S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Dona Direidi - Sali Mali 2

Yr wythnos yma mae Sali Mali yn ymweld a Dona Direidi, ond mae hi mewn tipyn o benbleth oherwydd ar ol golchi dillad pobl 'Pentref Bach' mae wedi llwyddo i'w cymysgu i gyd! Mae Dona yn cytuno i'w helpu wrth i'r ddwy chwarae gem 'parau' gyda'i gilydd.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Tili a'i ffrindiau - Fflur a'r Freichled

Wrth baratoi i ddawnsio mewn bale enwog o'r enw 'Llyn yr Iar' mae Fflur angen rhywbeth i wneud ei gwisg yn ysblennydd. Mae hi'n cael benthyg breichled ddisglair, ddisglair gan Tili ond wrth ymarfer yn frwdfrydig mae hi'n ei cholli! Sut mae Fflur am gyfaddef hyn wrth Tili ac i ble'r aeth y freichled?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Igam Ogam - Paid Cyffwrdd

Rhaid i Igam Ogam gyffwrdd a phopeth hyd yn oed planhigion pigog!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Y Brodyr Coala - Ned a'i Awyren

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Medalau

Mae Meic am ennill medalau - ond dydy o ddim yn meddwl am deimladau Galath a'r Dreigiau. Wedi i'w fedalau trwm ei rwystro rhag achub Sbarcyn sydd wedi ei ddal gan y Llychlynwyr, mae'n dysgu o'r diwedd bod ei ffrindiau'n bwysicach na dim!

07: 10
Sbarc - Esgyrn

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'Esgyrn'.

07: 25
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Fflamingo

Mae Fflamingo'n dysgu Mwnci sut i sefyll ar un droed.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Ahoi! - Ysgol Sant Baruc, Y Barri

Heddiw mor-ladron o Ysgol Sant Baruc, Y Barri sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

07: 55
Peppa - Y Ty Newydd

Mae Peppa a'i theulu yn ymweld a'r cartref mae Dadi Mochyn wedi ei gynllunio ac mae Mistar Tarw yn mynd i'w adeiladu. Maen nhw'n edrych ymlaen at weld pwy fydd eu cymdogion newydd.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Holi Hana - Y Famgu Orau yn y Byd

Problem Francis yw bod popeth wedi newid pan ddaeth Mamgu i aros gyda nhw. Roedd Francis wrth ei fodd pan ddywedodd ei fam bod Mamgu yn dod i aros ond pan sylweddolodd ei fod yn gorfod rhoi ei wely iddi a rhannu gyda'i fam doedd o ddim yn hapus iawn. Aeth pethau o ddrwg i waeth hyd yn oed ar ol i Muzzy drio gael help iddo gan "Holi Hana". Ond ar ol i Francis dreulio prynhawn yn y wlad gyda Mamgu a mwynhau dysgu a darganfod yn ei chwmni mae'n drist iawn pan mae hi'n gorfod mynd yn ol adref.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Amser Stori - Esgidiau newydd Dewi Deinosor

Heddiw, cawn stori am esgidiau newydd Jangl.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Boj - Llonydd Fel Cerflun

Ar ol cawod o law, mae Boj yn dod o hyd i Mia yn llawn cynnwrf oherwydd mae ei murluniau o'r Trwynau Bach wedi gwlychu a'u difetha - roeddent i fod yn anrheg ben-blwydd ar gyfer ei mam. Efallai, gyda help glud papur wal Tada a syniad Boj-a-gwych gall y ddau droi'r murluniau'n gerfluniau!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Abadas - Crwban y Mor

Mae Ben yn ymuno a'r Abadas ar gyfer y 'gem y geiriau'. Mae delwedd heddiw'n un arbennig iawn, gan fod angen tri gair i ddisgrifio 'crwban y mor'. Pa Abadas fyddi orau i fynd i chwilio amdano?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Bla Bla Blewog - Y diwrnod y cafodd y Bla Bla chwarae gyda hen deganau Dad

Mae Bw-bach a Bitw yn cael amser da yn chwarae gyda hen deganau Dad. Mae Boris yn eu gweld nhw'n chwarae gyda thegan y byddai ef wrth ei fodd yn cael gafael arno - mae'n hynod eiddigeddus. A gaiff Boris afael arno?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Poli Lindys

Mae Ben a Mali yn gwneud ffrindiau gyda lindysyn ond mae hi'n drist gan nad yw hi'n gallu ymuno yn eu gemau hedfan. Yna, mae'n troi'n pili pala prydferth.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Sbridiri - Gwynt

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu melinau gwynt papur. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Beca, Efailwen lle mae'r plant yn creu clychseiniau gwynt.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Meripwsan - Syrpreis

Mae Meripwsan yn gofyn i bawb am help i roi syrpreis arbennig iawn i Cwacadeil.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Straeon Ty Pen - Bugeiliad Bach y Blodau

Heddiw Sion Ifan sydd yn adrodd hanes y bugail bach Amranth - sydd yn anghofio'i gyfrifoldebau pan fo pili palas i'w cwrso. Yn anffodus, mae hyn yn arwain at y perygl o golli'r mwyar i gyd oddi ar y perthi. A fydd yn dod at ei goed yn ddigon buan i achub y dydd?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 40
Pentre Bach - Twtio

Mae Sali Mali'n penderfynu bod rhaid twtio'r ty, gan argymell Jac y Do i wneud hynny hefyd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Dona Direidi - Now 2

Yr wythnos hon mae Now o'r gyfres 'Ribidires' yn galw draw i weld Dona Direidi. Mae Nia, ffrind Now, yn cynnal parti gwisg ffansi ar thema anifeiliaid ac mae Dona'n cynnig creu mygydau i'r parti.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Tili a'i ffrindiau - Twmffi Trwsgl

Mae Twmffi eisiau bisged i frecwast ac wrth geisio cael gafael ar un yn ddistaw bach, mae'n gwneud llanast mawr! Mae'n cymryd arno nad y fo oedd yn gyfrifol ac mae Arthur yn cael bai ar gam. Tybed sut y gwnaiff Twmffi wneud yn iawn am hyn?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Igam Ogam - Fi'n neud e!

Mae Igam Ogam eisiau gwneud pob dim ar ei phen ei hun bach.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 45
Y Brodyr Coala - Diwrnod Gwael Dewi

Mae'n ddiwrnod newydd i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Thrysor y Dewin

Dydy Meic ddim yn fodlon i Efa ymuno ag ef i chwilio am Drysor y Dewin yn yr Ogofau Dryslyd. Ond pan mae'n credu ei bod hi wedi'i chipio gan Fwganod yr Ogof, mae'n newid ei feddwl - gan ddysgu bod marchogion, ar adegau, angen help gan ddewin!

11: 15
Sbarc - Planhigion

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw Planhigion.

11: 30
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Ceffyl

Heddiw, mae Mwnci'n chwarae gyda Ceffyl. O dan arweiniad Ceffyl mae'r plant yn siglo eu pennau, gweryrru a charlamu o gwmpas buarth y fferm.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Ahoi! - Ysgol Dyffryn y Glowyr

Mor-ladron o Ysgol Dyffryn y Glowyr sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

11: 50
Peppa - Pwll Mwdlyd Mwya'r Byd

Mae Peppa a George yn deffro un bore i ddarganfod ei bod wedi glawio mor drwm dros nos nes bod eu ty bellach ar ynys!

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Dudley ar Daith

Dudley ar Daith - Gwyr

Y tro hwn, awn ar daith flasus i Benrhyn G?yr. Yn ardal Porth Einon bydd Dudley yn coginio stecen o gig oen morfa heli gyda bara lawr a chocos. Gwesty Fairy Hill sy'n cael y sylw yn y Welsh Rarebit a Trystan Williams sydd angen cymorth i greu pryd bach ffansi. Hefyd, mae Dudley yn creu pwdin bara menyn siocled ac oren.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Pobol y Cwn

Pobol y Cwn

Mae'r actores a seren y West End, Gillian Elisa, yn cymryd hoe fach o'i hamserlen brysur ar y llwyfan i deithio 'nol i Gymru gyda'i dau gi, Jessie a Bessie. Ei nod yw cymryd golwg ysgafn ar berchnogion c?n Cymru a darganfod pam maen nhw mor ffyddlon i'w ffrindiau bach. Ond mae'r siwrnai'n troi'n un bersonol iawn yn dilyn digwyddiadau annisgwyl ar y ffordd.

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Ward Plant

Ward Plant

Yn rhaglen ola'r gyfres - clefydau heintus, tynnu dannedd di-ri a diwrnod trist wrth i un o'r nyrsys ffarwelio a'r ward plant.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, bydd Huw Fash yn agor drysau'r Cwpwrdd Dillad a byddwn ni'n sgwrsio a Neville Gilasbey ac yn darganfod beth newidiodd ei fywyd ef.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 John Ac Alun

John Ac Alun

Cyfres ganu gwlad o 1998 yng nghwmni'r ddeuawd boblogaidd, John ac Alun a'u gwesteion, y grwp Cajuns Denbo.

15:30 Popeth ar Ffilm

Popeth ar Ffilm - Brynsiencyn

Mewn rhaglen o 2009, bydd Ifor ap Glyn yn teithio i Frynsiencyn ar Ynys Mon lle bydd yn dangos ffilm archif o gem bel-droed rhwng Brynsiencyn a Dwyran yn y 1950au. Yna, bydd yn arwain criw o drigolion lleol i greu ffilm newydd am bel-droed! A fyddan nhw'n llwyddo i sefydlu tim pel-droed newydd yn y pentre' a beth fydd yr ymateb i'r ffilm newydd?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Peppa, Ynys Broc Mor Lili, Meic y Marchog, Ahoi!, Henri Helynt.

16: 00
Peppa - Beca Bwni

Mae Peppa a George yn mynd i dy Beca Bwni, lle mae yna dwneli yn lle grisiau!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Ynys Broc Mor Lili - Munud i feddwl

Mae Heti wedi gorweithio ac mae hi wedi blino'n lan. Mae angen arni hoe fach.

16: 15
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Gwersyll y Marchogion

Mae Meic eisiau gwersylla dros nos yn y goedwig - heb unrhyw offer o gwbl! Wedi iddo chwerthin am ben y dreigiau am ddod a phethau efo nhw i'w gwneud yn gyfforddus, mae'n dod i ddeall mai cwblhau'r dasg sy'n bwysig a bod modd gwneud hynny a bod yn gysurus!

16: 30
Ahoi! - Ysgol Lon Las, Llansamlet

Heddiw mor-ladron o Ysgol Lon Las, Abertawe sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

16: 50
Henri Helynt - A'r Gem Enwau

Mae Henri ac Alun yn mabwysiadu cath ac mae anghytuno ynglyn ag enw i'w roi iddo!

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Pigo Dy Drwyn

Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dim chwarae gemau snotlyd a swnllyd, fel 'zorbio', wal felcro, rhaffau bynji a llawer mwy!

17: 30
Gwboi a Twm Twm - Sigmwnd a'r Swynwr

Pan ddaw Sigmwnd y Swynwr 'nol i fywyd Cai, mae'n sylweddoli pa mor bwysig yw ei berthynas a Gwboi a Twm Twm.

17: 45
#Fi - Cwmni Llechen Lan

O ble daw arweinwyr busnes y dyfodol? O Ysgol Pentreuchaf ar benrhyn Llyn! Dilynwn griw'r ysgol hon yn sefydlu eu busnes gwerthu byrddau caws, ac yn llwyddo mewn cystadleuaeth ar gyfer entrepreneurs ifanc. Ond sut hwyl fyddan nhw'n ei gael yn y rownd derfynol yng Nghaerdydd?

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

04 Wal

Bydd Aled Samuel yn ymweld a mwy o gartrefi diddorol ar hyd a lled Cymru a thu hwnt yn y rhaglen hon o 2004. Bydd e'n dechrau ei daith ym Mryn Crug ger Tywyn cyn ymweld a chartref yr artist, Gwenllian Beynon, ym Mhontrhydfendigaid. Wedyn bydd yn teithio i Lundain i weld cartref Pauline Rowlands yn Hampstead Garden Suburb.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae hi'n ddiwrnod mawr i Robbie a'i ffrindiau wrth iddynt gychwyn ar y trip i Sain Ffagan. Wedi iddo ddod yn ol o Gasnewydd, mae Meical yn brolio am dafarn newydd Ron ond mae ei broblemau ariannol yn dal i'w boeni. Mae'r esgid yn gwasgu ar Lowri mewn sawl ffordd hefyd ac mae hi'n poeni bod Mia yn dioddef oherwydd hynny. Mae Mathew yn gobeithio gwneud y mwyaf o'r cyfle i gael Llio ar ei phen ei hun ond mae'n cael un ymwelydd yn ormod i'w ystafell.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Cawn hanes hanes hen fanciau yn y Gogledd sy'n cau, ond sydd erbyn hyn wedi cael eu troi at bwrpasau eraill. Ac awn i arddangosfa am hanes yr enwog Twm Carnabwth.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Britt a Diane yn ceisio rhwystro Chester a Hannah rhag ymfudo. Mae Kelly yn amau bod rhywbeth yn mynd ymlaen rhwng Sion ac Anita.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - Triathlon Cefn Gwlad

Y tro hwn, bydd Dai Jones, Llanilar yn ymuno a chriw o ffermwyr a dynion busnes ar gyfer Triathlon Llyn lle mae'r cystadleuwyr yn saethu ac yn chwarae golff a dartiau er mwyn codi arian at achosion da. Bydd Ioan Doyle yn rhyfeddu at ddyfeisiadau amaethyddol Eifion Jones, Dyffryn Banw, a bydd Mari Lovgreen yn cwrdd a Rhodri Owen, y bedwaredd genhedlaeth o seiri coed yn Ysbyty Ifan. Byddwn hefyd yn clywed am wasanaeth sy'n codi gwen wrth weini sglodion yn Sir Benfro.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Byd ar Bedwar

Y Byd ar Bedwar - Diwedd y gan

Mae bron i hanner canghennau lleol y prif fanciau yng Nghymru wedi cau yn y ddeng mlynedd diwethaf. Gyda degau eto ar fin cau eu drysau, mae Catrin Haf Jones yn gofyn ai'r geiniog yw diwedd y gan?

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Alex Jones: Y Fam Gymreig

Alex Jones: Y Fam Gymreig

Y cyflwynydd Alex Jones, gafodd ei phlentyn cyntaf yn 2017, sy'n teithio ar hyd a lled Cymru yn cwrdd a mamau eraill. Bydd hi'n gofyn y cwestiynau oesol - ydy hi'n bosibl i fam gael y cyfan? Sut mae cydbwyso bywyd teuluol a gyrfa a beth sy'n gwneud rhywun yn fam dda? Dyma gyfle i famau ddweud eu dweud a rhannu profiadau a straeon.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Pobol y Rhondda

Pobol y Rhondda

Sion Tomos Owen o Dreorci sy'n teithio trwy Gwm Rhondda gyda'i frwsh a'i baent i greu cyfres o luniau trawiadol o'r cwm, gan gychwyn ym Mharc Treftadaeth y Rhondda. Ond bydd hefyd yn wynebu her bersonol fawr, wrth iddo fentro cael tat? i ddathlu pen-blwydd ei ferch Eira, yn un oed. Ar ol hynny bydd yn sgwrsio a Rhian Jones, Doctor Dolittle Treherbert, ac yn ymuno ag Owain Harris a Claire Hingott i berfformio gyda'r DB Big Band.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?