S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Ysbyty Cyw Bach - Tonsils

Mae angen ar Jangl fynd i'r ysbyty i gael tynnu ei donsils.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Dagrau

Mae Blero'n dod o hyd i hosan lychlyd o dan ei wely ac yn mynd i Ocido i ddarganfod pam ei bod yn dod a dagrau i'w lygaid.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Bobi Jac - Yn Bownsio, Bownsio

Mae Bobi Jac yn mynd ar antur yn y wlad ac yn chwarae bownsio bownsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Igam Ogam - Nid Rwan

Mae Deino yn cael siom mawr pan nad yw Igam Ogam eisiau chwarae.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Y Teulu Mawr - Cysgu Drws Nesa

Er siom a gofid i Mrs Twt mae Timotheus yn gwahodd plant y Teulu Mawr draw i aros am noson. A fyddan nhw'n cysgu'n dawel?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Sbarc - Y Galon

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'Y Galon'.

07: 30
Olobobs - Coeden Sgodyn

Mae Sgodyn Mawr druan yn sownd mewn coeden felly mae'n rhaid adeiladu'r llithren fwyaf, gyflymaf a gorau erioed!

07: 35
Patrol Pawennau - Achub sgrepan Aled

Mae Aled wedi colli ei sgrepan ar ddiwrnod cyntaf yr ysgol, felly mae'r Pawenlu yn cytuno i helpu chwilio amdano.

07: 50
Sam Tan - Gemau ysbio

Mae Norman yn ffilmio y ffilm ysbiwr "gore erioed" a fe yw Jac Pond. Jams sy'n chwarae ei ddwbl pan mae pethau cas yn digwydd ac mae llawer o'r rheiny. Rhaid i Sam Tan a'i griw weithio'n galed.

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Da 'Di Dona - Yn y filfeddygfa gyda Llinos

Dewch i ymuno a Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio mewn milfeddygfa gyda Llinos.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Cranc

Nid yw Mwnci'n gallu adeiladu castell tywod yn dda yn enwedig pan mae rhywun yn torri tyllau yn ei gastell. Pan sylweddola Mwnci mai ei ffrind Cranc yw tad y drwg penderfyna chwarae ei hoff gem 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud.' Mae Cranc yn falch o ddangos sut mae'n defnyddio'i grafangau i sefyll a rhedeg i'r ochr.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Ahoi! - Ysgol Trelyn, Y Coed Duon

Mor-ladron o Ysgol Trelyn, Y Coed Duon, sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

08: 35
Falmai'r Fuwch - Chwilio am Anrhegion

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Twt - Medal Mari

Mae'n ddydd y ras heddiw a phawb ar dan eisiau ennill un o'r cystadlaethau. Chwarae teg mae pawb yn hapus i gefnogi ei gilydd a neb yn fwy na Mari sy'n gweld y gorau ym mhawb.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Octonots - a'r Pysgodyn Draenog

Mae morgi wedi llyncu pysgodyn dreiniog ac mae'n rhaid i Capten Cwrwgl, Harri a Pegwn fentro y tu mewn iddo i achub y pysgodyn bach.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Tili a'i ffrindiau - Twmffi Wych

Er ei fod yn gwneud ei orau i roi cynnig arni, mae Twmffi'n meddwl nad ydi o'n dda am wneud yr un pethau a'i ffrindiau. Mae o'n drist ac mae'n rhaid i'w ffrindiau ei atgoffa pa mor wych ydi o am fownsio.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Cled - Cartref

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Straeon Ty Pen - Grisiau Newydd Jimi Joblot

Mae gan Jimi Joblot ddiwrnod rhydd o'i flaen ac mae'n penderfynu adeiladu grisiau - ond dydy e ddim yn gwybod ble na phryd i roi'r gorau iddi. Ar ben hynny, pan ddaw pobl heibio, mae eu cywreinrwydd yn eu harwain i ddringo'r grisiau - sydd yn mynd i nunlle, heblaw am i lawr! Iddon Jones sydd yn adrodd yr hanes.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Pentre Bach - Syrpreis!

Mae Anti Dot wedi mynd ar ei gwyliau gan adael Mot y ci yng ngofal Jini.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Ysbyty Cyw Bach - Sbotiau

Mae Jangl yn 'sbotiau i gyd ac mae'n rhaid i Ddoctor Mair ddod o hyd i'r achos.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Robot Sychedig

All Blero ddim deall pam bod ei gert yn gwrthod symud. Does dim modd cael yr olwynion i droi o gwbl felly i ffwrdd a fo i Ocido i chwilio am yr ateb.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Bobi Jac - Yn Dweud Helo

Mae Bobi Jac a Crensh y gwningen ar antur mewn berllan ac yn dweud helo.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Igam Ogam - Nid Fi Oedd o

Mae Igam Ogam yn cael bai ar gam ar ol i lun ohoni hi ddod yn fyw a chreu pob math o ddrygioni.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Y Teulu Mawr - Eliffant ar goll

Wedi iddo dorri eliffant pinc Mrs Mawr, mae Morus yn troi at Malan am gymorth i greu un newydd. Ond Mae Ditectif Moc ar eu trywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 15
Sbarc - Bwystfilod Bach

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'Bwystfilod Bach'.

11: 30
Olobobs - Crancod

Mae Gyrdi'n gwneud ffrindiau gyda chrancod ar lan y mor, ond mae angen arno help Mwydyn Mawr i gyrraedd eu cartref caregog nhw.

11: 35
Patrol Pawennau - Cwn yn achub twmpath

Mae gwartheg Ffermwr Al yn dianc oddi ar y tren yn ystod Twmpath Porth yr Haul! Mae'n rhaid i Gwil a'r Pawenlu eu casglu cyn i'r tren adael.

11: 50
Sam Tan - Ci bach drwg

Mae Norman yn edrych ar ol ci Anti Phyllis, Ledi Piffl Pawen. Nid yw Norman na Ledi Piffl Pawen yn ymddwyn yn dda iawn, ac mae'r ddau yn mynd i drybini mawr yn yr afon. Rhaid i Sam Tan ddod i'r achub unwaith eto.

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Blwyddyn y Bugail: Ioan Doyle

Blwyddyn y Bugail: Ioan Doyle

Dim ond un math o wyliau sydd at ddant Ioan a Helen - gwyliau dringo. Yn rhaglen ola'r gyfres, gwelwn sialens fwya'r gyfres wrth i Ioan geisio gwneud ail esgyniad o un o ddringfeydd mwya' heriol Iwerddon - yr 'Holy Jesus Wall', ar Ynys Owey, Donegal. Clogwyn mor anhygoel yw hwn gafodd ei 'ddarganfod' gan ffrind i Ioan ddeufis ynghynt. Ar ol colli ei ffitrwydd drwy'r anaf i'w law, all Ioan ddod o hyd i'r nerth i ddringo'r clogwyn heriol a phrofi i'w hun ei fod "dal yn y gem"?

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Wynne Evans ar Waith

Wynne Evans ar Waith

Ar ol y perfformiad o flaen Syr Karl Jenkins, mae Wynne yn cynnal dosbarth meistr arall i'r cor gael dysgu can newydd. Mae'r sialens y tro hwn yn golygu mwy o waith caled ac mae Wynne yn trefnu un syrpreis bach arall! Darlledwyd gyntaf yn 2016.

 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Ffasiwn Bildar

Ffasiwn Bildar

Y rownd derfynol! Ar ol wythnosau o gystadlu mae'r ffeinal fawr wedi cyrraedd. Bydd y tri bildar sy'n weddill yn cystadlu am wobr ariannol o #3,500, i fod yn wyneb y cylchgrawn 'Professional Builder' ac i fodelu dillad y brand byd eang, Dickies. Bydd y sialens adeiladu yn profi eu sgiliau i'r eithaf cyn yr her olaf - ail-greu clasur o lun yn y sialens fodelu. Pwy fydd enillydd Ffasiwn Bildar 2016?

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Rhestr gyda Huw Stephens

Rhestr gyda Huw Stephens

Huw Stephens sy'n cyflwyno cwis sy'n gofyn am feddwl cyflym a bysedd chwim.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Bydd Huw Fash yn y stiwdio gyda'r holl straeon o Wythnos Ffasiwn Llundain, tra bod Dr Sion Dafydd yn trafod anhwylderau diffyg cwsg.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Yr Ocsiwniar

Yr Ocsiwniar

Mae chwe wythnos wedi mynd heibio ers i Elwyn a Caroline Owen o Dywyn ddewis eu cartref newydd ar gyrion tref Dolgellau ac mae'r teulu ifanc wedi bod yn brysur yn llenwi bocsys ac yn edrych ymlaen i symud gobeithio cyn y Nadolig. Ond ar ddydd Gwener llai nag wythnos cyn yr Wyl mae Elwyn a Caroline yn dal i aros oherwydd trafferthion cyfreithiol wrth werthu eu cartref yn Nhywyn. Maent yn benderfynol o symud cyn y Nadolig a chael y goeden yn ei lle. Croeswn ein bysedd! Darlledwyd gyntaf yn 2002.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:30 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - Trebor Edwards

Yn y rhaglen hon o'r archif a ddarlledwyd gyntaf ym 1983, mae Dai Jones, Llanilar yn ymweld a'r tenor Trebor Edwards ar ei fferm ger Corwen.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Olobobs, Sam Tan, Meic y Marchog, Patrol Pawennau, Dathlu 'Da Dona.

16: 00
Olobobs - Siani Flewog

Daw Pila draw i 'nol esgidiau cyn diflannu a chael ei deffro ar ol newid i mewn i bili pala.

16: 05
Sam Tan - Brenin y Dreigiau

Pan mae Norman, Jams, Sara a Mandy yn mynd i chwarae 'Cestyll a Brenhinoedd' wrth yr adfeilion, mae Gareth yn adeiladu draig iddyn nhw. Dydy Norman ddim yn hapus gan nad yw'r ddraig yn gallu poeri tan! Beth fydd yn digwydd pan mae Norman yn 'nol matsys er mwyn creu tan? Bydd yn rhaid galw Sam Tan, a chaiff Elvis ei ddymuniad; ymladd draig!

16: 15
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Carlamu Carlamus

Mae Sblash yn methu deall pam mae'n rhaid i Meic adael sachaid o dartenni jam wrth yr afon. Daw'r ateb wedi i Meic golli'r tartenni ar y ffordd, ac wrth i bawb sylweddoli mai i'r Llychlynwyr oedden nhw i fod

16: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn achub y Bae

Mae olew o dancer wedi arllwys i'r bae a gorchuddio babi morfil sy'n nofio gerllaw. Mae'n rhaid i'r Pawenlu rwystro mwy o olew rhag gollwng, glanhau'r morfil, a sicrhau nad yw'r olew yn difrodi bywyd gwyllt y mor

16: 45
Dathlu 'Da Dona - Parti Chwaraeon Tomos

Ymunwch a Dona Direidi wrth iddi gynnal parti pen-blwydd llawn gemau, hwyl, dawnsio a chanu. Heddiw, bydd Tomos yn cael parti chwaraeon gyda Huw Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Cath-Od - Macs yn erbyn y Peiriannau

Mae Beti wedi prynu peiriant arbennig i Macs a Crinc. Mae Macs yn meddwl ei fod yn feistr ar beiriannau. Ydi o?

17: 15
SpynjBob Pantsgwar - Ogofeydd yr Abwyd

Mae Plankton yn creu bwyty tanddaearol sy'n bygwth busnes y Crancdy.

17: 30
Cog1nio

Heddiw bydd deg cogydd ifanc yn coginio eu hoff brydau i Elin Williams, o Canna Deli, Caerdydd a Steffan Davies o westy Gidleigh Park. Pwy fydd y chwech talentog sy'n symud ymlaen i'r cymal nesaf a phwy fydd yn gorfod gadael y gegin am byth? Elen Roberts yn cyflwyno.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Ralio+

Ralio+ - Twrci

Mae Rali Twrci yn dychwelyd i Bencampwriaeth Rali'r Byd ar ol 8 mlynedd ar gyfer 10fed rownd y tymor eleni. Mae'n addo i fod yn her a hanner, gan nad oes profiad gan un o'r gyrwyr, y cyd-yrwyr na'r timoedd o gystadlu ar hewlydd graean y wlad. Mi fydd gyda ni'r uchafbwyntiau llawn yng nghwmni Emyr Penlan, Rhys ap William a Howard Davies.

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Gan ei bod yn nesau at ddiwrnod penblwydd Kylie, mae teulu'r K's yn trefnu taith deuluol i'r sinema. Cyfle gwych i Lowri gael treulio amser efo Philip, ond wedi i bethau fynd o chwith, mae Lowri'n dod i benderfyniad ynglyn a'i dyfodol. Mae Rhys yn dioddef wrth gofio am David, ac mae Mags yn mynnu mwy o arian gan John. Mynnu bod Carwyn yn gwario llai mae Gwenno - does dim angen mynd dros-ben-llestri wrth baratoi at agoriad swyddogol yr iard gychod.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Bydd Heno yn fyw o Nant Gwrtheyrn i ddathlu deugain mlynedd ers adfywio'r Nant, tra bod y cyflwynydd radio Ifan Jones Evans yn y stiwdio.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae bywyd Eifion yn deilchion a nid oes ganddo unlle i guddio. Penderfyna Elgan ddilyn ei galon.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Chwilio am Seren Junior Eurovision

Chwilio am Seren Junior Eurovision

Eleni, am y tro cyntaf erioed, mi fydd Cymru yn cystadlu fel cenedl unigol yn y Junior Eurovision Song Contest. Mae'r daith i chwilio am blentyn i gynrychioli Gwlad y Gan yn dechrau gyda'r gyfres hon. Yn y rhaglen gyntaf, cawn glyweliadau ledled Cymru yn Llandudno, Aberystwyth a Caerdydd.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri

Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri

Cyfweliadau arbennig gyda'r tri sydd yn y ras i fod yn arweinydd Plaid Cymru yw cynnwys y rhaglen hon. Mae UKIP Cymru a'r Ceidwadwyr Cymreig eisoes wedi dewis ac mae Plaid Cymru a Llafur eto i ddod. Er mai Plaid Cymru sydd dan y chwyddwydr, mi fyddwn ni hefyd yn rhoi sylw i ras arweinyddiaeth Llafur yn ystod y gyfres.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 DRYCH: O'r Ysgol i'r Prom

DRYCH: O'r Ysgol i'r Prom

Mae digwyddiad y 'prom' blynyddol mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru ar dwf. Mewn rhaglen ddogfen awr o hyd sy'n rhan o'r gyfres 'DRYCH' bydd 'O'r Ysgol i'r Prom' yn dilyn criwiau o ffrindiau blwyddyn 11 mewn tair ysgol - Ysgol Bodedern, Ynys Mon; Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog ac Ysgol Plasmawr, Caerdydd, wrth iddynt baratoi, trefnu, ymbincio a dathlu.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Mwy o'r Babell Len 2018

Mwy o'r Babell Len 2018

Yn y rhaglen hon, Mari Lovgreen sy'n holi Llwyd Owen, Lisa Angharad, a Nici Beech am obsesiynau eu harddegau; cawn fodio'r geiriadur gyda Myrddin ap Dafydd; hefyd Dylan Foster Evans a'r Ddarlith Flynyddol - Cofiannu Caerdydd, hanes rhai o Gymry Caerdydd yr oes o'r blaen. Mwy hefyd am bodlediad misol 'Clera' Aneirin Karadog ac Eurig Salisbury, yn trafod barddoni. Recordiwyd yr un diweddaraf yn y Babell Len gyda Betsan Moses, Rhys Iorwerth, Gruffudd Antur, Beth Jones, a Gruffudd Eifion Owen.

00: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?