S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul

Mae'n ddiwrnod glanhau ar y fferm a daw Heti o hyd i albwm o hen luniau. Caiff pawb hwyl yn hel atgofion.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Cwpwrdd Cadi - Trefnu'r Trysor

Mae Cadi a'i ffrindiau yn dysgu mwy am fywyd morladron a'u trysor.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 30
Blero yn Mynd i Ocido - Blero Gawr

Mae Blero a'i ffrindiau'n mynd i'r ffair, ond mae 'na broblem fawr yn codi pan gaiff y crebachwr ei ddefnyddio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Tobi a Sisial y Coed

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Meripwsan - Wy

Tra bo Meripwsan yn chwarae efo Owi, mae'n dod o hyd i garreg ryfedd yr olwg. Wedi deall, wy ydi o! Mae'n ei gracio yn agored mewn camgymeriad a daw cyw bach blewog i'r golwg, yn mynnu bwyd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Rapsgaliwn - Hufen Ia

Mae Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd!' yn ymweld a siop hufen ia er mwyn darganfod sut mae hufen ia yn cael ei chynhyrchu. Fe fydd yn rapio am ei brofiad ar ddiwedd y bennod.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Digbi Draig - Niwl Niwsans

Mae gan Digbi gyfeiriwr newydd sbon ac mae'n awyddus iawn i weld pa mor dda mae'n gweithio. Mae niwl sydyn yn ei alluogi i ddefnyddio ei ddyfais newydd.

07: 25
Twm Tisian - Twm yr arwr

Mae Twm Tisian a'i ffrind bach Tedi yn chwarae yn y parc. Yn anffodus mae Tedi druan yn mynd yn sownd yn y goeden. Pwy all achub Tedi? Twm yr arwr wrth gwrs!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Ysbyty Cyw Bach - Torri asgwrn

Mae Cyw wedi torri ei adain - ac yn gorfod mynd i Ysbyty Cyw Bach er mwyn ei thrwsio.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Sara a Cwac - Arweinydd y Pibau

Mae s?n ofnadwy yn nhy Sara a Cwac, y cwestiwn ydy, o ble daw'r s?n tybed?

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Octonots - a'r Pysgodyn Parot

Gyda chymorth pysgodyn parot cefngrwm a'i ffrindiau sy'n hoff iawn o gnoi creigiau, mae'r Octonots yn llwyddo i rwystro meteor rhag taro'r Octofad

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Ty Mel - Gwenyn Gwichlyd

Mae Sbonc wedi cael asgwrn sydd yn gwneud swn, ond mae hyn yn achosi problem.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Y Dywysoges Fach - Dwi Isho Dymi

Mae ffrindiau'r Dywysoges Fach yn meddwl ei bod yn rhy hen i gael dymi ond mae hi'n anghytuno.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Guto Gwningen - Hanes y Fuwch-Goch-Gota ar Gol

Mae Guto wedi addo edrych ar ol Gloywen y fuwch goch gota, ond mae e'n llwyddo i'w cholli hi ac mae'n rhaid i'r ffrindiau fynd ar daith beryglus i geisio dod o hyd i'r anifail anwes a dod a hi adre yn ddiogel.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Marcaroni - Sioni Siencyn Bach

Mae'r Llithroffon yn penderfynu bod angen i Marcaroni gadw'n heini heddiw - ac mae'n ei wisgo yn ei drowsus bach a'i sgidiau rhedeg. Pan ddaw Oli a'i hodlau a'i phenillion, mae Cyfansoddwr Gorau'r Byd wrth ei fodd. Can fyddai'n dda - ac wrth gwrs mae 'na un ar ei ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 00
Popi'r Gath - Yr Wy

Darganfu Owi wy Deryn y Bwn. Caiff y fam yr wy yn ol oherwydd dycnwch Popi a'i chriw!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Stiw - Stiw yn dal Eliffant

Wedi gweld ar y newyddion bod eliffant wedi dianc o'r sw leol mae Stiw'n mynd ati i geisio dal yr anifail.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Mari a Mair

Mae Mali'n edrych ar ol ei chwiorydd, yr efeilliaid. Ond maen nhw'n dwyn hudlath ac yn creu hafoc dros y wlad!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Holi Hana - Collwyr Gwael

Mae Ernie - y pencampwr marblis - wrth ei fodd yn chwarae marblis ond gan ei fod mor dda ac yn ennill bob tro mae ei ffrindiau wedi diflasu ac yn gwrthod chwarae gydag ef mwyach. Mae yntau yn pwdu ac yn galw ei ffrindiau i gyd yn gollwyr gwael. Mae Francis yn cael dwy bel arbennig fel anrheg ben-blwydd oddi wrth Owen a Beti ac ymhen hir a hwyr mae ffrindiau Ernie wedi ei berswadio i ymuno yn yr hwyl ac mae yntau'n mwynhau ei hun er ei fod yn y tim sy'n colli.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Bach a Mawr

Mae Mawr yn ceisio perswadio Bach i adael llonydd i'r wenynen.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul

Mae Owi'r ddafad wedi penderfynu ei fod am fyw yn y ty. Ond tybed sut noson o gwsg gaiff Owi yn y lolfa, neu a fydd e'n ysu i gael mynd yn ol i'r cae erbyn y bore?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Cwpwrdd Cadi - Y Deinosor a'r Wy

Ymunwch a Cadi a'i ffrindiau ar antur hud yn y gyfres gartwn i blant meithrin.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 30
Blero yn Mynd i Ocido - Pryfed Genwair Gwinglyd

Dydy pwmpenni Maer Oci ddim yn tyfu'n dda iawn, ond mae Blero a'i ffrindiau'n datrys y broblem - gydag ychydig o gymorth gan bryfed genwair gwinglyd.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Jems yn y Tywyllwch

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Meripwsan - Dal

Mae Meripwsan yn darganfod afalau a chrancod ac yn dysgu sut i ddal. Mae Cochyn yn dal crancod ac mae Meripwsan eisiau tro ond mae'n cael ychydig o drafferth.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Jen a Jim a'r Cywiadur - Y - Ysbryd ac Ystlum

Mae s?n rhyfedd yn dod o do ty Cyw ac mae'r criw'n grediniol bod 'na ysbryd yn y to. Dydy Jen a Jim ddim yn cytuno ond beth, felly, sy'n gwneud y s?n?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 15
Digbi Draig - Crwydro Cysglyd

Mae rhywun yn dwyn pethau oddi wrth Digbi a'i ffrindiau yn ystod y nos. Mae'r ffrindiau i gyd yn dod at ei gilydd i gysgu'r nos yn nhy Betsi er mwyn dod o hyd i'r rhywun arbennig hwn.

11: 30
Twm Tisian - Bwydo'r hwyaid

Mae Twm Tisian yn penderfynu bwyta ei ginio ger y llyn. Ond yr hwyaid, nid Twm sy'n cael llond bol o fwyd!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Rapsgaliwn - Wyau

Mae Rapsgaliwn yn ymweld a fferm er mwyn darganfod sut mae wyau yn cael eu dodwy.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 50
Sara a Cwac - Esgidiau Tap

O diar, mae yna dwll yn hoff esgidau Sara, bydd rhaid cael rhai newydd o'r siop.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Pobol Porthgain

Pobol Porthgain

Mae 'tractors' yn llenwi pentref Porthgain ac mae Rob Rees, garej Llanrhian, yn cael bob math o drafferth! Mae'r gantores, Ruth Baker, yn edrych yn beryglus iawn gyda dril yn ei llaw!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Iolo: Deifio yn y Barrier Reef

Iolo: Deifio yn y Barrier Reef

Mewn cyfres arbennig fe fydd Iolo Williams yn teithio ar hyd y Great Barrier Reef i ddysgu am iechyd y riff. Yn y drydedd bennod, bydd Iolo yn teithio i Ynys Lizard i ddeifio gyda siarcod, cyn teithio i Ynys Magnetic i gwrdd a coalas gwyllt. Bydd Iolo hefyd yn deifio ar hyd un o ddarnau cwrel mwya'r byd - y Monolith, ac yn cwrdd ag un o ddisgynyddion llwyth cynfrodorol lleol a arferai hela ar y riff, i ddarganfod mwy am eu perthynas arbennig a'r lle.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Chwaraeon y Dyn Bach

Chwaraeon y Dyn Bach

Yr wythnos hon bydd James Lusted yn siarad a Deio Brunelli a Troy Maclean am bwysigrwydd chwaraeon yn Ysgol Hafod Lon, Penrhyndeudraeth, ac yn cyfarfod y gwibiwr ifanc Tomi Roberts-Jones o Gaerdydd. Bydd Brian Roberts o Danygrisiau hefyd yn mynd ar wib - nid yn ei gadair olwyn, ond mewn car rasio a bydd yn son am sut y torrodd record byd hefo beic pedair olwyn.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

I orffen yr wythnos, bydd Gareth Richards yn cynnig ysbrydoliaeth yn y gegin, a Lowri Cooke yn adolygu ffilmiau'r mis.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae'r heddlu yn chwilio am Geraint a'r bobl ar y stad wedi'u cyffroi. Ac mae Annette yn corddi'r dyfroedd gyda Gwenda.

15:30 Byd Pws

Byd Pws - Fietnam

Ymunwch a Dewi 'Pws' Morris ar daith fythgofiadwy ar gefn beic o Hanoi i Saigon mewn rhaglen o 2001. Wedi clywed cymaint am y rhyfel yn Fietnam pan oedd yn iau, mae Dewi wastad wedi cymryd diddordeb yn y wlad a'i phobl.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Meripwsan, Jen a Jim a'r Cywiadur, Digbi Draig, Traed Moch.

16: 00
Meripwsan - Barcud

Mae Meripwsan yn gweld barcud am y tro cyntaf ac yn darganfod beth yw gwynt. Mae'n chwarae pel-droed tra bo Eryn yn rhoi ei dillad ar y lein. Mae Cwacadeil yn cael bath mewn twba sinc ac mae Wban yn hedfan barcud.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Jen a Jim a'r Cywiadur - W - Wy a Mwy

Mae Cyw, Jangl a Llew yn paratoi picnic yn yr ardd ond yn anffodus, mae Cyw'n crio'n ddi-baid. Does neb yn hoffi gweld Cyw druan yn wylo, felly mae Jen a Jim yn teithio i fyd Cyw i geisio darganfod beth sy'n bod arni.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Digbi Draig - Digbi Ditectif

Mae pob math o bethau anghyffredin yn cael eu dwyn ar hyd a lled Pen Cyll. Mae Digbi'n penderfynu gwneud gwaith ditectif a dod o hyd i'r lleidr dirgel.

16: 35
Traed Moch - Byd Mali

Cyfres gartwn am deulu o foch a'u ffrindiau ar y fferm.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
CIC

Y tro yma, mae Owain a Heledd yn cael gwers rhwng y pyst gyda golwr Cymru, Owain Fon Williams; cawn gipolwg ar y gamp Paralympaidd Goalball a thim pel-droed Pwllheli fydd yn gwneud Sialens y Sgwad.

17: 25
SpynjBob Pantsgwar - Y Dydd Gorau 'Rioed

Mae SbynjBob yn edrych ymlaen heddiw gan ei fod yn credu mai heddiw fydd 'y diwrnod gorau erioed'. Ond wrth i'r diwrnod fynd yn ei flaen mae Sbynjbob yn cael ei siomi fwyfwy. Tybed fydd diwedd hapus i'w ddiwrnod arbennig?

17: 35
Cog1nio

Mae deg cogydd ifanc o'r De'n coginio eu hoff brydau i Kelly Thomas, prif gogydd yr Harbourmaster, Aberaeron. Pwy fydd y chwech talentog sy'n symud ymlaen i'r rownd nesaf, a phwy fydd yn gorfod gadael y gegin am byth?

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Cwpwrdd Dillad

Cwpwrdd Dillad

Mewn rhaglen o 2009, mae Nia Parry yn cyfweld ag un o dderwyddon Mon, Kris Hughes. Mae hi hefyd yn edrych ar ddillad y gyflwynwraig Llinos Lee ac yn siarad gydag Euros Wyn am ei hoffter o ddillad Fred Perry.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Darren Drws Nesa

Darren Drws Nesa

Drama deuluol yn dilyn hanes bachgen ifanc sy'n cael ei ddal rhwng dau deulu ar ol i'w rieni wahanu. Mae David yn trio ei orau i ymlacio mewn gwers ioga tra bod Kevin yn paratoi'r home brew. Mae Angharad yn poeni am Dyfrig yn cael ei fwlio ond mae Darren yn dweud y gwnaiff o sortio fo!

 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Heno

Bydd y gantores Nesdi Jones yn ymuno a ni ac yn perfformio ei chan newydd, a byddwn yn nodi diwrnod y wiwer.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Beth mae Debbie am wneud gyda'r wybodaeth mae hi newydd ei darganfod? Mae pawb yn dysgu'r gwir am dwyll Dai a DJ.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Ar y Dibyn

Ar y Dibyn - Ffydd

Cyfres antur yn dilyn criw o anturiaethwyr amatur sy'n brwydro i ennill pecyn antur gwerth #10,000. Yn y bennod yma, bydd gofyn i'r wyth sydd ar ol roi eu ffydd yn llwyr yn nwylo Lowri a Dilwyn mewn sialens frawychus.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Cerys Matthews a'r Goeden Faled

Cerys Matthews a'r Goeden Faled

Y tro hwn mae Cerys yn darganfod gwreiddiau'r emyn-don Gwahoddiad dros y mor yn America ac yn dilyn ei thaith draw i Gymru. Bydd hi hefyd yn mynd ar daith ryngwladol wrth edrych ar darddiad ein hwiangerdd fwyaf adnabyddus, Suo Gan, ac yn esbonio ei chysylltiad a'r Aifft a sut y daeth i sylw cynhyrchydd yn Hollywood.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:00 Adre

Adre - Sian James

Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru. Mae pob rhaglen yn wahanol a'r cartref yn aml iawn yn adlewyrchu cymeriad y person sy'n byw yno. Heddiw, byddwn yn cael cip ar gartref y gantores a'r actores, Sian James.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Craith

Craith

Mae Lowri Driscoll, nyrs leol, yn denu sylw Dylan Harris. Mae Cadi a Vaughan yn clywed mwy am fywyd caled Mali wrth ymweld a'i ffrind ysgol, Sara Dean. Mae ymwelwyr digroeso yn galw yng nghartref Dylan a Iona Harris i holi os oedd y trigolion wedi sylwi ar unrhyw beth anarferol y noson cyn i gorff Mali gael ei ddarganfod.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?