r storm dorri.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Patrol Pawennau - Gwaith Gaeafol

Mae'n ddiwrnod o eira ym Mhorth yr Haul. I fyny ar Fynydd Jec mae Aled yn ceisio eirafyrddio ond mae'n rhoi ei hun, a Jec, mewn perygl!

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Chwarter Call

Ymunwch a Mari, Tudur, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi Chwarter Call. Bydd digonedd o hwyl a chwerthin gyda chriw 'Y Pop Ffactor', 'Yr Unig Ffordd Yw' ac 'InstaG'.

17: 20
Kung Fu Panda - Po a'r Dywysoges

Mae Po, Teigres a Mantis yn gorfod hebrwng tywysoges i ran arall o'r wlad fel rhan o gytundeb heddwch, ond nid yw'n dywysoges hoffus iawn, a dweud y gwir, mae'n annymunol dros ben.

17: 45
Rygbi Pawb - Casnewydd v Gwent

Gem ddarbi Gwent yng Nghynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru fydd ein prif gem ni'r wythnos hon - Ysgol Uwchradd Casnewydd yn erbyn Coleg Gwent. Hefyd, cawn argraffiadau rhai aelodau o garfan Cymru am gyfres yr hydref a mwy o'n cornel cymdeithasol.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

04 Wal

Mewn rhifyn o 2005, mae Aled Samuel yn ail ymweld a'r cyflwynydd Sarra Elgan sydd wrthi'n troi beudy ym Mro Morgannwg yn gartref cysurus. Hefyd ar y rhaglen, bwthyn yn Sir Gar sydd wedi cael bywyd newydd a thy o'r Saithdegau, sydd wedi'i drawsnewid yn gartref sy'n perthyn i'r 21ain Ganrif.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Y Salon

Y Salon

Cyfle i fwrw golwg dros straeon yr wythnos y tu ol i ddrysau'r salon. Pa glecs fydd yn mynd a bryd y cwsmeriaid heno? Ar hyd a lled y wlad, bydd pobl yn cael cyfle i fwrw eu boliau dros baned gyda'u hoff steilydd.

 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Heno

Byddwn yn darlledu'n fyw o Gaerdydd yng nghwmni a Athena, Cordydd a 3 Tenor Cymru wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer cyngerdd Nadolig.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae'n wirioneddol ddrwg gan Robbie am yr hyn mae o wedi'i wneud yn ddiweddar. Ar ol cymryd arno ei fod yn sal a'i fod yn cael ei fwlio, mae'n mynd ati i wneud iawn am gambihafio. Gyda phawb yn dechrau edrych ymlaen at y Nadolig, y cwbl sydd ar feddwl Arthur yw sut mae'n mynd i wneud elw o'r ?yl. Mae'n llawn syniadau ond nid yw pob un ohonyn nhw wrth fodd Barry.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Ffion a Gethin yn wynebu diwrnod anodd yn yr ysbyty gydag Arwen. Mae wyneb cyfarwydd yn dychwelyd i'r Cwm.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Cythrel Canu

Cythrel Canu

Y diddanwr Dewi 'Pws' Morris, y cyfansoddwr Gareth Glyn a'r cantorion Mary Lloyd Davies a Robin Lyn Evans yw gwesteion Cythrel Canu yr wythnos hon. Huw Foulkes a Geraint Cynan sydd yn ceisio cadw trefn wrth i Aled Hall, Elin Manahan Thomas a'r criw gystadlu yn Galeri, Caernarfon.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Bocsio Byw

Bocsio Byw - Bocsio

Ar drothwy noson fawr o focsio proffesiynol ym Merthyr, dyma gyfle i ddod i adnabod yr ymladdwyr fydd yn camu i'r sgwar. Mae yna dri theitl yn y fantol gan gynnwys yr ornest fawr am goron pwysau bantam merched Ewrop lle mae Ashley Brace o Lyn Ebwy yn wynebu sialens gan Melania Sorroche o Gatalonia. Gareth Roberts a Rhys ap William fydd yn edrych ymlaen at y digwyddiad.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys ar-lein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Hen Blant Bach Nadolig

Hen Blant Bach Nadolig

Cyfres newydd. Mewn arbrawf arloesol, mae chwech o blant bach yn cael rhannu eu gofal dydd gyda chriw o bensiynwyr. Canolfan Ddydd i'r Henoed yn Sir Gaerfyrddin yw'r cynta' i groesawu'r plant. Bydd y camerau yn dilyn yr henoed a'r plant wrth iddyn nhw fwyta, chwarae a magu perthynas a'i gilydd. Bydd tim o seicolegwyr yn clustfeinio ar y sgyrsiau, a thrwy'r dagrau a'r chwerthin, cawn brofi'r effeithiau rhyfeddol ar yr unigolion sy'n cymryd rhan. Dyma gipolwg gwbl unigryw ar fywydau'r hen a'r

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?