S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer plant: Jen a Jim a'r Cywiadur, Blero yn Mynd i Ocido, Da 'Di Dona, Peppa, Llan-ar-goll-en, Olobobs, Y Diwrnod Mawr, Sam Tan, Patrol Pawennau, Asra

06: 00
Jen a Jim a'r Cywiadur - R - Ble mae'r Gitar?

Mae Llew'n poeni'n arw. Mae wedi colli gitar Bolgi. A all Jen a Jim ei helpu i ddod o hyd i'r gitar cyn i Bolgi ddod i wybod am y peth?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Robot Sychedig

All Blero ddim deall pam bod ei gert yn gwrthod symud. Does dim modd cael yr olwynion i droi o gwbl felly i ffwrdd a fo i Ocido i chwilio am yr ateb.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Da 'Di Dona - Ar gwch bysgota gyda Jason

Dewch i ymuno a Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio ar gwch pysgota gyda Jason.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Peppa - Ffair Sborion

Mae Ysgol Feithrin Peppa yn cynnal ffair sborion i godi arian am do newydd ac mae Musus Hirgorn yn gofyn i bawb ddod a rhywbeth i'w werthu.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Llan-ar-goll-en - Y Stethosgop Sgleiniog

Mae Siwgrlwmp yn sal ac felly mae Mrs Tomos yn galw ar Mia Pia - milfeddyg y pentref i ofyn am help. Yn anffodus, pan mae Mia'n estyn am ei stethosgop, mae'n canfod ei fod wedi mynd! Pwy aeth a'r stethosgop a pham? All Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif ddatrys y dirgelwch?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 55
Olobobs - Crancod

Mae Gyrdi'n gwneud ffrindiau gyda chrancod ar lan y mor, ond mae angen arno help Mwydyn Mawr i gyrraedd eu cartref caregog nhw.

07: 05
Y Diwrnod Mawr - Efa

O'r mat i'r llwyfan, perfformio yw bywyd Efa Haf. Mae hi'n seren byd y pasiantau harddwch ledled y byd a bron iawn yn berchen ar wregys du mewn karate. Ond a fydd hi'n cael gwireddu ei breuddwyd o fod yn Dywysoges Carnifal Caernarfon?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 20
Sam Tan - Ci bach drwg

Mae Norman yn edrych ar ol ci Anti Phyllis, Ledi Piffl Pawen. Nid yw Norman na Ledi Piffl Pawen yn ymddwyn yn dda iawn, ac mae'r ddau yn mynd i drybini mawr yn yr afon. Rhaid i Sam Tan ddod i'r achub unwaith eto.

07: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn achub twmpath

Mae gwartheg Ffermwr Al yn dianc oddi ar y tren yn ystod Twmpath Porth yr Haul! Mae'n rhaid i Gwil a'r Pawenlu eu casglu cyn i'r tren adael.

07: 45
Asra - Ysgol Dafydd Llwyd, Y Drenewyd

Bydd plant Ysgol Dafydd Llwyd, Y Drenewydd yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Mae gwesty ar y blaned Asra ac mae hi'n colli p?er. Rhaid ennill ser er mwyn ennill p?er - a fydd plant Ysgol Dafydd Llwyd yn gallu helpu Seren?

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni gwych a digon o hwyl: SpynjBob Pantsgwar, Y Doniolis, Y Dyfnfor, Chwarter Call, Cath-Od, Ben 10, Pigo Dy Drwyn.

08: 00
SpynjBob Pantsgwar - Crancdy'n Gorn

Mae Sulwyn yn teimlo'n oer yn y gwaith ac felly mae'n troi'r gwres i fyny ychydig ond pan mae Mr Cranci'n darganfod bod y thermostat wedi cael ei newid mae'n mynd o'i go.

08: 10
Y Doniolis - Y Llwynog Glas

Mewn cyfres newydd llawn hwyl a sbri, dilynwn anturiaethau direidus dau frawd hoffus a lliwgar, Luigi a Louie Donioli, a'u nith fach, Liwsi. Yn y rhaglen hon, mae'r Doniolis yn cael eu galw i glirio lotment yn Cwm Doniol, ond mae 'na ddirgelwch i'w ddatrys yno.

08: 15
Y Dyfnfor - Ffosil

Mae Ant yn mynd i drafferth ar ol dod yn ffrindiau gyda chrocodeil ifanc. Dydy mam yr un bach ddim yn hapus ac mae hi am waed Ant!

08: 40
Chwarter Call

Cyfle i ymuno a Tudur, Mari, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi ar gyfer digonedd o chwerthin.

08: 55
Cath-Od - Lle aeth y Teganau i gyd?

Pan mae tegan yn mynd o dan y soffa mae byd Macs a Crinc yn troi wyneb i waered.

09: 05
Ben 10 - Yn Eich Dyblau

Mae'r syrcas yn y dref ac mae Gwen a Tadcu wedi gwirioni ac yn edrych ymlaen at gael mynd. Ond mae Ben yn darganfod yn fuan iawn nad syrcas cyffredin mohoni.

09: 30
Pigo Dy Drwyn - Ysgolion Pen Llyn v Treferthyr

Mirain a Gareth sy'n cadw trefn wrth i ddau dim chwarae gemau snotlyd a swnllyd!

10:00 Y Cosmos

Y Cosmos - Y Blaned Sadwrn

Mae'r daith drwy'r Cosmos yn parhau, wrth i ni gyrraedd y Blaned Sadwrn. Bydd y rhaglen yn darganfod pam mae'r blaned gyda'i chylchoedd enwog yn cael ei hystyried yn gartref posib i bobl yn y dyfodol agos. Hefyd, byddwn yn datgelu prawf gwyddonol sydd o bosib yn dangos fod yna fywyd estron i'w gael ar un o leuadau'r blaned.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:00 Y Tyrchwyr gyda Iolo Williams

Y Tyrchwyr gyda Iolo Williams

Gyda'r tyllau yn llawn dop o rai bach, mae'n amser wynebu realiti bywyd tu allan. Heddiw, bydd Iolo Williams yn edrych ar sut mae'r mamaliaid ifanc yn ymdopi ac yn osgoi cael eu bwyta.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:30 Mamwlad

Mamwlad - Cranogwen- Sarah Jane Rees

Ym 1865, am y tro cyntaf erioed, fe enillwyd prif wobr barddoniaeth Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth gan fenyw. Ei henw oedd Cranogwen ac fe ddaeth yn un o fenywod mwyaf enwog ei hoes. Bydd Ffion Hague yn ystyried ei dylanwad hyd heddiw. Cyfle arall i weld y rhaglen a ddarlledwyd gyntaf yn 2011.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo
11: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

Prynhawn

12:00 Bywyd Gwyllt y Mor

Bywyd Gwyllt y Mor - Syllu ar y bychan bach

Mae Joe Bunni ar daith i ddarganfod mwy am rai o ecosystemau tan-ddwr mwyaf amrywiol y byd ar ffurf creigresi cwrel. O Bolynesia Ffrengig i Indonesia, cawn weld dolffiniaid, siarcod a'r ddraig Komodo anhygoel, a bydd Joe Bunni yn rhannu ei feddyliau, ei ddarganfyddiadau a'i ffotograffau gyda'r bobl mae'n cwrdd ar hyd y ffordd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:00 Ffermio

Ffermio

Ar y rhaglen hon, mae Alun yn holi Ysgrifennydd y Cabinet am gynlluniau ol Brexit i'r diwydiant amaeth. Meinir sy'n darganfod mwy am sut mae Cymru'n arwain y ffordd yn Sir Gar. Gyda Wylfa ar y newyddion unwaith eto, Alun sy'n cwrdd a dau ffermwr o Fukushima; ac mae Daloni yn ymweld a Harri, Sioned, Lora Jen a'u buches Saler.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:30 Cegin Bryn: Yn Ffrainc

Cegin Bryn: Yn Ffrainc

Bydd Bryn Williams yn ymweld a Donzy-Le-National, ardal wledig yng nghanol Ffrainc, sy'n gartref i Gill Hayes a'i theulu. Maent yn rhedeg bwyty ac yn defnyddio cynnyrch organig lleol. Mae'n ardal llawn bwyd a gwin da a bydd Bryn yn ymweld a chyflenwyr y bwyty ac yn creu pryd arbennig. Cawn ddarganfod mwy am winoedd yr ardal mewn gwinllan gydweithredol ac, yn ol yn y gegin, bydd Bryn yn coginio cawl bourguignon cynffon ychen a phwdin 'ile flottante'.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:00 Adre

Adre - Tony ac Aloma

Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres 'Adre'. Byddwn yn ymweld a chartrefi amrywiol ar hyd a lled Cymru gan ddod i adnabod y cymeriadau difyr sy'n byw ynddyn nhw. Yr wythnos hon byddwn yn ymweld a chartref y cantorion adnabyddus Tony ac Aloma.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:25 Ar Lafar

Ar Lafar

Dros y 30 mlynedd diwethaf, mae dysgwyr wedi dod i'r amlwg yn y diwylliant Cymraeg, ac yn ol rhai, nhw yw dyfodol yr iaith. Aiff Ifor ap Glyn ar drywydd y berthynas rhwng dysgwyr a'r Cymry Cymraeg, ac agwedd y naill garfan tuag at y llall. Bydd Ifor yn ymweld a'r Eisteddfod Genedlaethol, yn cyfarfod tri Dysgwr y Flwyddyn, yn ymweld a gwinllan Pant Du gyda chriw o ddysgwyr o Ddyffryn Nantlle ac yn dawnsio Zwmba gyda dysgwyr ardal Tresaith!

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:50 Trysorau'r Teulu

Trysorau'r Teulu

Mae gan y rhan fwyaf ohonom hen greiriau yn ein cartrefi sydd a gwerth sentimental neu werth ariannol. Yn y gyfres newydd hon bydd yr arbenigwyr John Rees ac Yvonne Holder yn chwilota ledled y wlad am rai o drysorau Cymru. Ond ai eu cadw neu eu gwerthu fydd y perchnogion? Heddiw mae Dr Bruce Griffiths yn dangos ei gasgliad o gomics 'Eagle' a'i wraig yn cyflwyno cardiau post sy'n portreadu hen fenywod Cymreig. Mae Tasha yn falch o'i chotiau vintage a'i chwaer Emma eisiau dysgu mwy am hen gamera.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:50 Cartrefi Cefn Gwlad Cymru

Cartrefi Cefn Gwlad Cymru - Tuag at y Ty Modern

Mae ein taith drwy gartrefi cefn gwlad Cymru gydag Aled Samuel yn mynd a ni ar drywydd y tai hynny sydd yn fwy cyfarwydd i ni heddiw. Yn y rhaglen hon o 2010, byddwn yn cymryd golwg ar hanes datblygiad y ty modern.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

Noson

16:50 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

17:00 Clwb Rygbi

Clwb Rygbi - Scarlets v Benetton

Gem PRO14 fyw rhwng y Scarlets a Benetton o Barc y Scarlets. Cic gyntaf, 5.15.

19:20 Sgorio

Sgorio - Aberystwyth v Y Bala

Gem bel-droed fyw Uwch Gynghrair Cymru JD gyda Dylan Ebenezer, Sion Meredith a Malcolm Allen. Er yn un o ddim ond dau glwb sy'n aelodau o'r gynghrair ers y cychwyn, mae'r blynyddoedd diwethaf wedi bod yn hesb i Aberystwyth, ond mae arwyddion positif dan arweiniad Neville Powell. Wedi dechrau anghyson i'r tymor, bydd y Bala'n gobeithio am fuddugoliaeth, yn enwedig ar ol cryfhau'n sylweddol dros yr haf, gyda chwaraewyr cyffrous newydd fel Henry Jones yn y garfan. Cic gyntaf 7.30, Coedlan y Parc.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 38
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:40 Noson Lawen

Noson Lawen - Aberteifi 2

Ifan Gruffydd sy'n cyflwyno noson o hwyl a chanu yng nghwmni Gwenda a Geinor, Cleif Edwards, Lisa Jen a Gareth Bonello, Ail Symudiad, Joshua Mills a Chor y Wiber. Daw'r gynulleidfa o ardal Aberteifi.

 • Isdeitlau Saesneg

22:40 Mary Hopkin

Mary Hopkin

Portread o'r ferch o Bontardawe a ddaeth yn fyd-enwog pan wnaeth Paul McCartney amlygu ei dawn fel cantores. Mae'r rhaglen yn siarad a ffrindiau ysgol, cerddorion a dilynwyr o America ac Amsterdam i geisio dod i adnabod y fenyw tu ol i'r enw adnabyddus. Darlledwyd y rhaglen gyntaf yn y flwyddyn 2000.

 • Isdeitlau Saesneg

23:40 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg
00: 13
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?