S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Dona Direidi - Trystan

Yr wythnos hon mae Trystan yn galw draw i weld Dona Direidi. Mae hi'n bwrw glaw felly yn anffodus dydy Trystan ddim yn gallu chwarae pel-droed. Mae'r ddau yn mynd ati i greu'r bwrdd pel-droed gan ddefnyddio ffelt, bocsys hufen ia gwag, peli ping pong a gwellt.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Tili a'i ffrindiau - Arthur a'r Dant y Llew

Mae Arthur yn cael diwrnod arbennig o braf pan ddaw ar draws dant y llew yn yr ardd. Mae o'n ceisio cyflwyno ei ffrind newydd i bawb ond maen nhw i gyd yn gwneud pethau sy'n creu gwynt ac mae gan Arthur ofn y bydd y dant y llew yn chwythu i ffwrdd!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Igam Ogam - Beth yw Hwnna?

Mae Ig Og a'i ffrindiau wedi'u syfrdanu gan ymwelydd newydd ar eu planed - beth a phwy yw e?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Y Brodyr Coala - Anrheg Ben-blwydd Pegi

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Gem Guddio

Mewn gem guddio, mae Meic yn llwyddo i ddatgelu'r man cuddio bob tro - ond mae'n beio'r dreigiau a Galath. Mae Efa'n gwybod y gwir, a rhaid i Meic ddysgu nad yw gwir farchog yn beio pobl eraill am ei gamgymeriadau.

07: 15
Sbarc - Coed

Thema'r rhaglen hon yw Coed.

07: 30
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Broga

Mae Mwnci a Broga yn ffrindiau mawr ac yn dwlu chwarae 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud'. Mae Mwnci a'r plant yn dilyn Broga wrth iddo neidio, chwythu ei fochau a chrawcian.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Ahoi! - Ysgol Trelyn, Y Coed Duon

Mor-ladron o Ysgol Trelyn, Y Coed Duon, sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

07: 55
Peppa - Ffrindiau Mawr Carys

Mae Peppa a George yn mynd i chwarae gyda'u cyfnither Carys a'i ffrindiau. Ond dyw'r plant mawr ddim eisiau chwarae gemau 'babiaidd'.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Holi Hana - Y Parrot bach

Mae Jasper Parot yn cadw cyfrinach ac er ei fod yn barot bach tawel iawn, mae'n camymddwyn er mwyn tynnu sylw pawb oddi ar y broblem. Mae Owen a Beti yn ymladd byth a beunydd yn y swyddfa ynglyn a phwy sy'n cael eistedd yn y gadair gyfforddus. Mae Hana'n darganfod mai problem Jasper yw ei fod yn colli ei blu ac mae'n ei sicrhau fod yn hyn yn hollol naturiol. Yna, mae'n defnyddio plu'r parot bach i wneud clustog feddal i Owen.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Pan Dwi'n Fawr - Eos

Pan mae Eos yn fawr, mae hi eisiau chwarae rygbi gystal a'i mam. Ymunwch a nhw wrth iddyn nhw ymarfer a chwarae gem o rygbi.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Boj - Boj a'r Band

Mae Boj a'i ffrindiau yn ffurfio band roc a rol. Ond pan mae Rwpa a Mia yn cerdded allan ar sail gwahaniaethau cerddorol rhaid i Boj feddwl am syniad Boj-a-gwych i aduno'r band. A all hen fas dwbl Mr Clipaclop gynnig yr ateb?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Abadas - Sglefr Rolio

Mae gan Ben ddelwedd newydd sbon i'r Abadas heddiw ac mae rhywbeth arbennig iawn ynglyn a hi: heddiw mae angen dau air i ddisgrifio'r ddelwedd. Tybed pwy gaiff ei ddewis i fynd i chwilio am yr 'esgid rholio', Seren, Hari neu Ela?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Bla Bla Blewog - Diwrnod Maldod Mam!

Mae'n ddiwrnod Maldod Mam yn Nhreblew - y diwrnod pan fo pob Mam yn cael llawer o faldod! Ond 'dyw Boris Bw Hw ddim yn hapus - 'does neb byth yn rhoi maldod iddo fe. Beth fydd ei gynllun y tro hwn?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Dillad Newydd y Brenin

Pan ddaw'r Brenin a'r Frenhines Aur i ymweld a'r Brenin Rhi, does dim byd ganddo i wisgo gan fod Magi Hud yn golchi ei ddillad i gyd gyda'i gilydd ac maent yn lleihau mewn maint! All hi greu mwy o ddillad iddo gan ddefnyddio llysiau o'r ardd?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Sbridiri - Tymhorau

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu crys T drwy brintio gyda thatws. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Cynwyl Elfed lle mae'r plant yn creu cornel ymlacio hydrefol.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Meripwsan - Smwythyn

Mae Meripwsan yn darganfod sut i wneud smwythyn gan ddefnyddio ffrywthau a rhew.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Straeon Ty Pen - Tadcu Trenau

Un o hoff bethau Steffan Rhodri pan yn blentyn oedd mynd i gartref ei fam-gu a thad-cu. Heddiw, mae'n adrodd stori rheilffordd hudolus a rhyfeddol ei dad-cu, a sut yng nghanol anhap un diwrnod daeth arwr go anarferol i achub y dydd.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Pentre Bach - Rhywbeth ar y Gweill

Mae gwlan gwau Mrs Migl Magl wedi dod i ben, felly mae Daf Dafad yn ceisio nyddu mwy iddi fel syrpreis. Ond pan mae Daf yn mentro i Fferm yr Hendre er mwyn ceisio cael mwy o wlan, mae'r cneifwyr yn meddwl ei fod yno i gael ei gneifio hefyd. O diar...

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Dona Direidi - Einir

Yr wythnos hon mae Einir yn ymweld a Dona Direidi gyda gitar. Mae'r ddwy yn canu gyda'i gilydd ac mae Dona yn drist nad yw'n gallu chwarae'r gitar. Ond mae Einir yn dangos i Dona sut mae creu offeryn a'i chwarae.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Abadas - Bwmerang

Ymunwn a'r Abadas wrth iddynt fwynhau amser 'aba-dw-bi-di' yn rholio lawr bryn. Mae gan Ben gem dda arall iddynt ei chwarae - 'gem y geiriau'. Tybed beth yw 'bwmerang' ac ym mhle gellir ei defnyddio?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Syrcas Deithiol Dewi - Cylch Llawn Clymau

Mae hen io-io Dewi a rhubanau Li a Ling yn creu clymau di-ben-draw yn y syrcas.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Bing - Taten

Mae Bing a Swla'n dod o hyd i daten yng ngardd lysiau Amma gyda wyneb doniol felly maent yn penderfynu ei fabwysiadu a'i enwi'n Tomi Trwyn.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Arwydd Arbennig

Pan mae Meic yn gwrthod dysgu arwydd arbennig i'r dreigiau, maen nhw'n creu un eu hunain, ond yn hytrach na galw Meic, maen nhw'n galw'r Llychlynwyr! I achub Sbarcyn, rhaid i Meic ddysgu arwydd newydd - a dysgu sut i fod yn well athro!

11: 10
Sbarc - Gweld

Cyfres wyddoniaeth newydd gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw'r synnwyr 'gweld'.

11: 25
Ynys Broc Mor Lili - Hydd rhydd

Mae damwain ar y ffordd i Gastell Carw yn gwneud i gerflun enfawr rolio lawr y bryn yn gyflym iawn!

11: 35
Ahoi! - Ysgol Treganna, Caerdydd

Mor-ladron o Ysgol Treganna, Caerdydd sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

11: 50
Peppa - Beicio

Mae Peppa a'i theulu yn mynd ar daith feics am y diwrnod ac mae Peppa yn cynnig ras i lawr yr allt.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Dudley ar Daith

Dudley ar Daith - Y Gogledd

Dewch ar daith gyda Dudley o gwmpas Cymru gan ymweld a chynhyrchwyr bwyd a dysgu rysetiau fydd yn tynnu d?r o'ch dannedd. Y Gogledd sy'n mynd a'i fryd heddiw a thaith ar y tren bach i ben yr Wyddfa. Llecyn delfrydol ar gyfer pryd bach cyflym o gig eidion lleol gyda gwin coch lleol. Yn ystod y gyfres hon o 2011, bydd taith Dudley yn mynd a ni drwy ddrysau bwytai a gwestai cynllun y Welsh Rarebit a 'Rhiwafallen' ger Caernarfon sy'n ei groesawu y tro hwn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Cynefin

Cynefin - Dyffryn Banw

Bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sion Tomos Owen yn crwydro Dyffryn Banw ac ardal Y Trallwng er mwyn mynd ar drywydd straeon difyr a chudd yr ardal. O lonyddwch Camlas Trefaldwyn i ysblander Castell Powis mae digon i'w weld yn y rhan ogoneddus yma o Gymru. Ac fel y byddai rhywun yn ei ddisgwyl mewn ardal mor agos at y ffin, mae'r dyffryn wedi bod yn dyst i rai o frwydrau mwyaf gwaedlyd Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Ward Plant

Ward Plant

Y tro hwn, mae hogyn bach yn ymladd am ei fywyd ar y Ward Plant. Golwg emosiynol ar fywyd bob dydd yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Bydd Huw Fash yn agor drysau'r cwpwrdd dillad, a bydd Daf yn blasu mathau gwahanol o grempog.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 John Ac Alun

John Ac Alun

Cyfres o ganeuon canu gwlad o 1998 yng nghwmni'r ddeuawd boblogaidd, John ac Alun a'u gwesteion. Y tro hwn, y gantores Linda Healy a'r gr?p dawnsio, y Valley Stompers, fydd yn perfformio ar y rhaglen.

15:30 Dathlu

Dathlu - Janet Wiliams

Yn y rhifyn yma o Dathlu o 2010, bydd Nia Parry a'r gynllunwraig Leah Hughes yn trefnu dathliad i berson arbennig iawn o Borthmadog.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Peppa, Ynys Broc Mor Lili, Meic y Marchog, Ahoi!, Henri Helynt.

16: 00
Peppa - Peintio

Mae Peppa, George a Dadi yn yr ardd yn tynnu llun o goeden ceirios. Ond mae'r hwyiaid yn rhedeg drwy'r paent gan ddinistrio eu campwaith.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Ynys Broc Mor Lili - Harbwr cwcis

Mae Lili'n dod o hyd i declyn torri bisgedi ar y traeth ac yn penderfynu y byddai'n braf agor stondin yn yr harbwr yn gwerthu bisgedi. Ond dydy hi ddim yn ystyried faint o effaith gaiff ei busnes newydd ar Nonna Moc druan sydd hefyd yn gwerthu bisgedi yn y Caffi Cocos!

16: 15
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Newyddion Glyndreigiau

Wedi i'r dreigiau gael sylw yn Newyddion Glyndreigiau mae Meic yn genfigennus ac yn dymuno iddyn nhw ddiflannu, heb sylweddoli ei fod yn gwisgo breichled hud Efa ac y bydd ei ddymuniad felly'n dod yn wir. Mae o'n dysgu bod ffrindiau'n bwysicach na bod yn enwog!

16: 30
Ahoi! - Ysgol Bronllwyn

Heddiw, mor-ladron o Ysgol Bronllwyn sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

16: 50
Henri Helynt - A'r Ci Coll

Mae Henri yn darganfod beth yw ystyr 'anwes' mewn anifail, ond a fydd eu cyfeillgarwch yn parhau?!

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Dreigiau: Marchogion Berc - Ysbryd y Niwl

Mae'r criw yn darganfod Masnachwr Ioan heb ei long, sydd yn ol e, wedi ei ddinistrio gan y Niwl-fwystfil ynghanol Pydew'r Gors. Ond roedd anrheg gan ei fam ar long Masnachwr Ioan ac mae Igion yn benderfynol o'i ganfod er gwaetha' unrhyw Niwl-fwystfil!

17: 25
Pat a Stan - Pen Draw'r Byd

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

17: 35
Pwy Geith y Gig?

Y band amgen 'Rogue Jones' fydd yn dychwelyd i Ysgol Maes y Gwendraeth i gael sgwrs efo Lara ac i berfformio gig arbennig i'r disgyblion presennol. Bydd y panel yn trafod clyweliadau o'u can 'Halen'. 5/8

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Prosiect Z

Prosiect Z - Ysgol Tryfan

Heddiw mae'r Zeds wedi cyrraedd Ysgol Tryfan. A fydd y pum disgybl yn dianc neu'n cael eu troi'n Zeds?

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae Meical a Michelle yn poeni am ddyfodol 'Sglein'. Maen nhw wedi colli cytundeb mawr ac mae bylchau amlwg yn eu dyddiadur gwaith. Efallai y gall Britney helpu rhywfaint drwy argraffu taflenni sy'n hysbysebu'r cwmni. Mae Wil yn dal i ddioddef gyda'i lygad ddu ac er gwaethaf ymdrechion Erin i geisio'i gysuro, byddai'n well ganddo o lawer petai hi ddim yn busnesu. Tra bo'r ddau yn dadlau yn y ty, mae Rhys allan yn rhedeg ac yn dal i wthio ei hun i'r eithaf.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Byddwn yn nodi Diwrnod y Radio, gan glywed am orsaf wleidyddol arbennig, a'r actores Cath Ayres fydd ein gwestai.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Beth wnaeth Kelly druan i haeddu cael bwced o dd?r dros ei phen? Ydy'r Jonesiaid wedi anghofio rhywbeth pwysig?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Fferm Ffactor: Selebs

Fferm Ffactor: Selebs

Bydd dau dim newydd o selebs yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn tasgau amaethyddol. Y tro yma, bydd Llyr Evans a Stifyn Parri yn mynd benben a'i gilydd ar y cwrs tractor, a bydd y DJ Dyl Mei a chyflwynydd y tywydd Sian Lloyd yn gorfod bwyta pob math o bethau yn y dasg adnabod cig! Bydd enillwyr y rhaglen yma yn mynd ymlaen i'r rownd derfynol i frwydro am deitl Fferm Ffactor a gwobr ariannol ar gyfer elusen o'u dewis.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ein Byd

Ein Byd - Byd Ffasiwn

Yr wythnos hon, mae Sion Jenkins yn ymchwilio i'r pwysau sy'n bodoli yn y byd ffasiwn. Yn ystod Wythnosau Ffasiwn Llundain a Pharis, mae e'n cwrdd a chynllunwyr a modelau sy'n gweithio yn y diwydiant. Bydd Sion hefyd yn cwrdd a Nia Marshalsay-Thomas, y cyflwynydd a'r model o Aberystwyth, sy'n siarad am y tro cyntaf am ei phrofiad o fod yn gaeth i laxatives, ar ol teimlo'r pwysau i fod yn denau.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Wil ac Aeron: Taith yr Alban

Wil ac Aeron: Taith yr Alban

Ar eu taith o dros 1500 o filltiroedd, mae Wil ac Aeron yn cyrraedd tre' Pitlochry yn eu camperfan. Maen nhw'n taflu eu hunain i ganol bwrlwm cymuned Gemau'r Ucheldir; i ganol y kilts a'r tartan, y caber a'r bagpipes, mewn ymgais i weld y gwir ystyr tu ol i ddelweddau mwya' eiconig yr Alban.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Noson Lawen

Noson Lawen - Llyn ac Eifionydd

Dilwyn Morgan sy'n cyflwyno Noson Lawen Llyn ac Eifionydd gyda llu o artistiaid amrywiol o'r ardal. Gyda Gwyneth Glyn, Twm Morys, Teulu Hendre Cennin, Anni a Megan Llyn, Patrobas, Cor yr Heli, Alaw Tecwyn a Chor Aelwyd Chwilog.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?