S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Rapsgaliwn - Pedolu Ceffyl

Mae Rapsgaliwn - rapiwr gore'r byd (sy'n odli o hyd!) - yn ymweld a stablau yn y bennod hon er mwyn darganfod pam mae ceffyl yn gwneud swn clip-clop. Fe fydd yn rapio am ei brofiad ar ddiwedd y bennod yn ol yr arfer!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Cynefin

Dydy Sim a Sam ddim yn gallu rheoli'r Llong Gwmwl ac wrth iddi wibio'n wyllt o le i le, mae Blero a'i ffrindiau'n gweld creaduriaid a phlanhigion yn eu gwahanol gynefinoedd.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Igam Ogam - Dwi'n Bownsio!

Mae Igam Ogam yn dod o hyd i lysieuyn sy'n debyg iawn i sbonciwr gofod ac mae'n bownsio i bobman!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Sam Tan - Bessie i'r Adwy

Mae hen injan dim yn ail ymuno a'r tim ar ol achub y dydd ar y mynydd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Mosgito yn Suo?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Mosgito yn suo.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Yn yr Ardd - Datrys Problem

Mae problem yn yr ardd heddiw. Mae Fflach y wenynen wedi yn torri erial teledu Gwilym y garddwr. Druan a Fflach! Sut y gall hi roi'r erial yn ol yn ei le?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
DipDap - Haul

Mae'r Llinell yn tynnu llun o'r haul. Mae Dipdap yn dechrau ymlacio ond gyda phob math o greaduriaid y mor yn ymddangos, mae hyn braidd yn anodd.

07: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Afancod

Mae'r Pawenlu yn helpu wedi i'r storm ddinistrio argae'r afancod.

07: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl iawn!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Syrcas Deithiol Dewi - Can Carlo

Mae Carlo eisiau canu yn y syrcas, ond yn methu cario alaw na chadw amser. Mae'r sefyllfa'n edrych yn anobeithiol, tybed a fydd Enfys yn gallu rhoi cymorth gyda help y dwster plu?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Pingu - Pingu a'r Anrheg

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

08: 15
Boj - Y Consuriwr Clipaclop

Mae Boj a'i ffrindiau yn darganfod bod gan Mr Clipaclop sgiliau consuriwr ac yn ceisio annog Y Consuriwr Clipaclop i wneud un ymddangosiad arall ar lwyfan. Wrth i sioe Mr Clipaclop ddechrau mynd o ddrwg i waeth, mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych am sut i helpu, trwy greu tric diflannu anhygoel.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Abadas - Meicroffon

Mae'r Abadas wedi creu band pop ond mae rhywbeth ar goll. All gair newydd heddiw helpu?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Bla Bla Blewog - Diwrnod swigod y ffa fflwffog

Mae Nain wedi gwneud ffynnon allan o hen boteli. Ond mae Nain wedi blino ac yn syrthio i gysgu. Mae Boris yn ceisio dwyn y poteli er mwyn eu defnyddio ar gyfer ei sebon swigod ffa fflwffog. Ond yn ol yr arfer, mae cynllun Boris yn mynd o chwith ac mae'n llwyddo i arllwys ei holl sebon i'r ffynnon ac mae 'na swigod ym mhobman. Mae Nain wrth ei bodd!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Picnic ar y Lleuad

Mae'r ffrindiau'n mynd ar daith i'r lleuad ond a fyddan nhw'n llwyddo i ddod adref pan maent yn rhedeg allan o danwydd?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Sbridiri - Pili Pala

Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Meripwsan - Pop

Mae Eli yn dysgu Meripwsan sut i chwythu swigod - ond mae'n eu chwythu nhw'n syth i geg Owi! Mae'n rhoi cynnig arall arni wrth ymyl y pwll ond mae Cwacadeil a'r crancod yn cael modd i fyw yn eu popio nhw.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Straeon Ty Pen - Beic Newydd Ned

Heddiw mae Steffan Rhodri yn adrodd hanes Ned a'i feic newydd. Dyna ddiwrnod mawr yw diwrnod tynnu'r olwynion bach oddi ar y beic. Ar y diwrnod hwnnw mae Ned yn teimlo'n gyffrous ac yn nerfus ar yr un pryd. Ond yn fwy na hynny, mae Ned yn cael antur arbennig yn y fargen!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 40
Cei Bach - Prys a'r Bochdew

Draw yn Ysgol Gynradd Cei Bach mae Prys yn rhoi help llaw gyda dirgelwch mawr iawn - mae bochdew yr ysgol ar goll! Rhaid i Prys a'r plant gael hyd iddo ar frys.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Rapsgaliwn - Toes

Mae Rapsgaliwn - rapiwr gorau'r byd (sy'n odli o hyd!) - yn ymweld a chegin yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae creu toes chwarae. Fe fydd yn rapio am ei brofiad ar ddiwedd y bennod yn ol yr arfer!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Dilyn Dy Drwyn

Er bod Blero'n hoff iawn o sanau drewllyd, mae traed Talfryn yn achosi problem enfawr.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Igam Ogam - Gwranda Arna'i!

Mae Igam Ogam eisiau i bawb wrando arni hi'n chwarae cerddoriaeth.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 45
Sam Tan - Dilys Drychinebus

Mae Dilys yn creu hafoc pan fo'n mynd i bysgota gyda Norman.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Siacal yn Udo at y Lle

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Siacal yn udo at y lleuad.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Yn yr Ardd - Bwci Bo / Ysbryd

Diwrnod arall o helynt wrth i'r criw o ffrindiau yn yr ardd gael tipyn o fraw. Mae Wali wedi gweld rhywbeth tebyg i fwci bo sydd a het a thrwyn hir a sbectol dywyll yn sefyll yn yr ardd! Ond tybed ai ysbryd go iawn sydd yno?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
DipDap - Comig

Mae'r Llinell yn creu comig am bobl estron o'r gofod. Mae Dipdap yn ymgolli yn y lluniau heb sylwi bod creaduriaid tebyg o'i gwmpas.

11: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub y Pared

Mae bath Cadi yn hedfan i ffwrdd ac mae'n rhaid i'r Pawenlu fynd ar ei ol cyn y pared.

11: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl iawn!

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Wrecsam 'di Wrexham

Wrecsam 'di Wrexham

Yn 2012, agorodd pobl Wrecsam dafarn gydweithredol y Saith Seren - canolfan i siaradwyr y Gymraeg yn nhref fwyaf y Gogledd. Yn yr un cyfnod fe brynwyd clwb pel-droed Wrecsam gan y ffans, proses a achubodd un o glybiau pel-droed hyna'r byd ac fe aeth Gwyn Roberts a'i deulu ati i atgyfodi'r cwrw enwog - Wrexham Lager. Wrth edrych ar y dafarn, y clwb a'r bragdy, cawn ddod i adnabod pobl Wrecsam - a hynny yn eu geiriau eu hunain. Dangoswyd y gyfres gyntaf yn 2014.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 FFIT Cymru

FFIT Cymru

Mae'n Wythnos Codi Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl ac mae'r pum Arweinydd wedi cyrraedd chweched wythnos y cynllun bwyd a ffitrwydd. Sut mae pethau'n mynd? 6/8

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Sion a Sian

Sion a Sian

Heddiw bydd Stifyn Parri a Heledd Cynwal yn holi cyplau o Drelech a'r Bala. Daeth Steffan a Rhian at ei gilydd mewn parti 'Dolig yn y gwaith ond achlysur ychydig mwy sobor oedd man cyfarfod Robin a Dorothi dros hanner canrif yn ol mewn dawns werin yn Nolgellau. Mae'r ddau gwpl yn cydweithio yn eu gwaith bob dydd ond pa mor llwyddiannus fydd y partneriaethau stiwdio? Pennod o 2013.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, cawn gwmni Huw Fash yn y gornel ffasiwn; Dr Ann fydd yn y stiwdio gyda'i chyngor meddygol a byddwn yn mwynhau sgwrs a chan yng nghwmni un o artistiaid G?yl Tregaroc.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 04 Wal yn yr Haul

04 Wal yn yr Haul

Mewn rhaglen arbennig o 2004, bydd Aled Samuel yn ymweld a Chymry sydd bellach yn byw dramor. Bydd e'n teithio i Ibiza i ffermdy cyntefig Sioned Emrys cyn troi am Ffrainc ac ysgubor ger Toulouse sy'n cael ei adnewyddu gan Rhian Haf a gr?p o adeiladwyr lleol. Gan aros yn Ffrainc, bydd Aled yn ymweld a Bill Price sy'n rhedeg gwely a brecwast yn St Thibery, cartref Iorwen Jones yn y Dordogne ac ysgubor unigryw John a Jackie Alexander, sy'n dyblu fel cartref a thy bwyta.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Peppa, Chwedlau Tinga Tinga, Y Teulu Mawr, Patrol Pawennau, Cacamwnci.

16: 00
Peppa - Stori Amser Gwely

Mae Dadi Mochyn yn darllen stori amser gwely i Peppa a George. Pan fydd George yn methu mynd i gysgu, mae'n rhaid i Peppa feddwl am stori arall.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Deryn Tic yn Eistedd a

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn clywed pam mae Aderyn Tic yn eistedd ar gefn Hipo.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Y Teulu Mawr - Drama Fawr

Cyfres gart?n i blant.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Patrol Pawennau - Cwn a'r Estron o'r Gofod

Mae estron o'r gofod wedi glanio ar y ddaear ac mae'r criw yn ceisio helpu i drwsio ei long ofod iddo gael mynd adref.

16: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl iawn!

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Barf

Mewn ogof ddirgel rhywle yng Nghymru mae gan Y Barf a'i gyfaill ffyddlon Noni broblem! Mae eu gelyn pennaf Arch-Elin wedi dwyn gallu pawb i odli! A fydd Y Barf a'i ffrindiau ffyddlon yn gallu twyllo Arch-Elin ac achub dyfodol Barddoniaeth Cymru? Gwyliwch Y Barf er mwyn dod o hyd i'r ateb.

17: 30
Sbargo - Carate

Rhaglen animeiddio fer.

17: 35
Kung Fu Panda - Ffoli'n Lan

Mae tric Po o anfon llythyr caru ffug at Mwnci yn mynd o chwith gan greu drwgdeimlad mawr rhwng y ddau a rhoi prawf enbyd ar eu cyfeillgarwch.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Sgota gyda Julian Lewis Jones

Sgota gyda Julian Lewis Jones

Mewn rhaglen o 2010, bydd Julian Lewis Jones yn rhai cynnig ar bysgota plu am y tro cyntaf yng nghwmni Rhys Llywelyn a Steffan Jones. Un o afonydd pysgota sewin gorau Cymru ac Ewrop yw'r lleoliad - Afon Teifi ger Llandysul.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Parhau mae'r tensiwn rhwng Meical a Michelle ac mae blinder Meical yn cael effaith andwyol ar ei waith. Mae Mags yn gwneud ei marc yn Copa a geiriau Wyn yn gadael eu hol ar Meical. Mae Philip yn boblogaidd gyda'r merched; mae Glenda ac Iris yn awyddus iddo drwsio'r peiriant coffi a Doli eisiau mynd ar ddet arall. A fydd Jac a Dani'n dod i gytundeb tybed?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Mae'r rhaglen heddiw yn cynnwys eitem o ?yl Ffilm Bae Caerfyrddin a bydd y criw hefyd yn dathlu Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Pan mae Gwyneth yn gweld Sioned yn mwynhau ei hun yn y Deri, mae hi'n hiraethu am eu cyfeillgarwch. Mae Cadno yn rhannu ei gofidion gydag Eileen.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Y Ty Arian

Y Ty Arian - Brithdir

Y tro hwn, byddwn ni'n croesawu'r teulu Richards o Frithdir, ger Dolgellau i'r Ty Arian. A fydd pawb yn llwyddo i gydweithio er mwyn cadw eu gwario dan reolaeth? Mae pob ceiniog yn cyfrif!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Cwymp Yr Ymerodraethau

Cwymp Yr Ymerodraethau - Prydain: Y Byd Diderfyn

Yr hanesydd Hywel Williams sy'n trafod digwyddiadau wnaeth helpu arwain at gwymp yr Ymerodraeth Brydeinig.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Mwy o Sgorio

Mwy o Sgorio

Huw Griffiths, rheolwr Derwyddon Cefn, sy'n ymuno a Dylan Ebenezer a Malcolm Allen i drafod y diweddaraf o'r byd pel-droed a gemau ail gyfle Uwch Gynghrair Cymru JD. Bydd sgwrs arbennig gydag Osian Roberts, aelod o dim hyfforddi Cymru, yn edrych yn ol ar flwyddyn o newidiadau mawr i'r tim cenedlaethol, wrth i Ryan Giggs gymryd yr awenau fel rheolwr. Bydd sylw hefyd i rowndiau terfynol cenedlaethol Ysgolion Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Ar y Bysus

Ar y Bysus

Cwmni Midway fydd yn cludo llond dau fws o gymeriadau lliwgar Crymych a'r cylch i Rali Wexford; Clive Edwards o gwmni Cwm Taf sy'n teithio i Loegr i brynu 4 bws a bydd Maldwyn Davies - gyrrwr y Cardi Bach o'r Brodyr Richards - yn ein tywys ni ar hyd arfordir y Gorllewin.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?