S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul - Fideo Hafod Haul

Mae Heti yn derbyn ffilm gan ei chwaer Doti, o anifeiliaid y sw, ac yn penderfynu mynd ati i greu ffilm o anifeiliaid Hafod Haul.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Yr Helfa Gnau

Mae Glenys yn dod o hyd i fap sy'n dangos lle mae'r cnau yn yr helfa gnau yn cael eu cuddio ac mae'n ymuno yn y gem. Mae hi'n awyddus i gael y wobr arbennig! Mae Cochyn wastad yn ennill yr Helfa Gnau, ond ddim y tro hwn; mae Glenys a Teifion yn dod o hyd i bob cneuen yn hawdd.

06: 25
Guto Gwningen - Hanes y Gwningen Bi-po

Mae Benja a Nel yn mynd ar goll yn y goedwig wrth chwarae pi-po. Tybed allith Guto ddefnyddio'r union gem honno i'w rhwystro rhag cael eu dal gan Mr Cadno?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Charli ac Edi

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Tedi Mel Morgan

Mae gan bawb ffrind arbennig i helpu nhw i gysgu, ond tydy pawb ddim yn cyfaddef hynny.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Stiw - Sel Garej Stiw

Mae Stiw'n difaru rhoi ei deganau ar werth yn y sel garej mae'r teulu'n ei chynnal

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Heini - Picnic

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn mynd am bicnic.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
07: 25
Twm Tisian - Cariad Twm Tisian

Mae'n ddiwrnod cyffrous iawn yn nhy Twm heddiw, mae 'na ffrind arbennig iawn yn dod i de.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Shwshaswyn - Broc mor

Beth yw'r sbwriel ar y traeth? Mae'r llanw wedi gadael bob math o geriach ar ol, ac mae'r Capten, Fflwff a Seren yn helpu i'w glirio.

07: 45
Deian a Loli - A'r Swigod Hud

Ar ol maeddu eu dillad gorau, mae'n rhaid i Deian a Loli fynd ar antur i'w glanhau. Maent yn dilyn y swigod hud at Anti Greta Golchi, tybed all hi helpu?

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Y Dywysoges Fach - Be ga i fod pan

Nid yw'r Dywysoges Fach yn gwybod beth mae hi eisiau gwneud pan fydd hi wedi tyfu.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Y Diwrnod Mawr - Tryfan

Beicio Mynydd ymhob tywydd ar lethrau serth yw dileit Tryfan. Ond a fydd o'n gallu adennill ei hyder a neidio nol ar gefn ei feic i gystadlu yn y ras fawr ar ei ddiwrnod mawr?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Amser Stori - Esgidiau newydd Dewi Deinosor

Heddiw, cawn stori am esgidiau newydd Jangl.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Wibli Sochyn y Mochyn - Tyfu blodau

Heddiw mae Wibli yn garddio. Mae wedi penderfynu plannu hadau mewn pot. Ond mae'n cymryd amser hir iawn i unrhywbeth dyfu a thra bo Wibli yn aros i weld rhywbeth bob dydd, mae'n dyfalu bydd pob math o wahanol blanhigion yn tyfu, hyd yn oed coeden ffa enfawr fydd o'n gallu ei dringo.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ffair Ffeirio

Mae Meic am gael mwy o bethau na neb arall i'w ffeirio yn y ffair felly mae'n mynd a phethau pobl eraill heb ofyn iddyn nhw. Ond mae rhywun wedi mynd a'i bethau o hefyd - y Llychlynwyr!

08: 55
Marcaroni - Crys Budr

Mae 'na lond gwlad o olchi a glanhau yn Nh?r y Cloc heddiw! Pan fo Marcaroni'n colli llaeth mefus dros lawes ei grys, mae o'n ypsetio'n lan! Ond mae Oli'n gwybod yn iawn beth i'w wneud ac mae Cyfansoddwr Gorau'r Byd ar ben ei ddigon unwaith eto! Mae 'na gan ar y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Abadas - Seren For

'Seren for' yw gair newydd heddiw. Er bod 'seren' yn rhan o'r gair, nid yw'r gair i'w ganfod yn yr awyr. Tybed a lwyddith yr Abadas i ddewis y man cywir i fynd i edrych amdani?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Oli dan y Don - Y Morfil Bach

Mae canu Oli yn drysu morfil ifanc sydd yn crwydro ac yn colli ei fam - rhaid iddyn nhw ei helpu i ddod o hyd i'w fam unwaith eto.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Y Brodyr Coala - Ned y Peilot

Cyfres i blant bach. Pwy fydd angen eu cymorth y Brodyr Coala heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Tecwyn Y Tractor - Mabolgampau

Mwy o anturiaethau gyda'r tractor bach coch.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Stiw - Stiw a'r Pethau Streipiog

Wedi gwers natur yn yr ysgol yn trafod cuddliw, mae Stiw yn dychryn wrth weld unrhyw beth sydd a streipiau du a melyn.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 10
Heini - Pwll Glo

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n edrych ar fywyd y glowr yn y pyllau glo.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
10: 25
Twm Tisian - Glaw

Mae Twm eisiau mynd allan i chwarae ond dyna siom, mae hi'n bwrw glaw.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Shwshaswyn - Sgleiniog

Beth gawn ni ganolbwyntio arni heddiw tybed? Mae Seren yn darganfod papur disglair wedi ei adael yn y parc, mae'r Capten yn mynd ar y llithren a Fflwff yn chwythu sbwriel sgleiniog i'r bin.

10: 45
Deian a Loli - A'r Llyfrgell

Pan mae'r holl lyfrau'n diflannu o'r ty, mae'r efeilliaid yn mynd ar drywydd y lleidr i grombil ogof ryfeddol.

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Dysgu gyda Cyw

Dysgu gyda Cyw - Y Nos

Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

11: 00
Sbarc - Nos

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw'r 'nos'.

11: 15
Jen a Jim Pob Dim - Ser y Nos yn Gwenu

Er ei bod hi'n nos ac mae'r awyr i fod yn dywyll - mae'n rhy dywyll. Mae Gwil y gofodwr, Cyw a Jangl wedi drysu'n lan. Tybed a wnaiff trip yn y roced ddatrys y dirgelwch?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Ti Fi a Cyw - Isabel - Adegau'r Dydd

Plant sy'n rheoli'r gemau yn y gyfres hon wrth iddyn nhw ddysgu oedolion i siarad Cymraeg. Mae'n rhaid i fam Isabel ddyfalu pa gyfarchion i'w dweud ar wahanol adegau o'r dydd heddiw.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Loti Borloti - Ofn y Tywyllwch

Dydy Nel ddim yn gallu cysgu gan fod arni ofn y tywyllwch, ond gyda help Loti mae hi'n creu rhywbeth arbennig fydd yn tawelu ei hofnau gyda'r nos. Erbyn diwedd y rhaglen mae Nel yn cysgu'n dawel.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 50
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Ystlum yn Hongian Ben

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Ystlum yn hongian ben i waered

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 999: Ambiwlans Awyr Cymru

999: Ambiwlans Awyr Cymru

Cyfres yn taro golwg unigryw ar waith criwiau Ambiwlans Awyr Cymru. Yn y rhaglen gyntaf, bydd y criw yn delio a chwaraewr rygbi sydd wedi anafu ei gefn wrth i sgrym chwalu a chawn hanes un dyn ifanc wnaeth ddioddef anaf erchyll wrth ddisgyn o do beudy.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 FFIT Cymru

FFIT Cymru

Mae'n Wythnos Codi Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl ac mae'r pum arweinydd wedi cyrraedd chweched wythnos y cynllun bwyd a ffitrwydd. Sut mae pethau'n mynd?

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Cyfres newydd am flodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. Mae Sioned yn trawsnewid gardd ffrynt fechan yn Waunfawr. Iwan sy'n brysur yn casglu tomwellt ac yn cynghori ar sut fath i'w daenu, ac yn lle; ac mi gawn weld sut hwyl gafodd Meinir yn sefydlu lawnt flodau gwyllt.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, fe fyddwn ni'n agor drysau'r Clwb Llyfrau yng nghwmni Dwynwen Teifi, a bydd Alison Huw yma gyda'i chyngor bwyd a diod.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Russ yn cynnig ffordd i Gary allan o'i drybini ariannol, ac mae Ceri yn cael cynnig na all ei wrthod heb chwalu ei phriodas.

15:30 Olion Ddoe

Olion Ddoe - Tai a Cartrefi

Yn y rhaglen hon, edrychwn ar y math o dai y mae'r Cymry wedi bod yn byw ynddynt am y pum can' mlynedd diwethaf.

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Ty Mel, Digbi Draig, Shwshaswyn, Deian a Loli, Y Diwrnod Mawr.

16: 00
Ty Mel - Morgan y Dewin

Mae Morgan yn ceisio gwneud triciau, ond mae Mali yn drysu pethau.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Digbi Draig - Brawd bach Conyn

Mae Betsi yn meddwl ei bod wedi rhoi swyn ar Conyn a'i wneud yn gawr. Mae Digbi a Cochyn yn egluro wrthi eu bod newydd ei weld a hynny fel 'Conyn maint iawn'.

16: 20
Shwshaswyn - Pobi

Pan ydych eisiau byw yn y foment gyda ffrindiau, dewch i Shwshaswyn. Heddiw, mae Capten yn creu toes, Fflwff yn edrych ar flawd a Seren yn pobi torth.

16: 30
Deian a Loli - A Dydd Mawrth Crempog

Mae hi'n Ddydd Mawrth Crempog! Ond mae 'na broblem - does dim blawd ar ol yn y ty! Mae Deian a Loli yn rhewi eu rhieni ac yn mynd i chwilio am felin wynt.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Y Diwrnod Mawr - Efa

O'r mat i'r llwyfan, perfformio yw bywyd Efa Haf. Mae hi'n seren byd y pasiantau harddwch ledled y byd a bron iawn yn berchen ar wregys du mewn karate. Ond a fydd hi'n cael gwireddu ei breuddwyd o fod yn Dywysoges Carnifal Caernarfon?

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Gemau Gwyllt

Y tro 'ma, mae'r cystadleuwyr yn dysgu sut i donfyrddio yn y sialens unigol ac yn y sialens tim bydd yn rhaid kayakio, pysgota a pharatoi pysgodyn yn erbyn y cloc. Pwy fydd yn ennill - ai'r tim glas neu'r tim oren?

17: 30
Bernard - Saethyddiaeth

Heddiw mae Bernard yn dysgu defnyddio bwa a saeth ond mae'n synnu par mor dda mae Efa'n gallu saethu.

17: 35
Dreigiau: Gwarchodwyr Berc - Haearn yn y Groncyl

Wedi i gwch Alltud ddianc oherwydd arafwch Sgodraed a Cigfoch, mae'r criw'n derbyn awgrym Sgodraed ei fod yn gwarchod y glannau wrth iddyn nhw erlid Alltud. Wrth bwdu ar lan y mor mae Sgodraed a Cigfoch yn bwyta mwyar a cherrig nes yn sal. Ar ol mynd at Gobyn am gymorth darganfyddir bod Cigfoch yn gallu cynhyrchu 'haearn groncyl' - metel cryf ond ysgafn - wrth chwydu gweddill y cerrig. Mae hyn yn denu cwsmeriaid, nes i Cigfoch fwyta craig fagnetig a denu holl fetel Berc gan gynnwys coes Igion.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Pobl a'u Gerddi

Pobl a'u Gerddi

Bydd Aled yn ymweld a gardd uchelgeisiol Elfed Williams yn Sir Fon, lle mae wedi creu 'parterre' Tuduraidd; bydd Emba Wimbush yn tywys Aled o gwmpas ei gardd eco mewn pentref eco ger Crymych; a bydd Aled yn cael ei ddiddanu yng ngardd hanesyddol Marc a Diane Weinzweig yng Nghoytrahen, gardd maen nhw'n ei defnyddio i gynnal cyngherddau jazz i'w ffrindiau a theulu.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Y Ras

Y Ras

Cwis chwaraeon newydd sy'n chwilio am gefnogwr chwaraeron mwyaf gwybodus Cymru. Cawn bedair rownd gychwynnol, dwy rownd gynderfynol ac yna'r rownd derfynol. Sut fydd cystadleuwyr yr ail rownd yn gwneud? Gareth Roberts sy'n cyflwyno.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Bydd Heno yn fyw o gartref newydd S4C yng Nghaerfyrddin, Canolfan Yr Egin, ac mi fydd y criw yn dathlu penblwydd Olivia Newton John yn 70 mlwydd oed.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Kath a Jason yn cael damwain car ac mae un ohonynt mewn trwbwl difrifol. Sut fydd Eifion yn ymateb i sylwadau homoffobig ar y cae rygbi?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Cegin Bryn: Yn Ffrainc

Cegin Bryn: Yn Ffrainc

Mae'r cogydd Bryn Williams yn teithio i Dde-Ddwyrain Ffrainc i ymweld a Carys Coverdale, sy'n byw ym mhentref tlws Tourrettes-Sur-Loup ger Nice. Mae'n ymweld a ffatri felysion Florian sy'n creu danteithion o flodau, dail a ffrwythau'r ardal. Mae gwinllan arbennig Chateau De Bellet gerllaw yn creu gwinoedd coch a gwyn, ac mae Bryn yn coginio pryd i gyd-fynd ag un o'u gwinoedd. Yn y gegin, mae Bryn yn creu tarten llysiau Provencale gyda physgod sardin a bara 'fougasse' lleol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Rhyfel Fietnam

Rhyfel Fietnam - Erlid Ysbrydion

Mae cefnogaeth y cyhoedd i'r rhyfel yn gostwng, ac mae dynion Americanaidd o oed drafft yn wynebu penderfyniadau anodd a dewisiadau moesol. Ar ol i'r heddlu frwydro gyda phrotestwyr ar strydoedd Chicago, mae Richard Nixon yn ennill y Llywyddiaeth, gan addo cyfraith a threfn gartref a heddwch dramor. Yn Fietnam, mae'r rhyfel yn mynd yn ei flaen ac mae milwyr ar bob ochr yn dyst i bethau erchyll a dewrder mawr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Rygbi Pawb

Rygbi Pawb - Y Cymoedd v Coleg Pen-y-bont

Lauren Jenkins sy'n cyflwyno'r gorau o Gynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru, gyda Choleg y Cymoedd yn brwydro yn erbyn Coleg Penybont.

23:15 Ar y Dibyn

Ar y Dibyn

Y tro hwn, bydd yr anturiaethwyr yn ymweld a'r arfordir lle byddant yn wynebu dwy sialens wahanol iawn fydd yn profi eu cryfder meddyliol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 48
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?