S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer plant: Jen a Jim a'r Cywiadur, Blero yn Mynd i Ocido, Boj, Peppa, Llan-ar-goll-en, Meripwsan, Y Diwrnod Mawr, Sam Tan, Patrol Pawennau, Asra.

06: 00
Jen a Jim a'r Cywiadur - Ll - Y Lleuad Cysglyd

Mae gem newydd wedi cyrraedd y Siop Pob Dim - gem snap y gofod. Mae'r gem yn profi'n ddefnyddiol iawn pan mae Cyw a Jangl yn mynd i'r gofod i ddatrys dirgelwch y gofod tywyll!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Taith i'r Lleuad

Mae Blero'n gollwng ei frechdan jam, ac yn methu deall pam ei bod yn disgyn i lawr a ddim i fyny? I ffwrdd a fo i Ocido ac yna i'r lleuad i ddarganfod yr ateb i'r dirgelwch.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Boj - Amser Gwely i Rwpa

Mae angen i Rwpa fynd i'r gwely'n gynnar er mwyn gorffwys cyn ei chystadleuaeth gymnasteg fawr. Ond gyda'r holl swn sy'n dod o'r Hwylfan Hwyl, mae'n amhosib iddi gysgu. Tybed a all Boj helpu?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Peppa - Milfeddyg o'r Awyr

Mae Doctor Bochdew yn brysur iawn pan fydd bron bob un o?r anifeiliaid angen ei help ar yr un diwrnod.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Llan-ar-goll-en - Het Radli

Yn dilyn damwain (arall!) gyda'i feic, mae het Radli'n mynd ar goll. Pwy fyddai eisiau cael gafael ar het ddyn post a pham?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meripwsan - Olwynion

Mae Meripwsan eisiau symud pentwr o botiau o'r ardd, ond maen nhw'n drwm. Beth all o wneud? Defnyddio 'sgidiau sglefrio Cwacadeil wrth gwrs!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 05
Y Diwrnod Mawr - Cian

Disgybl yn Ysgol yr Hendre, Caernarfon ydy Cian ac mae ganddo fo nifer o ddiddordebau -actio, canu a phel-droed. Ar ei Ddiwrnod Mawr bydd Cian yn mynd ar drip ysgol gyda'i ffrindiau i Gelligyffwrdd - ac am le braf ydy fan'no - gyda phob math o weithgareddau.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 20
Sam Tan - Trap y Trysor

Mae Siarlys, Dilys, Norman a Jams yn mynd ar daith i Ynys Pontypandy. Mae gan y bechgyn fap oedd yn eiddo i for-leidr ac mae Norman eisiau dod o hyd i'r trysor. Mae Siarlys yn sylwi bod niwl yn dechrau dod ac yn rhybuddio'r bechgyn i aros ar y llwybr. Mae Jams yn cael ofn ac yn chwilio am ei dad ond mae Norman yn mynd yn ei flaen. Aiff ar goll yn y niwl - a ddaw rhywun o hyd iddo?

07: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Ras y Maer

Mae'n ddiwrnod Ras Flynyddol y Maer! Mae Maer Morus yn benderfynol o drio ei gorau tra bod Maer Campus yn paratoi ei gynllwyn mwyaf tywyllodrus.

07: 45
Asra - Ysgol Llanbrynmair

Bydd plant o Ysgol Llanbrynmair yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni gwych a digon o hwyl: SpynjBob Pantsgwar, Mwydro, Y Dyfnfor, Chwarter Call, Gwboi a Twm Twm, Ben 10, Ysbyty Hospital.

08: 00
SpynjBob Pantsgwar - Cogydd Cynta'r Crancdy

Mae'n ddiwrnod cyffredin arall yn y Crancdy pan mae limosin mawr aur yn glanio wrth y drws. Mae Jim, cogydd cyntaf caffi Mr Cranci, wedi dod i ymweld ag ef ac mae'r ddau yn mwynhau hel atgofion.

08: 10
Mwydro

Deg munud, un rhestr a llawer o fwydro! Yr wythnos yma bydd y criw yn trafod brodyr a chwiorydd.

08: 20
Y Dyfnfor - Tyllu'n Ddyfnach

Mae Wil ac Ant yn mynd i 'nol rhywbeth o ran fwyaf dwfn y cefnfor - ond mae rhywbeth yn bod ar y cyfarwyddiadau. Mae rhywun wedi eu twyllo! Hefyd, mae ymwelydd annisgwyl yn cuddio ar fwrdd y llong danfor ac yn ceisio cymryd yr awenau.

08: 45
Chwarter Call

Ymunwch a Mari, Tudur, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi Chwarter Call. Digonedd o hwyl a chwerthin gyda Rong Cyfeiriad, Wgal ag Ogl ac anturiaethau'r corrach!

09: 00
Gwboi a Twm Twm - Pigo Trwyn

Penderfyna Gwboi a Twm Twm gyfnewid trwynau ar ddiwrnod "Tynnu Llun y Dosbarth" ond mae Gwboi yn genfigennus o'r sylw a gaiff Twm Twm. Mae Gwboi yn mynnu cael ei drwyn yn ol ond mae Twm Twm yn gwrthod.

09: 10
Ben 10 - Ymddeol am Byth

Mae Gwen a Ben yn cael trip drwy'r anialwch i weld Modryb Dora ond mae Ben wedi diflasu braidd ac wrth fynd i grwydro mae'n darganfod mai pentre od iawn yw hwn.

09: 35
Ysbyty Hospital

Mae DJ SAL a Bob yn creu llanast fel arfer ac mae Glenise yn cael llond bol ar ei chwaer! Mae Tudur yn ymarfer ar gyfer ras arbennig, ac mae Glenise yn mynnu y dylai gweddill y staff gymryd rhan hefyd.

10:00 Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018 - Bore o'r Steddfod - Sadwrn / Saturday

Diwrnod olaf Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 yng nghwmni Nia Roberts, Iwan Griffiths a Heledd Cynwal. Cyfle i fwynhau yr unawd Lieder, yr unawd cerdd dant dros 21 oed, Gwobr Goffa Lady Herbert Lewis a Stepio i Gr?p. Yna cawn Araith Llywydd yr ?yl - Huw Stephens - a chystadleuaeth Tlws Cymdeithas Ddawns Werin Cymru, cyn mwynhau Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn.

 • Isdeitlau Saesneg
13: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

Prynhawn

13:30 Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018 - Prynhawn o'r Steddfod - Sadwrn / Saturday

Ail ran Cystadleuaeth Tlws Cymdeithas Ddawns Werin Cymru, Gwobr Goffa David Ellis, a'r Cor Meibion heb fod yn llai nag 20 mewn nifer - o lwyfan Yr Eisteddfod Genedlaethol ar y prynhawn Sadwrn olaf.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:30 Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018 - Prynhawn o'r Steddfod - Sadwrn / Saturday

Y grwp offerynnol agored fydd yn cystadlu ar Lwyfan y Brifwyl y prynhawn yma a chawn holl liw ac awyrgylch diwrnod olaf Eisteddfod Caerdydd.

 • Isdeitlau Saesneg

18:50 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

19:00 Chwys

Chwys - Pencampwriaeth Torri Coed

Mae Elgan Pugh o'r Bala yn Bencampwr Torri Coed Cymru ers pum mlynedd, Pencampwr Prydain ers dwy. Eleni mae e am ennill Pencampwriaeth Prydain am y trydydd tro yn olynol ym Mhalas Blenheim, cartref hanesyddol Sir Winston Churchill. A fydd Elgan yn creu ei hanes ei hun?

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Arfordir Cymru: Llyn

Arfordir Cymru: Llyn - Porth Meudwy-Abersoch

Cyfle arall i weld y gyfres sy'n archwilio'r enwau a'r hanesion sydd i'w cael o amgylch glannau Penrhyn Llyn. Mae taith y bennod hon yn mynd o Borth Meudwy, heibio Porth Neigwl ac ymlaen i Abersoch. Byddwn yn hwylio cwch sy'n agos at ei gant oed, yn bragu cwrw yn null yr Oes Efydd ac yn clywed am un o chwedlau mwyaf rhyfeddol yr holl ardal.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018 - Mwy o'r Maes Sadwrn / Saturday

Holl ganlyniadau dydd Sadwrn olaf Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Noson Lawen

Noson Lawen - Ynys Mon

Dilwyn Pierce sy'n cyflwyno gwledd o adloniant i gynulleidfa groesawgar o Ynys Mon a ddarlledwyd gyntaf yn 2015. Gyda pherfformiadau gan Wil Tan, Bethan Gwanas, Meilir Jones, Meinir Wyn Roberts, Cor Esceifiog, Cai Isfryn a thalentau newydd eraill.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Oci Oci Oci

Oci Oci Oci - Penllergaer

Heddiw, timau o Glwb Penllergaer, Abertawe, Clwb Tairgwaith a thafarn y Landsdowne, Caerdydd fydd yn ceisio ennill y wobr ariannol.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Y Babell Len 2018

Y Babell Len 2018

Dylan Iorwerth sy'n sgwrsio a phrif enillwyr Yr ?yl; Anni Llyn a Stori Cyn Cinio; trafodaeth ar lenyddiaeth o fewn ein byd addysg; Hywel Gwynfryn yn holi Margaret Williams a chwis mawreddog - 8 allan o bob 10 bardd! Dyna sesiynau'r Babell Len heddiw o Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.

00: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?