S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni i'r plant lleiaf: Hafod Haul, Twt, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Jen a Jim Pob Dim, Bobi Jac, Tomos a'i Ffrindiau, Guto Gwningen, Rapsgaliwn, Meic y Marchog, Boj, Sam Tan, Patrol Pawennau.

06: 00
Hafod Haul

Mae Jaff a Heti yn penderfynu cystadlu mewn Sioe Dalent ar y teledu ond mae'r anifeiliaid eraill yn poeni na fyddan nhw'n dod yn ol i'r fferm os byddan nhw'n ennill.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Twt - Chwilen Newydd Twt

Mae'r Harbwr Feistr wedi dysgu dawns newydd, y Salsa, a chyn hir, mae trigolion yr harbwr yn dawnsio - pawb heblaw am Lewis gan na all symud. Mae Lewis yn ddigalon na fedr ymuno yn y dawnsio, a phan mae ei olau'n diffodd, gan roi diwedd i'r dawnsio, mae pawb arall yn ddigalon hefyd. Tybed a fedr T?t achub y dydd a rhoi gwen ar wyneb holl drigolion yr harbwr?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Dwylo'r Enfys - Jake

Mae Jake wrth ei fodd ar gefn ei feic. Gan ei bod yn ben-blwydd arno, bydd Heulwen a Jake, a Molly ei chwaer, yn gwneud cacen go arbennig - a hynny ar ol mynd am dro ar gefn y beic gyda'r holl deulu! Am hwyl a sbri!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Sbridiri - Cacennau

Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Jen a Jim Pob Dim - Ble'r Aeth yr Haul?

Mae 'na s?n rhyfedd iawn yn dod o'r gofod heddiw. Beth neu bwy sy'n gwneud y synau ofnadwy? Ymunwch a Jen a Jim Pob Dim am antur arall i'r gofod gyda'u ffrindiau Gwil y Gofodwr, Cyw a Jangl.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Bobi Jac - Yn Neidio

Mae Bobi Jac yn mwynhau antur yn y gofod.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Tomos a'i Ffrindiau - Y Llew o Sodor

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Guto Gwningen - Hanes Cyngerdd Peredur Pysgotw

Pan mae Sami Wisgars a Mr Cadno yn amharu ar aduniad blynyddol Peredur Pysgotwr ar lan y llyn, rhaid i Guto achub y parti.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Rapsgaliwn - Pedolu Ceffyl

Mae Rapsgaliwn - rapiwr gore'r byd (sy'n odli o hyd!) - yn ymweld a stablau yn y bennod hon er mwyn darganfod pam mae ceffyl yn gwneud swn clip-clop. Fe fydd yn rapio am ei brofiad ar ddiwedd y bennod yn ol yr arfer!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Anghenfil

Mae Meic eisiau gwneud rhywbeth dewr, ac mae'n mynnu bod Sblash ofnus yn gwneud y pethau dibwys. Ond pan ddaw Meic ar draw anghenfil mae'n sylweddoli mai wynebu eich ofnau yw'r peth dewr i'w wneud - beth bynnag fo'r ofnau hynny!

08: 15
Boj - Gwyliau Mia

Mae Boj yn dangos carden bost i Mia oddi wrth Carwyn a'i deulu o Hawaii ac yn darganfod wrth wneud nad yw Mia na'i theulu erioed wedi bod ar wyliau. Mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych o sut i ddod a Hawaii i Bentre' Braf i Mia a'i theulu fwynhau.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Sam Tan - Bessie i'r Adwy

Mae hen injan dim yn ail ymuno a'r tim ar ol achub y dydd ar y mynydd.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 35
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Afancod

Mae'r Pawenlu yn helpu wedi i'r storm ddinistrio argae'r afancod.

08:50 Penblwyddi Cyw

Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Bachgen

Pen-blwydd Pwy? Bachgen - Mynd gyda'r miwsig

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Dal Ati: Bore Da

Dal Ati: Bore Da

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da a chyfle i ymweld a phobl a llefydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Dal Ati

Dal Ati

Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn cymryd taith hamddenol o gwmpas Cymru. Yng Nghasnewydd yr wythnos hon byddwn yn darganfod beth sydd gan y ddinas i'w gynnig; o weithgareddau difyr i lefydd i fwyta neu ymweld a nhw. I ddilyn, cyfle i weld 'Cwmni' lle byddwn yn cymryd cipolwg ar gwmni gwahanol ymhob rhaglen ac yn gweld sut maen nhw'n defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle. Yn y rhaglen hon cawn olwg y tu ol i'r llenni ym mhentref Portmeirion yng Ngogledd Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:00 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Ymddengys bod pethau'n gwella i Philip wrth iddo fynd ar ei ddet cyntaf ers ei ysgariad, ond, yn anffodus, gwaethygu mae pethau i Meical a Michelle wrth i bawb ddod i ddeall pwy oedd yn gyfrifol am ddwyn y bocs pres elusen o Copa. Mae pethau yn eitha' sigledig rhwng Jac a Dani wrth i Dani barhau i geisio perswadio Jac i beidio a gadael.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:25 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Parhau mae'r tensiwn rhwng Meical a Michelle ac mae blinder Meical yn cael effaith andwyol ar ei waith. Mae Mags yn gwneud ei marc yn Copa a geiriau Wyn yn gadael eu hol ar Meical. Mae Philip yn boblogaidd gyda'r merched; mae Glenda ac Iris yn awyddus iddo drwsio'r peiriant coffi a Doli eisiau mynd ar ddet arall. A fydd Jac a Dani'n dod i gytundeb tybed?

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
11: 48
Y Tywydd

Y Tywydd.

11:50 Dechrau Canu Dechrau Canmol

Dechrau Canu Dechrau Canmol - Urdd

Cawn edrych ymlaen at Eisteddfod yr Urdd Maesyfed a Brycheiniog, gyda'r canu cynulleidfaol yn dod o Gymanfa'r Urdd yng Nghapel y Plough, Aberhonddu. Cawn flas hefyd o Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd eleni. Ac ar drothwy Wythnos Cymorth Cristnogol, bydd Nigel yn ymuno a phlant Ysgol y Bannau, Aberhonddu a Casia Wiliam, Bardd Plant Cymru, i glywed am gystadleuaeth farddoniaeth sy'n cael ei chynnal ar y cyd gan Gymorth Cristnogol a'r Urdd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Prynhawn

12:15 Sgorio

Sgorio - Derwyddon Cefn v Met Caerdydd

Ymunwch a Dylan Ebenezer, Nicky John ac Owain Tudur Jones ar gyfer rownd derfynol gemau ail gyfle Cynghrair Europa rhwng Derwyddon Cefn a Met Caerdydd (cic gyntaf, 12.25). Mae hogiau Huw Griffiths eisoes wedi mwynhau eu tymor mwyaf llwyddiannus erioed yn Uwch Gynghrair Cymru JD, ond byddai cael lle yn Ewrop am y tro cyntaf ers 2012 yn coroni'r cyfan i'r clwb. Ar ol y siom o golli i Fangor yn y gem gyfatebol union flwyddyn yn ol, bydd Met Caerdydd yn benderfynol o ddysgu o'r wers boenus honno.

 • Isdeitlau Saesneg

14:30 3 Lle

3 Lle - Sean Fletcher

Lleoliad cyntaf y cyflwynydd teledu Sean Fletcher yw'r ysgol breifat Widford Lodge, Essex lle derbyniodd ei addysg rhwng 7 ac 13 oed. Awn ymlaen i Fae Tor ym Mhenrhyn G?yr, lle mae Sean wedi treulio sawl ymweliad braf gyda'i deulu. Yn Llundain, bydd Sean yn ymweld a Choleg King's a stiwdio ITV lle mae'n gweithio fel cyflwynydd ar Good Morning Britain ers tair blynedd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:00 Clwb Rygbi

Clwb Rygbi - Ulster v Gweilch

Darllediad byw o'r gem Guinness PRO14 rhwng Ulster a'r Gweilch o Stadiwm Kingspan. Cic gyntaf, 3.05.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

17:10 Ffermio

Ffermio

Bydd y criw yn edrych ar sut i ddenu pobl ifanc yn ol i gefn gwlad. Bydd Daloni yn ail-ymweld a'r bugail Teleri Fielden ar droed yr Wyddfa a byddwn yn clywed am bwysigrwydd gwenyn i'r gadwyn fwyd.

 • Isdeitlau Saesneg

17:40 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon y penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 43
Y Tywydd

Y Tywydd.

17:45 Pobol y Cwm Omnibws

Pobol y Cwm Omnibws

Cipolwg yn ol dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:30 Dechrau Canu Dechrau Canmol

Dechrau Canu Dechrau Canmol - Cofio Manceinion

Yn dilyn trychineb Arena Manceinion flwyddyn yn ol, bydd Nia Roberts yn teithio i'r ddinas i gofio'r digwyddiad trasig. Bydd yn siarad a'r gantores Sioned Terry a oedd yn y gyngerdd gyda'i merch ar y noson dyngedfennol, a chawn fwynhau perfformiad teimladwy o'r gan enwog 'Anfonaf Angel' gan Sioned. Bydd Nia hefyd yn sgwrsio ag Elinor Chohan, sy'n wreiddiol o Gerrigydrudion, ond sydd wedi ymgartrefu ym Manceinion ers blynyddoedd lle mae'n weithgar iawn o fewn y gymuned Fwslemaidd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:00 Cyfrinachau'r Meirw

Cyfrinachau'r Meirw - Ail-greu ogofau Lascaux

Ym 1940 darganfuwyd mynedfa ogofau Lascaux gan Marcel Ravidat a'i ffrindiau. Wrth iddynt grwydro ymhellach i mewn i'r ogofau gwelsant fod y waliau'n llawn paentiadau ac ysgythriadau o anifeiliaid a phatrymau. Cafodd yr ogofau eu hagor i'r cyhoedd ond creodd yr holl fynd a dod broblemau enbyd a chaewyd yr ogofau ym 1963. Ers hynny mae haneswyr ac artistiaid wedi mynd ati i ail-greu'r murluniau ar gyfer y cyhoedd. Cawn olrhain y gwaith o ail-greu'r bedwaredd ogof fel cyrchfan dwristiaeth.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Gohebwyr

Gohebwyr - Gohebwyr: Jon Gower

Y gohebydd a'r awdur Jon Gower sy'n dilyn stori ryfeddol un Cymro sy'n arwr yn Ne Corea, ond yn enw anghyfarwydd i ni yma yng Nghymru. Y cenhadwr Robert Jermain Thomas o Lanofer oedd y cenhadwr Protestannaidd cyntaf i ymweld a Chorea yn yr 1860au. Bydd Jon yn darganfod fod ei enw a'i ddylanwad i'w deimlo yno hyd heddiw.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Y Ditectif

Y Ditectif - Mark Mason

Yr wythnos hon mae Mali Harries yn mynd ar gyrch cyffuriau i weld sut mae Heddlu Gogledd Cymru yn targedu gangiau o Loegr sydd yn dod dros y ffin i ddelio mewn cyffuriau. Bydd Mali yn teithio i'r Rhyl i ddysgu am lofruddiaeth Mark Mason, gafodd ei drywanu dros ugain o weithiau yn y dref yn 2016. A bydd y ditectifs yn datgelu'r dystiolaeth fforensig wnaeth brofi'r achos.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Caeau Cymru

Caeau Cymru - Brynddu

Dyddiaduron y g?r bonheddig William Bulkeley, sy'n cofnodi bywyd cefn gwlad yn Sir Fon yn y ddeunawfed ganrif, fydd canolbwynt y rhaglen hon o 2015. Bydd y cyflwynydd Brychan Llyr a'r hanesydd Rhian Parry yn olrhain sut y gwellodd yr arloeswr amaethyddol yma dir ystad Brynddu, ger Llanfechell, mewn sawl ffordd unigryw, gan gynnwys creu'r caeau cyntaf.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Ward Plant

Ward Plant

YouTuber o fri efo rhywbeth yn styc yn ei glust, plentyn arall yn gwneud popeth yn ei allu i osgoi cael gromets - a merch fach yn cael ei rhuthro i Ysbyty Plant Manceinion. Diwrnod difyr arall ar Ward Plant Ysbyty Gwynedd.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?