S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Dona Direidi - Betsan Brysur 1

Mae Betsan Brysur yn galw draw i weld Dona Direid achos mae hi mewn panig am ei bod hi wedi cymysgu holl sanau ei ffrindiau yn 'Cei Bach' ar ol eu golchi nhw. Nawr mae angen eu rhoi nhw yn ol yn eu parau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Tili a'i ffrindiau - Deilen Lwcus Arthur

Mae pawb yn cael hwyl yn yr ardd ond mae Arthur yn cael ei ddychryn. Mae'n rhaid chwilio am ddeilen lwcus sydd yn gwneud i Arthur deimlo yn ddewr - ond mae hi ar goll!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Igam Ogam - Dwi Isio Fo!

Mae Igam Ogam eisiau'r haul i gyd i'w hunan bach, felly mae hi'n dwyn yr haul gan adael ei ffrindiau mewn tywyllwch llwyr.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Y Brodyr Coala - Lluniau Arbennig Mali

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ddau Yswain

Gan fod Meic yn dymuno cael ysweiniaid, mae hyn yn golygu na all y dreigiau hedfan, redeg ar bedair coes, na defnyddio tan na d?r! Dim ond pan fydd Meic angen help i ddal Chwit a Chwat y mae'n gweld bod y dreigiau yn well nag y gallai ysweiniaid fyth fod!

07: 15
Sbarc - Lliwiau

Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur.

07: 25
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Estrys

Estrys yw un o ffrindiau cyflyma Mwnci, ond er mwyn chwarae 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud' rhaid i Mwnci ei ddal yn gyntaf! Mae Estrys yn dangos i ni'n araf sut mae'n gwneud pethau fel symud ei gwddw hir ac ysgwyd ei chynffon ac wrth gwrs sut i redeg yn gyflym.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Ahoi! - Ysgol Bro Helyg, Abertyleri

Heddiw, mor-ladron o Ysgol Bro Helyg, Abertyleri sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

07: 55
Peppa - Gardd Peppa a George

Daw Taid Mochyn a hadau i Peppa a George. Mae Dadi Mochyn yn helpu trwy fod yn fwgan brain.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Holi Hana - Poendod yn Diflannu fel Swigod

Mae Patsy yn fochyn bach hapus iawn ond nid yw'n sylweddoli bod pawb o'i chwmpas yn dioddef oherwydd ei bod yn drewi. Ond na phoener, mae Francis ar gael i rhoi cyngor.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Amser Stori - Antur mwdlyd

Unrhyw le, unrhyw bryd, mae amser stori'n llawn o hud. Heddiw, cawn stori am antur mwdlyd iawn Jangl, Plwmp a Bolgi.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Boj - Amser Gwely i Rwpa

Mae angen i Rwpa fynd i'r gwely'n gynnar er mwyn gorffwys cyn ei chystadleuaeth gymnasteg fawr. Ond gyda'r holl swn sy'n dod o'r Hwylfan Hwyl, mae'n amhosib iddi gysgu. Tybed a all Boj helpu?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Abadas - Ty Gwydr

Mae'r Abadas wrthi'n ddyfal yn codi ffau 'clud a chwtshlyd'. Mae gair newydd Ben, 'ty gwydr' hefyd yn gallu bod yn 'glud a chwtshlyd', felly beth yn union yw ty gwydr?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Bla Bla Blewog - Diwrnod trychineb y wigi weirglodd

Mae Boris am wneud wigiau allan o wallt y goeden weirglodd walltog wyllt ac mae mam a dad yn rhoi help llaw iddo gasglu'r gwallt. Yn ddiweddarach, mae Boris yn gweld mam yn addurno gwallt Nain gyda phob math o addurniadau blewog ac yn meddwl gymaint gwell y byddai ei wigiau'n edrych gydag addurniadau tebyg. Mae Boris yn anfon Bw Bach at mam i ofyn am help. Tybed beth fydd yn digwydd?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Y Wers Natur

Mae Magi Hud yn mynd a phlant y Tylwyth Teg i'r goedwig ar gyfer gwers natur. Maen nhw'n cwrdd a'r Coblyn Doeth sy'n dysgu gwers natur i blant y coblynnod. Yn anffodus does dim brogaod yn y pwll i'r plant gael eu gweld felly mae Magi Hud yn penderfynu newid ei hun i mewn i froga.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Sbridiri - Jwngwl

Heddiw, bydd Twm a Lisa yn creu penwisg llew. Bydd y ddau hefyd yn ymweld ag Ysgol Maenclochog lle byddant yn creu mygydau anifeiliaid y jwngl gyda'r plant.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Meripwsan - Cyw

Mae Meripwsan yn helpu cyw bach i ddod o hyd i'w Fam.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Straeon Ty Pen - Misoedd y Flwyddyn

Mae misoedd y flwyddyn yn ffrindiau pennaf, ac mae pob un ohonynt yn gwybod pa mor bwysig yw eu swydd ac yn ei gymryd o ddifri. Ond un tro mi gafodd un mis bach dipyn o stranc. Mari Lovegreen sydd yn adrodd hynt a helynt y misoedd eraill wrth iddynt geisio ei ddarbwyllo o'i bwysigrwydd yn y flwyddyn gron.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Pentre Bach - Ar Dy Feic!

Cyfres i blant meithrin yng nghwmni Sali Mali a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Dona Direidi - Oli Odl 1

Yr wythnos hon mae Oli Odl yn dod draw i chwarae gyda Dona. Mae'r ddwy yn dwli ar odli, ond mae Oli yn hoffi glanhau hefyd, ond dydy Dona ddim yn siwr am hynny.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Tili a'i ffrindiau - Stori Tili

Wrth ddarllen y stori mwyaf cyffrous erioed, mae Tili yn methu dod o hyd i'r dudalen olaf, felly mae'r ffrinidiau yn penderfynu creu eu diwedd eu hunain.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Igam Ogam - Gwena!

Mae Igam Ogam eisiau gwneud i bawb wenu, hyd yn oed pan nad ydynt eisiau gwneud.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 45
Y Brodyr Coala - Hwyl fawr, Loli

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Tawelwch Tangnefeddus

Mae'r Frenhines angen tawelwch, ond wrth geisio cadw pawb arall yn ddistaw mae Meic yn gweiddi ac yn gwneud s?n mawr. Rhaid iddo sylweddoli mai'r ffordd i gael tawelwch ydi trwy fod yn dawel eich hun!

11: 15
Sbarc - O Dan y Ddaear

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'O Dan y Ddaear'.

11: 30
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Eliffant

Fyddech chi'n credu bod dwr yn syrthio o'r nen yn y Safana poeth? Wel mae'n gallu digwydd pan mae eich ffrind Eliffant drws nesaf i chi! A phan fo Mwnci'n gweld ffrind mae'n gofyn iddo ddod i chwarae Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Ahoi! - Ysgol Cwmbran

Heddiw mor-ladron o Ysgol Cwmbran sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

11: 55
Peppa - Bwmp Mami Cwningen

Mae pawb wedi cyffroi pan gyrhaedda Mami Cwningen gyda newyddion mawr - mae hi'n disgwyl babi! Tybed ai un babi neu efeilliad fydd yn cyrraedd?

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Dudley ar Daith

Dudley ar Daith - Tyddewi

Bydd Dudley yn dechrau ei daith yn Nhyddewi, Sir Benfro yn y rhaglen hon o 2012. Bydd yn paratoi rysait gyda thatws Sir Benfro y tu allan i'r gadeirlan, ac yna'n cael hwyl yn mentora rhai o griw'r Hoelion Wyth yng Nghaffi Beca.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Cwymp Yr Ymerodraethau

Cwymp Yr Ymerodraethau - Cwymp Yr Ymerodraethau- Rhufain: Yr Ymerodraeth Dragwyddol

Yr hanesydd Hywel Williams sy'n archwilio'r rhesymau pam y syrthiodd Ymerodraeth Rhufain. Mae'n edrych ar chwe digwyddiad a gyfrannodd at y cwymp ac yn gofyn pa wersi wnaeth ymerodraethau mwy modern ddysgu o'r hanes.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Only Men Aloud

Only Men Aloud

Yn ymuno ag Only Men Aloud heno bydd Caryl Parry Jones a'r chwaraewr soddgrwth byd enwog Julian Lloyd Webber.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Bydd Huw Fash yn gweddnewid gwyliwr, a chawn gyngor ar osod eich ty ar y farchnad.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 John Ac Alun

John Ac Alun

Tecwyn Ifan yw'r gwestai arbennig mewn rhifyn o gyfres 1999 John ac Alun.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Gwyllt ar Grwydr

Gwyllt ar Grwydr - Gibraltar

Mae gwarchodfa'r Graig Uchaf yn Gibraltar ar lwybr ymfudo adar o Ewrop i Affrica. Yn y rhaglen hon o 2003, bydd Iolo Williams yn cydweithio a Thim Achub Adar Ysglyfaethus Gibraltar wrth iddyn nhw fonitro, fodrwyo a helpu ambell aderyn blinedig ar eu ffordd o un cyfandir i'r llall.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Peppa, Ty Mel, Meic y Marchog, Ahoi!, Henri Helynt.

16: 00
Peppa - Gweithio a Chwarae

Pan mae Peppa a Siwsi yn dysgu bod yn rhaid i oedolion weithio drwy'r dydd, maen nhw'n chwarae gweithio mewn siop. Maen nhw'n darganfod yn sydyn iawn ei fod yn waith blinedig!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Ty Mel - Gwenyn Chwim

Mae'n ddiwrnod Chwaraeon yr Ysgol ac mae Morgan yn dysgu pa mor bwysig ydy gweithio fel tim.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 15
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Syr Trolyn

I ennill gornest mae'n rhaid i Meic guro marchog arall, ac mae'n dewis Trolyn i fod yn farchog! Ond does gan Trolyn ddim syniad sut i fod yn farchog, ac mae'n drist gan nad ydy o'n gallu chwarae'r gem yn iawn. Ond mae'n rhaid i Meic ddysgu bod chwarae'n deg yn bwysicach nac ennill.

16: 30
Ahoi! - Ysgol y Ffwrnes, Llanelli

Mor-ladron o Ysgol y Ffwrnes, Llanelli sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

16: 50
Henri Helynt - A'r DVD Ych-a-fi

Pan fo Huw yn benthyg y DVD mwyaf ych a fi i Henri mae o am ei wylio ar unwaith, ond dyw e ddim yn cael cyfle.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Pigo Dy Drwyn

Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dim chwarae gemau snotlyd a swnllyd, fel 'zorbio', wal felcro, rhaffau bynji a llawer mwy!

17: 30
Gwboi a Twm Twm - Hogyn Pren

Mae Gwboi yn cael ei droi'n hogyn pren am fod mor ddrwg. Mae'n mwynhau ei fywyd cymaint fel hogyn pren dydy e ddim eisiau mynd yn ol i fod yn Gwboi go iawn!

17: 45
#Fi - Lily Beau

Bod yn gantores fyd enwog ydy breuddwyd Lily Beau! Yn ol Lily, mae hi eisiau canu ar lwyfan Glastonbury a gwerthu recordiau o amgylch y byd. Er mwyn gwireddu'r freuddwyd, yn 16 mlwydd oed mae Lily yn gadael ei chartref ac yn symud i Lundain lle bydd hi'n mynychu ysgol ELAM; ysgol newydd sydd yn canolbwyntio ar berfformio a gweithio o fewn y diwydiant. Mae Lily yn gymeriad penderfynol sy'n mynd amdani, yn llawn gobeithion o wireddu'r freuddwyd! Dilynwn ni hi wrth i'r daith yma gychwyn!

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

04 Wal

Bydd Aled Samuel yn ymweld a llond cae o adeiladau yng Nghrymych, gwesty Ann Hughes yn Aberdyfi a chartref kitch Wyn a Linda Davies Williams yng Ngorslas. Darlledwyd y rhaglen gyntaf yn 2004.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae hi'n ddiwrnod pen-blwydd Britney heddiw, a phawb o'r teulu yn trio eu gorau i wneud sioe ohoni, ond nid pawb sydd a'r gallu i wneud hynny. Mae Arthur yn teimlo fel petai wedi cael presant heddiw hefyd wrth iddo gyfarfod Mags am y tro cyntaf. Caiff Philip newyddion gan Wyn sy'n ei wthio fymryn dros ei echel, ond ddim cymaint a Sophie, wrth i gynllwyn hirdymor Llio ddwyn ffrwyth wrth iddi fynychu cynhadledd i athrawon gyda Mathew.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Byddwn yn fyw o Landudno ar gyfer lansiad swyddogol Rali GB 2018, a bydd Yvonne yn ymweld a siop goffi CF42.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Pam bod Vicky yn dweud celwydd ar-lein? Mae Dai yn poeni am ddyfodol y clwb rygbi.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 FFIT Cymru

FFIT Cymru

Dyma gychwyn taith ein pum Arweinydd - Leon, Mathew, Catherine, Judith a Nic. Sut aeth yr wythnos gyntaf ers dechrau cynllun bwyd a ffitrwydd FFIT Cymru? Sut hwyl gawson nhw ar eu sialens gyntaf? A faint o bwysau fyddan nhw wedi eu colli?

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Byd ar Bedwar

Y Byd ar Bedwar - Cynlluniau ar chwal

Mae dros draean o berchnogion tai Cymru yn osgoi gwneud gwaith ar eu cartrefi oherwydd pryderon am adeiladwyr gwael. Mae'r Byd ar Bedwar yn siarad gyda dwy fam sengl sydd wedi talu am waith na chafodd ei gwblhau. A byddwn ni'n gofyn a oes angen gwneud mwy i reoleiddio'r diwydiant adeiladu er mwyn diogelu cwsmeriaid.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Band Cymru 2018

Band Cymru 2018

Ymunwch a Trystan Ellis-Morris ac Elin Llwyd yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth i fwynhau seiniau disglair byd y bandiau a chyffro'r cystadlu. Y tro hwn, bydd Band 'Temperance' Tongwynlais, Band Mawr Prifysgol Caerdydd a Band Tref Porth Tywyn yn brwydro am le yn rownd derfynol Band Cymru 2018. Ac ar ddiwedd y rhaglen, cawn glywed pa bedwar band fydd yn mynd trwyddo i'r rownd derfynol.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Pobol y Rhondda

Pobol y Rhondda

Natur a chelf yn Y Rhondda fydd yn cael sylw Sion Tomos Owen yr wythnos hon. Bydd yn brwydro yn erbyn y gwynt ar ben Y Bwlch i greu rhan arall o'r map, ac yn sgwrsio a'r artist Elwyn Thomas am ei luniau trawiadol o strydoedd a phobol y cwm. Bydd Sion yn mynd 'nol i Ysgol Gyfun Cymer Rhondda i weld gwaith celf rhai o'r disgyblion presennol, a bydd yn edrych ar esiamplau o weithiau celf cyhoeddus ar hyd a lled y ddau gwm. A chawn ymuno a Sion a'i ffrindiau ar noson cyhoeddi 'Cawl', ei lyfr cynt

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?