S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni i blant bach: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Llan-ar-goll-en, Meic y Marchog, Digbi Draig, Sblij a Sbloj, Sam Tan, Cacamwnci.

06: 00
Heini - Adeiladu

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini.Yn y rhaglen hon bydd Heini yn ymarfer corff ar safle adeiladu.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
06: 15
Guto Gwningen - Hanes Antur Gerddorol Peredur

Wrth i Peredur Pysgotwr fynd i helynt mawr wrth gyfansoddi darn newydd o gerddoriaeth, daw Guto a'i ffrindiau i'w achub!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 30
Octonots - Yr Octonots a'r Aligator Bach

Mae Harri yn gwarchod aligator bach o'r enw Danto, ond pan fydd hwnnw'n dianc o'r Octofad, rhaid i Harri a gweddill yr Octonots ei achub.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Peppa - Beicio

Mae Peppa a'i theulu yn mynd ar daith feics am y diwrnod ac mae Peppa yn cynnig ras i lawr yr allt.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Llan-ar-goll-en - Cist o Aer

Mae Tara'n derbyn map arbennig gan ei modryb Magw. Tybed ai map trysor yw hwn ac a fydd yn arwain at gist llawn tlysau ac aur?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ddau Yswain

Gan fod Meic yn dymuno cael ysweiniaid, mae hyn yn golygu na all y dreigiau hedfan, redeg ar bedair coes, na defnyddio tan na d?r! Dim ond pan fydd Meic angen help i ddal Chwit a Chwat y mae'n gweld bod y dreigiau yn well nag y gallai ysweiniaid fyth fod!

07: 15
Digbi Draig - Y Camera Hud

Ar ol darganfod hen gamera hud mewn dror llychlyd mae Betsi yn dechrau ei ddefnyddio. Ond y trafferth yw nid cymryd lluniau yn unig mae'r camera.

07: 25
Sblij a Sbloj

Cyfres i blant meithrin am ddau anghenfil bach hoffus o'r enw Sblij a Sbloj a'u hymgyrch i ddod o hyd i lythrennau cudd o'u cwmpas. Bydd y ddau'n mynd ati wedyn i ddysgu sut i ffurfio llythyren y dydd, gyda'r deunydd crai amrywiol sydd wrth law - gyda digon o hwyl, hafoc a llond y lle o giamocs wrth gwrs!

07: 35
Sam Tan - Arswyd yr Eira

Mae wedi bod yn bwrw eira ym Mhontypandy ac mae Norman yn cyfarwyddo ei ffilm gyntaf i fyny yn y mynyddoedd. Mae Mandy a Sara yn serennu yn y ffilm. Mae Sam ac Elvis hefyd yn y mynyddoedd yn dysgu sgiliau achub bywyd ac yn sgio gyda Penny. Pan mae Norman yn achosi eirlithrad, mae'r plant yn mynd i drafferthion yn yr oerfel. A fydd Sam a'r criw yn gallu dod o hyd iddynt cyn iddi nosi?

07: 45
Cacamwnci

Mae Cacamwnci yn ol gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni gwych a digon o hwyl: Y Brodyr Adrenalini, Y Dyfnfor, Kung Fu Panda, Ci Da, Chwarter Call, CIC, Pat a Stan, Gwboi a Twm Twm.

08: 00
Y Brodyr Adrenalini - Fflamau Ffyrnigrwydd

Cart?n gwallgof yng nghwmni'r Brodyr Adrenalini o Rend?osia. Mae Xan, Adi ac Enk yn cyflawni campau peryglus ac yn mwynhau anturiaethau o bob math.

08: 10
Y Dyfnfor - Y Gwyll

Mae Ant a Fontaine yn gorfod osgoi cael eu dallu wrth geisio achub eu rhieni rhag pysgodyn rhyfedd sydd a golau llachar iawn. Mae pob pysgodyn wedi cael ei ddenu gan y golau hypnotig ond a fydd y bechgyn yn gallu achub y dydd?

08: 30
Kung Fu Panda - Y Peng Draw

Pan fydd Peng, ffrind Po, yn dychwelyd i Gwm Tangnefedd, mae pawb wrth eu bodd, heblaw Po. Dim ond Po sy'n gwybod mai'r dihiryn Tai Lung oedd ewythr Peng - dihiryn y bu raid i Po ei ddifa, ac mae Peng am gael gwybod y gwir.

08: 50
Ci Da

Bydd Dafydd a Neli'n ymweld ag ysgol berfformio i g?n; bydd Nel a Math yn coginio bisgedi i g?n a bydd Fern y ci'n actio yn y gyfres ddrama, Casualty.

09: 10
Chwarter Call

Digonedd o hwyl a chwerthin gyda Teulu'r 'Windicnecs' a chriw 'Yr Unig Ffordd Yw'. Ydy Owen ar fin datgelu ei deimladau wrth Poppy?

09: 25
CIC

Cic - y rhaglen deledu i bob ffan pel-droed ifanc. Heddiw, sialens ffitrwydd boenus i Owain, Heledd a dyfarnwyr Cymru; golwg ar y gajets a sgidiau pel-droed diweddaraf a thim Rhydaman fydd yn wynebu 'Sialens y Sgwad'.

09: 45
Pat a Stan - Diflaniad Robat

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

09: 50
Gwboi a Twm Twm - Gwboi a'r Swigen Blastig

Mae Gwboi a Twm Twm yn prynu swigen blastig plentyndod Gwg ac yn cael lot o hwyl a sbri. Nid yw Gwg yn hapus o'u gweld yn cael sbort.

10:00 Dathlu

Dathlu - Dan a Lilian Jones

Yn y rhifyn yma o Dathlu, bydd Nia Parry a'r cynllunydd Leah Hughes yn trefnu dathliad pen-blwydd i gwpl o Lanwnnen.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

10:30 Y Cleddyf gyda John Ogwen

Y Cleddyf gyda John Ogwen

Mae John Ogwen yn dilyn hanes y cleddyf ar faes y gad o'r Rhyfel Cartre at gyfnod rhyfel Waterloo, ac yn edrych ar yr arfer o ymladd cleddyf neu 'duel' ymhlith y gwyr bonheddig ar gyfer setlo dadleuon.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:00 Pobol y Rhondda

Pobol y Rhondda

Un o fois y Rhondda yw Sion Tomos Owen. Yno y cafodd ei fagu, ac yno mae'n dal i fyw. Yn ystod y gyfres hon bydd Sion yn creu map unigryw o'r ardal, a lluniau trawiadol o'r bobol y mae'n eu cyfarfod. Fydd Y Rhondda byth yn edrych yr un fath eto! Heddiw bydd Sion yn hel defaid ac yn blasu cwrw, yn clywed am deulu sydd wedi byw yn yr un ty ers 150 o flynyddoedd, ac yn camu i fyd un o ser 'YouTube'. Ardal ddifyr a phobol agos atoch, a Sion yn rhoi Y Rhondda a'i phobol ar y map.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:30 Ward Plant

Ward Plant

Y tro hwn, mae hogyn bach yn ymladd am ei fywyd ar y Ward Plant. Golwg emosiynol ar fywyd bob dydd yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

Prynhawn

12:00 Cynefin

Cynefin - Dyffryn Banw

Bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sion Tomos Owen yn crwydro Dyffryn Banw ac ardal Y Trallwng er mwyn mynd ar drywydd straeon difyr a chudd yr ardal. O lonyddwch Camlas Trefaldwyn i ysblander Castell Powis mae digon i'w weld yn y rhan ogoneddus yma o Gymru. Ac fel y byddai rhywun yn ei ddisgwyl mewn ardal mor agos at y ffin, mae'r dyffryn wedi bod yn dyst i rai o frwydrau mwyaf gwaedlyd Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo
12: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

13:00 Ffermio

Ffermio

Yr wythnos hon, bydd Meinir mewn sioe newydd sbon i'r diwydiant llaeth sy'n trafod y dechnoleg ddiweddaraf. Bydd Daloni yn cwrdd a'r fyfyrwraig Bethan Till sy'n trio gwneud llaeth hyd yn oed yn fwy iachus a bydd Meinir yn gweld sut mae un cwmni yn troi'r cloc yn ol er mwyn gwella'r amgylchedd.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:30 Adre

Adre - Angharad Llwyd

Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru. Mae bob rhaglen yn wahanol a'r cartref yn aml iawn yn adlewyrchu cymeriad y person sy'n byw yno. Heddiw, byddwn yn cael cip ar gartref yr actores Angharad Llwyd (Sophie yn Rownd a Rownd).

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:00 Codi Hwyl

Codi Hwyl

Mae'r 'Mistress Wilful', llong hwylio'r actor John Pierce Jones, wedi cyrraedd Caernarfon yn ddiogel. Yn yr ail o ddwy raglen, cawn weld sut hwyl gaiff John a Dilwyn Morgan, ei hyfforddwr, wrth fynd a'r Feistres o amgylch arfordir Ynys Mon.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:30 Pererindod R.S. Thomas

Pererindod R.S. Thomas

Rhaglen ddogfen arbennig a dadlennol a ddarlledwyd gyntaf yn 2013 i nodi can mlynedd ers geni un o feirdd mwyaf yr 20 ganrif, R.S. Thomas (1913-2000). Bydd yr awdur a'r academydd Fflur Dafydd yn mynd ar grwydr i rai o'r llefydd ysbrydolodd y bardd, ac yn olrhain ei hanes lliwgar a dadleuol. Ar hyd y daith byddwn ni'n clywed gan rai o'i ffrindiau, a hynny am y tro cyntaf, am y cymwynaswr a'r ffrind triw: portread sy'n gwbl wahanol i'r ddelwedd gyhoeddus ohono. Yn ogystal a hyn, bydd Fflur yn ceis

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

15:30 Lleisiau Patagonia 1902

Lleisiau Patagonia 1902

Un o'r ergydion mwyaf i'r Wladfa ym Mhatagonia oedd ymadawiad 234 o'r trigolion ym 1902. Roedd y llifogydd difrifol, diffyg tir, a'r addysgu milwrol cynyddol wedi'u llethu ac roedden nhw am gael tir i ffermio. Gadawodd 234 am Ganada i sefydlu gwladfa newydd. 70 mlynedd yn ddiweddarach, ym 1974, wrth chwilio am Gymry yng Nghanada, daeth Glenys James ar draws y Patagoniaid hyn yn Saskatchewan a recordio eu straeon. Yn y rhaglen hon cawn glywed, am y tro cyntaf, eu lleisiau'n adrodd hanes gadael

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

Noson

16:00 Dan Bach a KISS

Dan Bach a KISS

Rhaglen ddogfen yn dilyn un o ffans mwyaf gwallgo' y band KISS yn gwireddu ei freuddwyd oes o gael eu gweld nhw'n chware yn Siapan. Mae Dan 'Bach' Griffiths wedi gwirioni a KISS ers eu gweld nhw'n perfformio ar Top of the Pops ym 1979. Mae Dan wedi eu dilyn dros y byd a dim ond un lle sydd ar ol ar ei restr i'w gweld yn chwarae: Neuadd Budokan yn Tokyo. Cawn olrhain hanes taith Dan o Aberystwyth i Siapan wrth iddo siarad yn agored am wir effaith KISS ar ei fywyd a'r aberthau mae e wedi'u gwn

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

17:00 Siarad Plant

Siarad Plant

Byddwch yn barod i chwerthin, i wenu a rhyfeddu wrth glywed gwirioneddau mawr gan blant mewn rhaglen ar gyfer y teulu cyfan. Cawn glywed plant yn dweud eu dweud am y byd a'i bethau wrth iddynt eistedd mewn camperfan. Pa eiriau diniwed neu aeddfed fydd yn dod o enau plant oedran cynradd o Fachynlleth, Bethesda, Brynaman a Chaerdydd?

 • Isdeitlau Saesneg

17:30 Cyngerdd Gwyn Hughes Jones

Cyngerdd Gwyn Hughes Jones

Iddon Alaw Jones sy'n cyflwyno cyngerdd o Bafiliwn Eisteddfod Mon 2017 gyda'r tenor rhyngwladol Gwyn Hughes Jones yn perfformio caneuon sydd yn hen ffefrynnau eisteddfodol. Hefyd, cawn y cyfle cyntaf i glywed tri darn newydd gan Gareth Glyn ac Eleri Cwyfan. Yn perfformio bydd y pianydd amryddawn Iwan Llywelyn Jones a phedwarawd lleisiol o ieuenctid Mon - Steffan Lloyd Owen, Meilir Jones, Llio Evans a Meinir Wyn Roberts.

19:00 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

 • Isdeitlau Saesneg
19: 13
Y Tywydd

Y Tywydd.

19:15 Sgorio

Sgorio - Y Seintiau Newydd v Dumbarton

Am yr ail dymor yn olynol mae'r Seintiau Newydd wedi disgleirio yng Nghwpan Her Irn-Bru Yr Alban. Ar ol trechu Livingston, Elgin City a Queen of the South, mae'r Seintiau yn herio Dumbarton am le yn y rownd derfynol. Ymunwch a Dylan Ebenezer, Nicky John, Owain Tudur Jones a Tomi Morgan ar Neuadd y Parc i weld os gall carfan Scott Ruscoe fynd gam ymhellach nag antur 2017 a chamu i rownd derfynol yn erbyn unai Inverness Caledonian Thistle neu Crusaders o Ogledd Iwerddon. Cic gyntaf, 7.35.

 • Isdeitlau Saesneg

21:35 Noson Lawen

Noson Lawen - Caerfyrddin

Ifan Jones Evans sy'n cymryd yr awenau heno a chynulleidfa wresog o Sir Gaerfyrddin sy'n mwynhau pob eiliad yn Theatr y Lyric. Gydag Anthony Stuart Lloyd, Cor Orpheus Treforys, Gwenda a Geinor, Clive Edwards, Sipsi Gallois, Bronwen Lewis, Osian Wyn Bowen a Chor Hyn Merched Ysgol Bro Myrddin.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:35 Parch

Parch

Mae Oksana yn awyddus i gael priodas draddodiadol - yn cynnwys trip 'stag' i'r dynion a 'pharti plu' i'r merched. Er ei bod yn dal i boeni am sefyllfa Gethin, mae Myfanwy yn cytuno i ymuno yn hwyl y parti plu mewn coedwig leol. Terwyn sy'n gyfrifol am drefnu parti stag Elfed ond dydy'r trefniadau ddim yn rhedeg yn llyfn. Pan ddaw'r bechgyn a'r merched ynghyd, mewn gwinllan gyfagos, bydd digwyddiad trasig yn taflu cysgod tywyll dros y dathliadau i gyd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

23:40 Jonathan

Jonathan

Ymunwch a Jonathan, Nigel a Sarra am fwy o hwyl a thynnu coes. Y gwesteion heno bydd y cyflwynydd Lois Cernyw a'r actor a'r canwr Steffan Harri.

 • Isdeitlau Saesneg

00:40 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys ar-lein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg
01: 13
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?