S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul - Celwydd Golau

Mae'r ieir yn penderfynu chwarae tric ar Heti a Jaff, gan esgus bod yna lwynog yn y cwt ieir. Ar ol cael eu galw yno sawl gwaith mae'r ddau yn cael llond bol ar eu drygioni. Ond y noson honno pan ddaw llwynog go iawn i'r cwt a fydd Iola'r iar yn llwyddo dianc yn ddiogel?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Bobi Jac - Yn Suo

Mae Bobi Jac a Sydney'r Mwnci yn mynd ar antur drofannol.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Guto Gwningen - Hanes Cyngerdd Peredur Pysgotw

Pan mae Sami Wisgars a Mr Cadno yn amharu ar aduniad blynyddol Peredur Pysgotwr ar lan y llyn, rhaid i Guto achub y parti.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Y Rhyfeddod Pinc

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Bod yn Mami Mel

Mae Mami Mel yn dioddef gydag annwyd ac mae Morgan a Mali yn darganfod gwaith mor galed ydy bod yn fam.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Boj - Mor Fflat a Chrempog

Mae'n ddiwrnod braf yn Hwylfan Hwyl heddiw ac mae Daniel yn brysur yn llenwi ei bwll padlo. Ond wrth iddo lenwi'r pwll mae'n sylwi ar dwll - o na! Wrth i Boj wylio Dr Wwff yn gosod plastr ar ben-glin Daniel mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych o sut i drwsio'r pwll.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Gwdihw

Heddiw bydd Gruffydd, Gwydion a Marged yn adeiladu cwt i'r ieir newydd a bydd Megan yn ymweld a phengwiniaid Fferm Folly.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Peppa - Y Nos Swynllyd

Mae teulu Peppa yn treulio'r nos yn nhy Carys ei chyfnither. Mae pawb wedi blino ar ol diwrnod hir, ond mae s?n crio Bendigeidfran y Babi yn cadw pawb yn effro.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Teulu Ni - Caerdydd

Efa Haf Thomas o Gaerfyrddin sy'n ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei theulu hi. Heddiw, mae Efa a'i brodyr yn cael diwrnod llawn hwyl yng Nghaerdydd gyda Gu.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Llan-ar-goll-en - Beic Radli

Mae Elsi, beic hud Radli Migins, wedi diflannu. Ai Abracadebra aeth a hi? Efallai y gall Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif ddatrys y dirgelwch.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Cymylaubychain - Baba Enfys

Mae Bobo Gwyn yn dod i glywed am y tro y cyfarfu'r Cymylaubychain ag e am y tro cynta?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Oli Wyn - Ffwnicwlar

Mae tren ffwnicwlar yn gerbyd anarferol iawn. Dim ond un o'i fath sydd yng Nghymru! Heddiw, cawn weld sut mae ffwnicwlar Aberystwyth yn gweithio.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Nico Nog - Y Cytiau Cwn

Mae Mam, Dad, Megan a Morgan yn mynd ar awyren i Mallorca, felly mae Nico'n cael mynd i aros i'r Cytiau C?n am 'chydig ddyddiau. Mae o wrth ei fodd yn cael mynd yno i chwarae efo'i ffrindiau!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Cled - Bwyd

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Bastai Arbennig

Er i Mistar Trolyn helpu Meic i ddod o hyd i gynhwysyn arbennig i wneud pastai, tydy Meic ddim yn ei rannu fel y dylai. Pan ddaw Mistar Trolyn i'r castell i chwilio am ei hanner o'r bastai, mae Meic yn dysgu ei bod hi bob amser yn bwysig rhannu!

08: 50
Bach a Mawr

Mae Bach yn genfigennus o ddinosor Mawr, felly mae'n mynd ati i chwilio am ei degan gwsg ei hun.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Stiw - Parti Gwisg Ffansi

Wrth baratoi ar gyfer parti gwisg ffansi mae Stiw'n darganfod bod pob gwisg mae o'n ei dewis yn cael ei gwisgo gan rywun arall.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 15
Enwog o Fri, Ardal Ni! - Mari Jones

Dyma gyfres sy'n dod a straeon enwogion hanesyddol Cymru yn fyw i blant. Cawn ein tywys yn ol mewn amser wrth i ddisgyblion ysgolion cynradd o ardal y person enwog dan sylw gyflwyno'r hanesion a hynny drwy gyfrwng drama a chan. Yn y rhaglen hon, ymunwn a disgyblion Ysgol Gynradd Gymraeg Bryncrug, heb fod ymhell o lethrau Cadair Idris, wrth iddynt ddilyn hynt a helynt, Mari Jones - y ferch ifanc, benderfynol a gerddodd yr holl ffordd i'r Bala i gael Beibl yn y Gymraeg.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Nodi - Morus a'r Doliau

Mae Beti Bwt a'r Doliau Bapur yn creu merlogampau bychan i Morus.

09: 40
Ben Dant - Ysgol Waunfawr

Ymunwch a Ben Dant a'r mor-ladron o Ysgol Waunfawr wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Patrol Pawennau

Patrol Pawennau - Trysor y mor-ladron

Mae'r Pawenlu yn chwilio am drysor y mor-leidr Capten Mwng-ddu ar ol i Capten Cimwch ddarganfod ei ogof gudd.

10:30 Cynadleddau'r Gwanwyn

Cynadleddau'r Gwanwyn - Ceidwadwyr

Y diweddaraf o Gynhadledd Wanwyn y Ceidwadwyr Cymreig.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Ysgol Ddawns Anti Karen

Ysgol Ddawns Anti Karen

Mae hi'n flwyddyn newydd ac mae Karen a'r merched yn paratoi at ymgyrch yr Urdd. Ond yn dilyn siom i un o'r grwpiau, mae Karen yn troi ei sylw at gystadleuaeth fawr ym Mhort Talbot wrth deithio i'r de gyda dros 30 o ddawnswyr.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Priodas Pum Mil

Priodas Pum Mil

Does dim syniad gan Allan a Stephanie o Gaernarfon beth mae eu ffrindiau a'u teulu wedi'i drefnu ar gyfer eu diwrnod mawr. A fydd y ddau'n hapus gyda'r penderfyniadau?

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Margaret: Ddoe a Heddiw

Margaret: Ddoe a Heddiw

Ymunwch a Margaret wrth iddi sgwrsio a Dafydd Hywel a Doreen Lewis gan gael cip 'nol dros glipiau archif o rai o'u perfformiadau. Bydd y trwmpedwr Mathew Williams hefyd yn ein diddanu mewn eitem ar gyfer talent newydd sbon.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, Elwen Roberts fydd yma'n coginio, bydd criw'r Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le a bydd cyfle i chi ennill y pecyn penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Anwen ac Edwin yn dechrau bywyd priodasol drwy greu cartref newydd. A gafodd John Albert faddeuant gan ei wraig? Mae Carla'n cael newyddion syfrdanol.

15:30 O'r Galon: Cyn-filwyr Corea

O'r Galon: Cyn-filwyr Corea

Hanner canrif yn ol anfonwyd dau ffrind o Fethesda i ymladd yn Rhyfel Corea fel rhan o'u Gwasanaeth Cenedlaethol gyda'r Fyddin Brydeinig. Yn ddiweddar aeth y ddau yn ol i Gorea i ail-droedio'r hen lwybrau.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Nico Nog, Oli Wyn, Digbi Draig, Traed Moch.

16: 00
Nico Nog - Pen-blwydd-mwnwgl!

Mae pawb yn paratoi parti pen-blwydd i'r efeilliaid efo digonedd o fwyd a bal?ns. Ond mae Nico yn llwyddo i wthio'r gacen ben-blwydd bendramwnwgl i'r llawr, ac mae o a Rene yn ei bwyta i gyd gan obeithio na fydd neb yn sylwi!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Oli Wyn - Tractor

I'r fferm yr awn ni heddiw i weld tractor wrth ei waith. Mae'r tractor yn paratoi bwyd i'r gwartheg ac angen defnyddio sawl teclyn gwahanol i wneud hynny.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Digbi Draig - Glenys mewn twll

Mae Glenys Gas yn syrthio i mewn i drap roedd hi'n ei wneud ar gyfer Digbi. Mae hi'n gofyn i Teifion fynd i 'nol rhaff ac yn ei siarsio i beidio a dweud wrth neb pam mae ei angen.

16: 35
Traed Moch - Ysbryd y Llongddrylliad

Cyfres gartwn am deulu o foch a'u ffrindiau ar y fferm.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
SpynjBob Pantsgwar - Tadcu Barflwyd

Mae Tad-cu Mr Cranci yn dod i'r dre'! Ond yn hytrach nag edrych ymlaen, mae Mr Cranci yn nerfus oherwydd mae Dad-cu Barflwyd yn meddwl ei fod e hefyd yn for-leidr!

17: 15
Y Gemau Gwyllt

Yr wythnos hon - y ffeinal - lle bydd rhaid i'r bobl ifanc ddefnyddio eu holl sgiliau i oroesi am dridiau yn Eryri. Pwy fydd pencampwr Y Gemau Gwyllt 2016?

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Iolo yn Hedfan

Iolo yn Hedfan - Antur Yn Yr Alpau

Mae Iolo Williams yn parhau a'i daith i wireddu ei freuddwyd o hedfan gydag adar ysglyfaethus. Y tro yma mae'n rhaid iddo wynebu ei sialens fwyaf hyd yn hyn - yr Alpau Ffrengig. Dangoswyd y gyfres gyntaf yn 2007.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Blodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. Mae Iwan yn brysur yn plannu'r to gwyrdd ar ben y lloches, tra bod Sioned yn plannu casgliad o fylbiau'r haf ar hyd glannau'r nant yng ngwaelod yr ardd, a Meinir sy'n mynd am dro i Goed Elernion yn Llyn i fwynhau gwledd o glychau'r gog.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Bydd y criw yn cwrdd a chyplau sy'n priodi'r un diwrnod a'r Tywysog Harry.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Sioned yn cael trafferth cofio beth ddigwyddodd pan roedd hi'n feddw neithiwr ac mae Vicky yn poeni bod DJ wedi croesi llinell. Mae'r heddlu yn dod i Benrhewl.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Llanifeiliaid

Llanifeiliaid

Mae hi'n wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol, ac mae nifer o bentrefwyr Llanifeiliaid wedi codi eu pac ac ymlwybro draw i'r Brifwyl. Tybed pwy fydd wedi llwyddo i gael llwyfan a'r safle gorau i'w carafan?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Treiathlon Cymru 2018

Treiathlon Cymru 2018 - Treiathlon Llanelli

Uchafbwyntiau'r digwyddiad cyntaf yng nghyfres treiathlon newydd Cymru wrth i athletwyr gorau'r gamp ddechrau eu hymgyrch yn y bencampwriaeth. Roedd yn benwythnos prysur o gystadlu yn nhre'r Sosban gyda theitlau ar gael hefyd ar gyfer enillydd y paratreiathlon a'r ras ieuenctid.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Deuawdau Rhys Meirion

Deuawdau Rhys Meirion - Frank Hennessy

Mae'r artist poblogaidd sy'n cadw cwmni i Rhys Meirion yr wythnos hon wedi bod yn perfformio ers bron i 50 mlynedd fel rhan o'r band, 'The Hennessys'. Bydd y canwr gwerin 'Cardiff born, Cardiff bred,' Frank Hennessy, yn rhannu straeon ac yn siarad am rai o'r bobl a lleoliadau sydd wedi dylanwadu arno wrth fynd ar Rhys ar daith o gwmpas Caerdydd ac ar drip i Iwerddon. Bydd y ddau yn canu deuawdau o'u dewis nhw a chawn glywed Rhys yn canu gwerin am y tro cyntaf.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Y Stiwdio Gefn

Y Stiwdio Gefn

Rhaglen arbennig o 2015 yng nghwmni'r gr?p gwerin poblogaidd, 9bach. Byddant yn perfformio caneuon o'u halbwm llwyddiannus 'Tincian' ynghyd a dwy gan fwy diweddar.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 48
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?