S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Tŷ Cyw - Lliwiau Cymysglyd

Ymunwch a Gareth, Cyw, Bolgi, Plwmp a Deryn, Llew a Jangl am antur arall yn Ty Cyw heddiw.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Nodi - Tesi'n Tynnu Lluniau

Mae Tesi eisiau creu albwm luniau fel anrheg pen-blwydd i Beti Bwt.

06: 30
Octonots - a Chimychiaid y Coed

Mae storm ar y mor yn gorfodi Pegwn i lochesu ar ynys greigiog, ddirgel ar ei ben ei hun ac mae'n dod ar draws pryfed tebyg i gimychiaid. Ar ol i un o'r pryfed bach gyrraedd yr Octofad yn ddamweiniol, mae'n rhaid i Pegwn a gweddill yr Octonots ei gludo 'nol i'r ynys bell.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Bach a Mawr

Cyn mynd allan am y dydd, mae Mawr yn gadael rhestr hir o reolau i Bach - rheolau nad yw e'n bwriadu eu dilyn!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Y Dywysoges Fach - Dwi isio fy mhabell

Mae'r Dywysoges Fach eisiau gosod pabell ond bob tro mae hi'n darganfod man addas mae'n rhaid iddi symud ymlaen.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Tomos a'i Ffrindiau - Amser Chwarae

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Nico Nog - Y Tim Gorau

Mae cwch y teulu yn gorfod teithio ar hyd rhan anodd o'r gamlas heddiw ac felly mae angen i Nico a gweddill y teulu weithio fel un tim i wneud yn si?r eu bod yn cyrraedd pen y daith yn ddiogel.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 20
Amser Maith Maith Yn Ol - Oes y Tuduriaid : Ieir

Stori o Oes y Tuduriaid sydd gan Tadcu i Ceti heddiw yn 'Amser Maith Maith yn ol'. Mae ieir newydd wedi cyrraedd ond mae nhw braidd yn wyllt. Sut fydd Elen yn ymdopi gyda nhw?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Patrol Pawennau - Y ras fawr

Mae'n Ddiwrnod Ras Porth yr Haul ac mae'r criw yn barod i yrru o amgylch y pentref i weld pwy ydy'r ci cyflymaf. Ond mae rhywun annisgwyl am ymuno yn y ras, Aled a'i feic tair olwyn anhygoel!

07: 50
Sam Tan - Pengwin ar Ffo

Mae pengwin ar goll ym Mhontypandy. Daw Norman ar ei draws a mynd ag e adre. Oherwydd camgymeriad mawr, mae'r pengwin ar ol yn y siop gyda Dilys yn hytrach na bod yn ddiogel da Norman a Mandy, ac mae siop Dilys ar dan! Rhaid i Sam a'i dim ddod i achub Dilys a'r pengwin, ac mae pawb eisiau'r wobr am achub y pengwin!

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Ceiliog

Un bore dydy Mwnci ddim eisiau dihuno, ond mae un o'i ffrindiau'n pallu gadel iddo fynd nol i gysgu. Wel, os nad yw'n gallu cysgu man a man ymuno yn yr hwyl gyda'r Ceiliog. Cawn ddysgu sut i symud ein pennau, clepian ein hadenydd a chlochdar fel Ceiliog.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Ben Dant - Ysgol y Gelli

Ymunwch a Ben Dant a'r mor-ladron o Ysgol y Gelli wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Darllen 'Da Fi - Seren y Bale

Caiff Pili Pala gyfle i droedio llwyfan theatr am y tro cyntaf.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Y Brodyr Coala - Gem fawr Pegi

Mae'n ddiwrnod newydd i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Blero yn Mynd i Ocido - Ffion yn Ffrwydro!

Mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau rwystro llosgfynydd rhag ffrwydro hyd nes y byddan nhw wedi cael cyfle i achub yr anifeiliaid sy'n byw yn ei gysgod.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Guto Gwningen - Hanes y Pryfed Genwair Gwingly

Ar ol i Guto wneud addewid byrbwyll er mwyn tawelu Tomi Broch, mae o a'i ffrindiau yn gorfod gwingo eu ffordd allan o sefyllfa digon anodd!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Bobi Jac - Yn Bownsio, Bownsio

Mae Bobi Jac yn mynd ar antur yn y wlad ac yn chwarae bownsio bownsio.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Oli Wyn - Golchi Tren

Ydych chi erioed wedi pendroni beth sy'n digwydd i dren ar ol gorffen siwrnai hir? Heddiw, mae'r criw trenau am ddangos i ni sut maen nhw'n paratoi tren ar gyfer siwrnai arall.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Gwdihw

Heddiw bydd Megan yn gweld sut mae gofalu am loi bach ac yn cwrdd a hwyaid Ysgol Penrhyncoch.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Tŷ Cyw - Ble Mae'r Lliwiau?

Dewch ar antur a chael hwyl a sbri gyda Gareth, Rachael a gweddill y criw yn Nhy Cyw heddiw.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Nodi - Y Dewin Jeli Arall

Mae Fflach eisiau dysgu sut i wneud jeli.

10: 30
Octonots - a'r Crwbanod Mor Bach

Wrth i grwbanod mor newydd-anedig anelu am y cefnfor, mae'n rhaid i'r Octonots eu hamddiffyn rhag ysglyfaethwyr wedi i don enfawr fygwth yr ynys sy'n gartref i'r wyau gwerthfawr.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Bach a Mawr

Mae Mawr yn ddigalon am fod ei degan ar goll, ond a wnaiff Bach ddweud y gwir?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Y Dywysoges Fach - Dwi Isho Fy Llais yn ol

Mae'r Dywysoges Fach yn mwynhau chwerthin a gweiddi ond dyw gweddill y castell ddim mor hoff.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Tomos a'i Ffrindiau - Trwbwl Dwbwl

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Nico Nog - Tasgau

Heddiw mae Nico a'r efeilliaid yn brysur dros ben yn gwneud tasgau i helpu Mam a Dad ac mae pawb yn tynnu'i bwysau i orffen y gwaith yn gyflym.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 20
Amser Maith Maith Yn Ol - Oes y Tuduriaid : Dathlu

Stori o Oes y Tuduriaid sydd gan Tadcu i Ceti heddiw yn 'Amser Maith Maith yn ol'.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Patrol Pawennau - Bwgi'r Goleudy

Mae Aled a Maer Morus yn rhwyfo allan i'r bae i gael gwell golwg ar y babi morfil. Ond mae storm yn agosau ac mae'r cwch yn cael ei gario allan tua'r mor mawr. Rhaid i'r Pawenlu eu hachub!

11: 50
Sam Tan - Syrcas Norman

Mae Norman am greu'r syrcas "fwyaf anghredadwy" erioed. Norman sy'n gwneud popeth gyda'r anifeiliaid gwyllt, yn mynd i fyny ar y trapis, ac yn bod yn glown hefyd! Fel arfer, dyw pethau ddim yn gweithio'n iawn i Norman Price, ac mae'n rhaid i Sam ei achub. Ond yn sicr, yr uchafbwynt heddiw yw'r syrcas chwain!

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Llefydd Sanctaidd

Llefydd Sanctaidd - Adfeilion

Taith o gwmpas rhai o lefydd mwyaf sanctaidd Ynysoedd Prydain yng nghwmni Ifor ap Glyn. Yr wythnos yma, 'adfeilion' yw'r thema a chawn ymweld ag Abaty Glyn y Groes ger Llangollen, teml Rufeinig Caerwent, eglwys gadeiriol Coventry, a Whitby, wnaeth ysbrydoli awdur Dracula.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Byd o Liw: Y Rhyfel Mawr

Byd o Liw: Y Rhyfel Mawr

Rhaglen arbennig yn bwrw golwg ar sut y newidiodd y Rhyfel Mawr ddulliau paentio arlunwyr y cyfnod.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Bwyd Epic Chris

Bwyd Epic Chris

Dileit mwya' Chris Roberts ydy Caernarfon, Roxy'r Ci a chreu bwyd epic! Yn y gyfres yma, mi fydd o'n ffeindio cynnyrch lleol anhygoel ac yn creu prydau bwyd cwl i deulu, ffrindiau a Cofis lliwgar. Yn y bennod yma, bydd Chris yn dathlu bwyd mor lleol drwy gwcio oistyrs y Fenai i 'foody' mwya'r dre, Dyl Mei; mi fydd yn cwcio mysyls hefo tan a mwg i'r 'sgotwrs sy'n 'u dal nhw ond y prawf mwya' iddo fydd creu Paella epic 'Cofi-style' i griw o ffrindiau sy'n barod iawn i ddeud eu deud. Epic!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Mae dathliadau penblwydd Prynhawn Da yn 20 oed yn parhau heddiw, wrth i rai o ser mwyaf y cyfnod ymuno ar y soffa.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Yr Ocsiwniar

Yr Ocsiwniar

Mae arwerthwyr Morgan Evans yn cynnal sel ceir ail-law lwyddiannus, a chawn gyfle i weld cigydd o Lanfairpwll yn paratoi bustych ar gyfer eu gwerthu yn ei siop.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:30 Cerdded y Llinell

Cerdded y Llinell - Marne - Chemin des Dames

Yn y bennod hon, yn y gyfres o 2004, bydd Hywel Teifi Edwards a Iolo Williams yn ymweld ag ardaloedd Marne a Champagne. Roedd y rhan hon o Ffrainc yn allweddol yn ystod mis cyntaf y rhyfel, pan fu milwyr Ffrainc yn amddiffyn eu tir yn ffyrnig er mwyn sicrhau na fyddai Paris yn cael ei goresgyn. Yr oedd hefyd yn bwysig ym mlwyddyn olaf y rhyfel, pan gafodd milwyr o America eu profiad cyntaf o'r ymladd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Olobobs - Oer

Mae'r Goeden Olobobs yn rhy oer felly maen nhw'n creu Fflwfflen sy'n dangos iddyn nhw mai'r cyfan sydd ei angen ar eu coeden yw cwtsh enfawr.

16: 05
Sam Tan - Brogaod Bronwen

Mae Bronwen yn llwyfannu sioe nofio gyda'r plant. Mae Norman yn genfigennus iawn o Jams - Jams yw'r seren. Mae Norman yn ei gloi mewn stafell newid, a phan mae tan yn digwydd, mae'n rhaid galw Sam i achub Jams a diffodd y fflamau!

16: 15
Digbi Draig - Pigog

Mae Cochyn a Betsi yn helpu Digbi i lanhau ei ogof. Mae Digbi'n tisian efo'r llwch ac mae Betsi'n penderfynu y byddai swyn yn helpu. Mae hi'n troi brwsh llawr 'Pigog' yn fyw ac mae hwnnw'n ymddwyn fel ci bach.

16: 30
Patrol Pawennau - Coeden Ffa

Mae Twrchyn yn cael breuddwyd anhygoel, tebyg i Jac a'r Goeden Ffa, lle mae Fflamia yn tyfu coeden ffa anferthol.

16: 45
Amser Maith Maith Yn Ol - Oes y Celtiaid: Ty Crwn

Stori o Oes y Celtiaid sydd gan Tadcu i Ceti heddiw. Mae Idris a Ffraid yn cysgu'n braf yn eu cartref clud ond pan fydd hi'n amser deffro mae gan y ddau waith i'w wneud i helpu mam a Dad.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Cath-Od - Dal D'afael

Mae yna gath sydd yn gwneud dim ond hongian wth gangen, ac mae Macs yn ceisio egluro wrth Crinc pa mor fregus ydy'r Bydysawd.

17: 15
SpynjBob Pantsgwar - Gwych Gartref

Pan mae Sulwyn yn gweld Gwilym Gwellnaphawb ar raglen deledu Gwych Gartref mae'n gwylltio. Mae Sulwyn yn benderfynol na chaiff ei elyn mawr y gorau ohono.

17: 25
SeliGo

Cyfres slapstic am griw bach glas doniol - Gogo, Roro, Popo a Jojo - sy'n caru ffa jeli.

17: 30
Prosiect Z - Ysgol Dyffryn Ogwen

A fydd y 5 disgybl dewr yn dianc neu'n cael eu troi yn Zeds? Heddiw mae'r Zeds wedi cyrraedd Ysgol Dyffryn Ogwen.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Ralio+

Ralio+

Mi fyddwn ni ynghanol cyffro rali nos chwedlonol Cilwendeg sy'n cael ei rhedeg gan Glwb Moduro Dyffryn Teifi. Mart Castell Newydd Emlyn fydd cychwyn y rali ac yn ystod y noson o gystadlu ar hewlydd cefn gwlad y gorllewin, fyddwn ni'n clywed am be sy'n gwneud ralis nos mor arbennig!

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae John yn mynd allan o'i ffordd i gadw Sian yn hapus ac yn mynnu bod pawb yn ei gwerthfawrogi. Talcen caled Mags sy'n wynebu Wil wrth ofyn am help i dalu am ei drip maes. Mae Carwyn a Gwenno'n anghytuno ar flaenoriaethau'r busnes a'r teulu. Slap arall i Dylan wrth iddo wneud ffwl ohono'i hun yn yr ysgol. Ymddengys fod pawb heblaw Lowri yn edrych ymlaen yn eiddgar at y Nadolig ac mae Kelvin ar berwyl cyfrinachol wrth iddo drefnu sypreis, ond mae gan Lowri sypreis hefyd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Heno, mi fydd Yvonne yn Neuadd Pontyberem i weld sioe newydd Aneirin Karadog, 'SHGWL', ac mi fydd Mari yn ymweld a thim pel-droed y Cwm Wanderers.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Ffion yn datgelu gormod wrth Garry - mae e wrth ei fodd pan mae'n digwydd taro ar sgandal! Ac mae Britt yn penderfynu ei bod hi'n hen bryd iddi hi gael sesh!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - Oriel Jones

Cyfres o raglenni awr gyda Dai Llanilar wrth y llyw yn arwain tim o gyflwynwyr ifanc. Heno Dai a hanes menter diweddaraf un o'r enwau busnes teuluol mwyaf cyfarwydd yng nghefngwlad, Oriel Jones. Hefyd, bydd Ioan Doyle yn gweld hen ddileit mewn ceffylau gwedd yn parhau o genhedlaeth i genhedlaeth yn Penisarwaun, Mari Lovgreen yn hel a didol diadell gyda phencampwraig ifanc yn y Bala, a chwrdd ag un o gymeriadau mawr Sir Benfro, Bill Trefowr - heb anghofio anturiaethau wythnosol Cefn Gwlad bach.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Byd ar Bedwar

Y Byd ar Bedwar - Rhys Williams

Y tro hwn, cawn ymchwiliad i honiadau bod dyn busnes o Sir Fon yn gyfrifol am dwyll gwerth miliynau o bunnoedd mewn cynllun pyramid yn Dubai.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 Gwesty Aduniad

Gwesty Aduniad

Os ydych yn cerdded trwy ddrws Gwesty Aduniad, mae un peth yn sicr: mae bywyd ar fin newid am byth. Mae pob unigolyn sy'n dod i'r gwesty yng nghefn gwlad Cymru gydag un amcan penodol: i gyfarfod rhywun o'u gorffennol. O rai sydd am weld teulu gwaed am y tro cyntaf ers eu mabwysiadu, i eraill sydd wedi colli cysylltiad dros flynyddoedd.Yn y rhaglen hon, mae Sian Messamah o Llandrillo-yn-Rhos yn chwilio am y fam roddodd hi i'w mabwysiadu yn fabi. Oes gan ei hanner chwaer o Awstralia atebion iddi?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

23:00 Cerys Matthews a'r Goeden Faled

Cerys Matthews a'r Goeden Faled

Mewn cyfres newydd bydd Cerys Matthews yn olrhain hanes deuddeg can sydd a'u gwreiddiau yng Nghymru neu a chysylltiad gyda Gwlad y Gan. Dros y chwe wythnos nesaf bydd hi'n mynd a ni ar daith ryngwladol i ddatgelu gwybodaeth ryfeddol am ein trysorau cerddorol. Yn rhaglen gynta'r gyfres, cawn glywed hanes Gwyr Harlech a'r stori y tu ol i'r gan hyfryd, Myfanwy.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?