S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul - Hwyl Fawr Heti

Pan mae Heti'n gadael y fferm am y diwrnod mae'r anifeiliaid yn penderfynu bod hyn yn gyfle iddynt gael sbort a sbri. Mae'r hwyaid yn cynnal mabolgampau, y moch yn chwrae pel-droed, ac mae Caio a Cadi yn creu llanast yn y ty.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Bobi Jac - Yn Neidio

Mae Bobi Jac yn mwynhau antur yn y gofod.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Guto Gwningen - Hanes Dwyn y Coed Tan

Ar ol i Guto, Lili a Benja fynd allan i gasglu coed tan, buan iawn maen nhw'n sylweddoli bod tri ysbeiliwr am ddwyn y coed. Oes modd i'r cwningod fynd ar anturiaethau mentrus i gael y coed yn ol?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Y Llew o Sodor

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Morgan yn Helpu

Mae Morgan a Sionyn yn helpu Mari Grug i dwtio'r siop, ond maen nhw'n dechre chwarae ac mae pethau yn mynd yn fler iawn.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Boj - Gwyliau Mia

Mae Boj yn dangos carden bost i Mia oddi wrth Carwyn a'i deulu o Hawaii ac yn darganfod wrth wneud nad yw Mia na'i theulu erioed wedi bod ar wyliau. Mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych o sut i ddod a Hawaii i Bentre' Braf i Mia a'i theulu fwynhau.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Heini - Gwisg Ffansi

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn ymweld a'r siop gwisg ffansi.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Wibli Sochyn y Mochyn - Lindys

Wrth edrych drwy dwll bach mewn deilen mae'n bosib darganfod pwy wnaeth y twll! Mae Wibli wedi cael ffrind newydd - lindys sy'n crwydro i bobman ac yn bwyta popeth mae'n ei weld. Mae hi wedi gwneud cymaint o dyllau! Pan mae'r lindys yn mynd ar goll mae Wibli yn chwilio amdani wrth edrych yn y tyllau i gyd ond does dim golwg ohoni...rhai dyddiau'n ddiweddarach mae Wibli yn tybio os yw'r pili pala yn gwybod lle'r aeth hi.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Bing - Tywyllwch

Mae'n amser gwely ond ble mae Wil Bwni? Mae Bing yn cofio chwarae gydag e yn yr ardd ond mae'n dywyll erbyn hyn a nid yw'n hoffi'r tywyllwch rhyw lawer.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Teulu Mewn Bacpac

Cyfres yn dilyn dwy chwaer o Sir Gaerfyrddin, Lili a Nel, ar eu taith o gwmpas y byd gyda'u rhieni yn profi gwledydd, bwydydd, golygfeydd ac anturiaethau di-ri!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Cymylaubychain - Amser Gwely Seren Fach

Does dim awydd 'cysgu bach' ar Seren Fach heddiw. Tybed a all Haul ac Enfys ei berswadio i gau ei llygaid?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Byd Begw Bwt - Y Fasged Wyau

Yn y rhaglen hon cawn gwrdd a'r fenyw fach a'i basged o 'wye' wrth iddi gerdded o Landeilo i Landybie.

08: 15
Y Teulu Mawr - Mabolgampau

Mae'n ddiwrnod mabolgampau'r ysgol ac mae Moc yn nerfus iawn, hyd nes y daw o hyd i garreg "lwcus" sydd yn ei dyb o yn mynd i'w helpu i ennill ei ras. Ond wedi i Modlen ddwyn y garreg fe sylweddola Moc mai ymdrech a gwaith caled sy'n dod a llwyddiant, nid lwc.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Cled - Arwyr

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Anghenfil

Mae Meic eisiau gwneud rhywbeth dewr, ac mae'n mynnu bod Sblash ofnus yn gwneud y pethau dibwys. Ond pan ddaw Meic ar draw anghenfil mae'n sylweddoli mai wynebu eich ofnau yw'r peth dewr i'w wneud - beth bynnag fo'r ofnau hynny!

08: 55
Dwylo'r Enfys - Jake

Mae Jake wrth ei fodd ar gefn ei feic. Gan ei bod yn ben-blwydd arno, bydd Heulwen a Jake, a Molly ei chwaer, yn gwneud cacen go arbennig - a hynny ar ol mynd am dro ar gefn y beic gyda'r holl deulu! Am hwyl a sbri!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Stiw - Stiw yn dal Eliffant

Wedi gweld ar y newyddion bod eliffant wedi dianc o'r sw leol mae Stiw'n mynd ati i geisio dal yr anifail.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Oli dan y Don - Natur Beth

Mae Beth yn dwlu ar ran arbennig o'r cefnfor a phan gaiff ei dinistrio gan storm enbyd adnewydda hi'n berffaith. Pan ddechreua Natur newid pethau yn naturiol nid yw Beth yn hapus, mae eisiau i bopeth sefyll yn llonydd ond dysga fod rhaid cael newid ac esblygiad a bod newid yn gallu bod yn dda.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Nodi - Gwarchod y Sgitlod

Mae Mr Simsan a Nodi yn cynnig gwarchod y Sgitlod Bach.

09: 40
Tecwyn y Tractor - Brecs

Mwy o anturiaethau'r tractor bach coch.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul - Mostyn yn Farus

Mae Heti'n rhannu llond basged o afalau gyda'r anifeiliaid i gyd, ond mae Mostyn y mochyn barus yn penderfynu bwyta afalau pawb. A fydd e dal yn hoffi afalau ar ddiwedd y rhaglen?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 10
Bobi Jac - Yn Gwneud Swn Mawr

Mae Bobi Jac yn mynd ar antur swnllyd yn y gofod.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Guto Gwningen - Hanes yr Hen Rwdlyn

Mae Guto a'i ffrindiau yn mentro i Ynys Tylluan i geisio dod o hyd i "Hen Rwdlyn" sy'n cael ei grybwyll gan dad Guto yn ei lyfr pwysig.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Tomos a'i Ffrindiau - O'r Cywilydd!

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Gwenyn ar Wib

Mae Dani wedi cael sgwter newydd, ac mae Morgan yn gweld nad ydy pawb yn medru gwneud popeth.

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Dysgu gyda Cyw

Dysgu gyda Cyw

Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

11: 00
123

Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Heddiw awn ar gefn tractor i'r fferm am antur gyda'r rhif 4.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Ti Fi a Cyw - Laura - Peiriannau

Gemau llawn hwyl wrth i blant ddysgu oedolion sut i siarad Cymraeg. Heddiw mae Laura a'i thad yn chwarae gem am beiriannau'r fferm.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 15
Heini - Y Fferm

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld a'r Fferm.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
11: 30
Da 'Di Dona - Ar y fferm gyda Wil

Dewch i ymuno a Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio ar y fferm gyda Wil.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Gwdihw

Heddiw bydd Gruffydd, Gwydion a Marged yn adeiladu cwt i'r ieir newydd a bydd Megan yn ymweld a phengwiniaid Fferm Folly.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Crwydro

Crwydro - Ann Clwyd

Mewn rhaglen o 2005, mae Ann Clwyd yn ymuno ag Iolo Williams i gerdded o Abergynolwyn i Gastell y Bere yn Sir Feirionnydd. Mae ganddi gysylltiadau teuluol a'r ardal ac atgofion melys o'i hymweliadau yno fel plentyn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Y Ty Arian

Y Ty Arian - Caerffili

Y tro hwn, byddwn yn croesawu Angharad Davies a'i phlant i'r Ty Arian. A fydd y teulu o Gaerffili yn llwyddo i gydweithio er mwyn cadw eu gwario dan reolaeth? Mae pob ceiniog yn cyfrif.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Blodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. Mae Iwan yn brysur yn plannu'r to gwyrdd ar ben y lloches, tra bod Sioned yn plannu casgliad o fylbiau'r haf ar hyd glannau'r nant yng ngwaelod yr ardd, a Meinir sy'n mynd am dro i Goed Elernion yn Llyn i fwynhau gwledd o glychau'r gog.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Sgwrs yn y Clwb Llyfrau a chyngor gan Elen Van Bodegom yn y gornel steil! Alison Huw fydd yn trafod bwyd a diod.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Anwen ac Ediwn yn priodi ond beth yw hanes John Albert?

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Tro Breizh Lyn Ebenezer

Tro Breizh Lyn Ebenezer

Mae Lyn yn parhau a'r daith drwy Lydaw drwy ymweld a Ploveilh yn ystod dathliad pen-blwydd Distyllfa y Meini Hirion. O'r fan honno aiff i Loktudi sydd wedi'i gefeillio ag Abergwaun. Loktudi yw un o brif borthladdoedd pysgota Ffrainc. Mae Lyn yn cyfarfod Carys Lewis sydd wedi bod yn byw yn Plougastell ers rhai misoedd ac yn blasu rhai o fefus yr ardal. Yna, aiff Lyn i fan cyfarfod diwylliannol y gwledydd Celtaidd, Kemper. Cafodd y gyfres hon ei dangos gyntaf yn 1997.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Blero yn Mynd i Ocido, Bing, Teulu Mewn Bacpac, Digbi Draig, Do Re Mi Dona.

16: 00
Blero yn Mynd i Ocido - Diolch o Galon

Mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau gael calon Talfryn i guro'n gyflym er mwyn gallu dathlu ei ben-blwydd efo fo!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Bing - Dant y llew

Mae Bing a Fflop yn darganfod dant y llew gwyn, gwlanog yn y parc. Ar ol chwythu'r hadau oddi arnynt i gyd heblaw un, mae Bing yn penderfynu mynd a'r un olaf i Swla fel anrheg.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Teulu Mewn Bacpac

Cyfres yn dilyn dwy chwaer o Sir Gaerfyrddin, Lili a Nel, ar eu taith o gwmpas y byd gyda'u rhieni yn profi gwledydd, bwydydd, golygfeydd ac anturiaethau di-ri!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Digbi Draig - Y Bwystfil Mwd

Pan mae Cochyn yn colli ei hoff farcud yn y gors dydy ei ffrindiau ddim yn awyddus iawn i'w helpu ei gael e 'nol. Yn ol pob son mae Bwystfil Mwd yn byw yn y gors!

16: 45
Do Re Mi Dona - Pontybrenin- Y Gofod

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon i ddysgu can 'Y Gofod' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Dreigiau: Gwarchodwyr Berc - Sgriliolaeth: Rhan 1

Pan mae'r criw yn darganfod draig wedi ei chladdu yn y rhew mae Igion a Sgodraed yn sylweddoli mai Sgril ydy e, sef draig y Lloerigion. Yn anffodus mae'r bloc o rew sy'n cynnwys y Sgril yn cael ei warchod gan Yr Efeilliaid a Snotfawr. Cyn bo hir mae'r sgril wedi dadmer a dianc o Berc. Mae'n rhaid i Igion geisio ei gael yn ol cyn i Dagr cael ei ddwylo arni.

17: 25
Lois yn erbyn Anni - Padylfyrddio

Padlfyrddio ym Mae Abertawe y bydd Anni a Lois dan lygaid barcud pencampwr Padlfyrddio Prydain, Matt Barker-Smith.

17: 35
Llond Ceg - Gordewdra

Bydd Dr Al a Dr Els yn trafod y mathau o broblemau sy'n gallu codi oherwydd gordewdra a bydd Aled yn eich holi chi am eich barn.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Her Yr Hinsawdd

Her Yr Hinsawdd - Cymru

Yn y bennod olaf, bydd Siwan yn ymweld ag arbenigwyr ar draws Cymru i ddysgu mwy am yr hyn sy'n cael ei wneud i sicrhau dyfodol cynaliadwy a llewyrchus. Bydd Siwan yn ymweld a phrosiect cymunedol Ynni Padarn i ddysgu am ffyrdd o gael egni glan ar gyfer y dyfodol. Bydd Yr Athro Rhys Jones yn esbonio pam mae'n rhaid newid agwedd pobl tuag at newid hinsawdd a bydd yr Athro Gareth Wyn Jones yn trafod yr hyn y gall pobl gyffredin ei wneud i geisio lleihau lefelau carbon deuocsid yn yr atmosffer.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:30 Mwy o Sgorio

Mwy o Sgorio

Huw Griffiths, rheolwr Derwyddon Cefn, sy'n ymuno a Dylan Ebenezer a Malcolm Allen i drafod y diweddaraf o'r byd pel-droed a gemau ail gyfle Uwch Gynghrair Cymru JD. Bydd sgwrs arbennig gydag Osian Roberts, aelod o dim hyfforddi Cymru, yn edrych yn ol ar flwyddyn o newidiadau mawr i'r tim cenedlaethol, wrth i Ryan Giggs gymryd yr awenau fel rheolwr. Bydd sylw hefyd i rowndiau terfynol cenedlaethol Ysgolion Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Heno

Cawn ddathlu yng nghwmni Clwb Pel-fasged o ynys Mon - y tim cyntaf o Gymru i gael gwahoddiad i Dwrnamaint Pencampwriaeth Ewropeaidd Pel-fasged FIBA. A bydd sgwrs gyda Chadeirydd Clybiau Ffermwyr Ifanc Maldwyn, Caryl Hughes, ac is gadeirydd y Sir Delyth Robinson fydd yn teithio i Lundain i fod yn rhan o ddiwrnod mawr y Tywysog Harry a Meghan Markle.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Jason yn gosod sialens i Sara er mwyn iddi brofi iddo ei bod hi'n gallu rheoli faint mae hi'n flogio. Mae Iolo'n ceisio annog Tyler i beidio a phoeni am fygythiadau Wendy.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Wil ac Aeron: Taith Rwmania

Wil ac Aeron: Taith Rwmania - Pentref hynafol

Mae rhai'n credu mai Rwmania yw un o'r llefydd olaf yn Ewrop lle mae cymunedau yn dal i arddel hen draddodiadau a systemau ffermio hynaf Ewrop. Yn y bennod hon mae Wil ac Aeron yn ymuno a theulu sy'n byw bywyd unigryw.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Elis James: Cic Lan yr Archif

Elis James: Cic Lan yr Archif - Menywod a Phlant

Yn y bennod hon mae Elis yn canolbwyntio ar y ffordd mae dau gr?p arbennig yn cael eu portreadu yn yr archif - menywod a phlant. O gystadleuaeth Miss Bra 1971 i gwestiynau personol am bwysau merched Morgannwg, mae 'na ddigon o glipiau annisgwyl. Ac ar gyfer y gwylwyr iau mae 'na lwyth o esiamplau o'r pethau mwyaf peryglus y gallwch chi wneud yn eich amser hamdden - o gynnau tan gwyllt dan do i wneud styntiau ar wely hoelion.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Llanifeiliaid

Llanifeiliaid

Mae newydd-ddyfodiaid pentref Llanifeiliaid - y Michaels, yn cynnal parti er mwyn dod i adnabod eu cyd-bentrefwyr. Gyda phawb yn cael tipyn o hwyl ac yn mwynhau eu hunain, tybed sut y bydd pennau pawb y bore wedyn?!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 O'r Galon: Cyn-filwyr Corea

O'r Galon: Cyn-filwyr Corea

Hanner canrif yn ol anfonwyd dau ffrind o Fethesda i ymladd yn Rhyfel Corea fel rhan o'u Gwasanaeth Cenedlaethol gyda'r Fyddin Brydeinig. Yn ddiweddar aeth y ddau yn ol i Gorea i ail-droedio'r hen lwybrau.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

23:00 Cadw Cwmni gyda John Hardy

Cadw Cwmni gyda John Hardy

Yn y rhaglen hon mae Hywel Gwyn Evans a Janice Evans o Gwmllynfell yn siarad am eu brwydr ddiddiwedd yn erbyn cloddio glo brig yn eu hardal. Hefyd, mi fydd Ann Catrin Evans yn sgwrsio am ei gemwaith unigryw a bywyd wedi damwain car.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?