S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Asra - Ysgol Plas Coch, Wrecsam

Bydd plant o Ysgol Plas Coch, Wrecsam yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Meripwsan - Enfys

Mae Meripwsan eisiau darganfod dechrau'r enfys. Pan mae'r enfys yn diflannu'n llwyr mae Meripwsan yn penderfynu gwneud un ei hun gyda phethau lliwgar.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 20
Octonots - a'r Ymgyrch Gydweithio

Wedi i Cregynnog a Harri gael damwain yn eu cychod Tanddwr, maen nhw'n cael help gan Lysywen Farus a physgodyn Grwper i ddod o hyd i'r darnau coll.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 30
Guto Gwningen - Hanes y Mudo Mawr

Mae tad Lili wedi penderfynu symud ei deulu o'r dyffryn, ond diolch i gynllun cyfrwys Guto mae'n ail feddwl ac mae Lili'n cael aros efo'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Y Dywysoges Fach - Dwi isio'n 'sgidiau newydd

Mae esgidiau newydd gan y Dywysoges Fach a dyw hi ddim eisiau eu tynnu nhw i ffwrdd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Cymylaubychain - Cerddorfa Enfys

Mae heddiw'n ddiwrnod mawr i Fwffa Cwmwl, ond mae'n teimlo'n betrusgar tu hwnt.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Jen a Jim a'r Cywiadur - D - Dewi'r Deinosor

Ar ol clywed synau rhyfedd a gweld olion troed mawr yn yr ardd, mae Cyw, Plwmp a Deryn yn credu bod dinosor wedi bod yno. Mae ganddyn nhw ddigon o gliwiau i ddangos i Jen a Jim, ond does dim golwg o'r dinosor!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Tarw

Mae pawb yn gwybod beth sy'n digwydd pan fo tarw'n gweld coch ond beth sy'n digwydd pan fo'n gweld blodau coch? Mae Mwnci'n gwybod! Daeth ei ffrind Tarw i ymweld pan oedd Mwnci'n casglu blodau coch ac fe wnaeth y ddau chwarae Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud gyda'i gilydd. Roedd yna lawer o weiddi, stompio a rhedeg!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Gem Bel-fasged

Mae'n rhaid i Gwil a'r Pawenlu chwarae gem pel-fasged yn erbyn tim pel-fasged Maer Campus.

07: 45
Sam Tan - Rhew Peryglus

Mae Moose yn agor Gwlad Hud a Lledrith y Gaeaf i fyny ar Fynydd Pontypandy. Ond mae pethau'n mynd o'i le pan aiff Sara, Jams a Norman i sglefrio ar yr ia.

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Ynys Broc Mor Lili - Seren for yr awyr

Mae Lili'n benderfynol o weld clwstwr arbennig o ser yn yr awyr. Mae'n dod o hyd i bibell fach ar y traeth ac yn trio ei defnyddio fel telesgop. Mae hi'n ceisio mynd mor agos a phosib at yr awyr ond buan y daw i ddeall bod angen dod o hyd i ffordd arall o edrych ar y ser.

08: 15
Ben Dant - Ysgol Bethel

Ymunwch a Ben Dant a'r mor-ladron o Ysgol Bethel wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Yn yr Ardd - Te p'nawn Blod

Mae Blod yn cynnal te parti yn yr ardd.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Abadas - Robin Goch

Mae Ela ac Hari ar ganol antur. Cyn pen dim, maent angen cymorth Seren Sydyn a hynny mewn pryd i chwarae gem y geiriau. Ai Seren gaiff ei dewis i edrych am air heddiw, 'Robin Goch'?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 00
Blero yn Mynd i Ocido - Llond Bol

Pam mae boliau Blero a Talfryn yn gwneud synau digri'? Mae'r ateb bob tro draw yn Ocido!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Sara a Cwac - Pwdin Mefus

Mae Sara a Cwac yn chwilio am rywbeth blasus i'w goginio.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Bobi Jac - Eira

Mae Bobi Jac a Pengw Gwyn yn mwynhau antur yn yr eira.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Da 'Di Dona - Yn yr ysgol gyda Mrs Evans

Mae Dona'n mynd i weithio mewn ysgol gynradd gyda Mrs Evans.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 40
Gwdihw

Crocodeilod, gwenyn, defaid ac eliffantod - maen nhw i gyd ar y rhaglen heddiw.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Tŷ Cyw - Norman Price a Roli Robot

Ymunwch a Gareth a Norman Price wrth iddynt geisio adeiladu robot yn 'Ty Cyw' heddiw.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 10
Nodi - Nodi a'r Dannedd Bach Coll

Mae'r Dannedd Rhinclyd yn hoffi cael tynnu eu llun.

10: 20
Octonots - Yr Octonots a'r Mwydod Tanio

Wrth blymio i'r dyfnfor du, mae criw o Fwydod Tanio yn ymosod ar yr Octonots.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Bach a Mawr

Mae Mawr wedi dyfeisio peiriant sydd, yn nhyb Bach, yn achosi sawl anlwc iddo!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 45
Y Dywysoges Fach - Dwi isio coginio

Mae'n ben-blwydd ar y Cadfridog ac mae'r Dywysoges Fach eisiau coginio cacen iddo.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Tomos a'i Ffrindiau - Tomos y Rheolwr

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Jen a Jim a'r Cywiadur - Ch - Chwilio a Chwyrnu

Mae Cyw, Plwmp a Deryn yn poeni - mae Llew ar goll. Mi ddiflannodd wrth iddyn nhw wneud pob math o chwaraeon difyr ar y traeth. I ble'r aeth e? A all Jen a Jim ddatrys y dirgelwch?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Jiraff

Er mwyn gweld golygfeydd hardd y Safana mae Mwnci'n dringo'n uwch ac yn uwch i fyny'r goeden, a'r unig ffrind gall gwrdd i fyny fan'na yw Jiraff.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Patrol Pawennau - Y Babi Mawr Mawr

Mae Capten Cimwch yn galw'r Pawenlu gan fod babi morfil yn sownd ar y traeth. Mae'n rhaid i Gwil a'r criw weithio allan sut i'w gael yn ol at ei fam.

11: 45
Sam Tan - Rhuthro drwy'r eira

Mae Tadcu Gareth yn ceisio creu y 'Nadolig mwyaf Nadoligaidd' erioed i'r plant, ond mae pethau yn mynd o chwith. Rhaid galw Sam Tan i'w hachub o'r mynydd, ac wedi'r holl halibalw caiff Pontypandy eu 'Nadolig mwyaf Nadoligaidd' erioed!

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Taith Fawr y Dyn Bach

Taith Fawr y Dyn Bach - Dafydd Emrys

Yr wythnos hon bydd James Lusted yn teithio i bentref Bethel ger Caernarfon, i gyfarfod Dafydd Emrys sydd yn paratoi at gyfnod cyffrous iawn yn ei fywyd. Mae Dafydd ar y sbectrwm awtistig ac mae o ar fin symud allan o dy ei rieni i ddechrau bywyd annibynnol yn ei gartref ei hun.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - Lowri Davies, Cannock

Y tro hwn mae Dai yn cwrdd a Lowri Davies, Sir Gar sydd nawr yn ffermio gyda'i chariad yn Cannock, Swydd Stafford ac eleni'n croesawu cystadleuaeth Barnu Stoc Cenedlaethol y Ffermwyr Ifanc i'r ffarm. Hefyd saethu gyda Rhys Henllan yn Llandegla, Ioan Doyle yn crwydro ceunant ym Maentwrog, menter diweddaraf Cegin Cawl Potsh Sir Benfro ac anturiaethau wythnosol Cefn Gwlad bach.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:30 Caru Casglu

Caru Casglu

Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno 'Caru Casglu,' cyfres lle byddwn ni'n cwrdd a phob math o bobl sydd wrth eu boddau yn casglu pethau. Yr wythnos hon byddwn yn gweld casgliad o recordiau, tai dol a photeli.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, Huw Fash sydd yn y gornel ffasiwn ac mae cyfle arall i chi ennill gwobr yng nghystadleuaeth Cracyr Dolig.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Y Mynydd a Dyn

Y Mynydd a Dyn - Ar Drywydd Ofn Ac Arswyd

Eithafion sy'n nodweddu'r mynyddoedd. Tywydd eithafol, tirwedd eithafol a pheryglon enbyd. Ac eto, bob blwyddyn mae miloedd yn dewis herio'r peryglon hynny wrth ddringo i gopaon ucha'r ddaear. Yn ail raglen y gyfres, bydd Iolo Williams yn adrodd stori rhai o fynyddwyr enwoca'r byd ac yn gofyn beth sydd i'w gael ar y copa, sydd yn werth yr aberth eitha'? Shorter billing: Yn yr ail raglen bydd Iolo Williams yn gofyn beth sy'n ysgogi pobl i ddringo mynyddoedd perylgus.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Blero yn Mynd i Ocido - Morgrug Mawr!

Ar ddiwrnod pen-blwydd Maer Oci mae Blero a'i ffrindiau'n methu credu bod morgrugyn wedi dwyn y gacen ben-blwydd!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Sam Tan - Brwydr Pen-blwydd

Mae'r efeilliaid yn cael eu pen-blwydd a gan nad ydyn nhw'n gallu cytuno ar ba fath o barti maen nhw eisiau, mae Bronwen wedi penderfynu cynnal dau barti gwahanol. Bydd Sara yn cael parti pel-droed tra bo Jams yn cael parti gwyddoniaeth gyda Mrs Chen yn arwain. Pa barti fydd y gorau 'sgwn i?

16: 20
Sblij a Sbloj

Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn y Golchdy, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'u' oddi ar yr arwydd! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

16: 30
Patrol Pawennau - Gofalwyr blewog

Wrth chwarae ger y traeth mae Cadi, Aled, Cena a Dyfri yn darganfod crwbanod y mor bach yn deor. Mae'n rhaid i'r Pawenlu sicrhau bod y rhai bach yn cyrraedd y mor yn ddiogel.

16: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Lois yn erbyn Anni - Rygbi

Mae Lois ac Anni yn mentro i Barc y Scarlets am sesiwn hyfforddi gyda Sioned Harries a thim Rygbi Merched y Scarlets yn rhaglen gynta'r gyfres newydd.

17: 10
Lolipop

Mae'r disco ysgol yn agosau, ac mae Jac yn awyddus i ddal sylw Seren. Ond mae gan Jac ddwy droed chwith ac mae ei gwpwrdd yn llawn dillad diflas!

17: 35
Boom!

Yn y rhaglen yma, rocedi yn defnyddio ia sych, cyfle i weld faint mae pobl Caerfyrddin yn cymryd sylw o bethau a bwgan yn y stiwdio!

17: 45
Rygbi Pawb - Coleg Sir Gar v Coleg CNPT

Uchafbwyntiau o gem Coleg Sir Gar yn erbyn Colegau Castell Nedd Port Talbot ynghyd a chanlyniadau gweddill gemau'r wythnos yng Nghynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

04 Wal - Prosiectau 2

Bydd Aled Sam yn ail ymweld a chartref Robert David ym Mhen Llyn. Cymerodd bron i dair blynedd i weddnewid yr hen felin a bellach mae'n gartref hyfryd i Robert a'i bartner Carl. Hefyd, byddwn yn ymweld a chartref Catrin Whitmore yng Nghaerdydd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

'Dyw Mathew a Iolo ddim yn hapus yn y ty gan fod Mags yn fler a diog. Ond heb yn wybod i'r bechgyn mae gan Mags gynlluniau i symud allan yn fuan. Wrth ei weld yn adeiladu gwefan i'r Iard, mae Dylan yn brolio I Iestyn ond nid yw ei dad mor gefnogol. Heno mae yna noson allan i'r merched ar y gweill - mae Dani, Carys ,Gwenno a Lowri am fynd i Copa. Yn anffodus, mae Lowri'n awyddus i weld Philip draw yn y fflat ac yn gorfod sleifio o Copa i wneud hynny. A wneith unrhywun sylwi?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Heno, Aeron Pughe sy'n gwmni a byddwn ni yng Nghanolfan y Mileniwm wrth iddyn nhw baratoi i groesawu'r sioe gerdd Matilda.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae amheuaeth bod lleidr yn y cyffiniau ac mae Sioned yn si?r bod rhywun yn cuddio ym muarth Penrhewl. Mae Britt eisiau trefnu pen-blwydd arbennig i Seren.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Gwesty Aduniad

Gwesty Aduniad

Mae pob unigolyn sy'n dod i'r gwesty hwn yng nghefn gwlad Cymru gydag un amcan penodol: i gyfarfod rhywun o'u gorffennol - o rai sydd am weld teulu gwaed am y tro cyntaf ers eu mabwysiadu, i eraill sydd wedi colli cysylltiad dros flynyddoedd. Dilynwn pob aduniad wrth i westeion Gwesty Aduniad wneud cysylltiad o'r newydd, gofyn cwestiynau, a chael atebion. Yn y rhaglen hon mae Judith Davies yn ysu cael gwybod pwy oedd ei thad biolegol. A fedr prawf DNA roi atebion iddi?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Adre

Adre - Dafydd Iwan

Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yng nghartrefi rhai o enwogion Cymru yn y gyfres hon. Mae bob rhifyn yn wahanol a'r cartref yn aml iawn yn adlewyrchu cymeriad y person sy'n byw yno. Yr wythnos hon byddwn yn ymweld a chartref y canwr a'r cenedlaetholwr, Dafydd Iwan.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:00 Tair Dinas a Goncrodd y Byd

Tair Dinas a Goncrodd y Byd - 1880-2017 Y Ras am Fawredd

Mae Llundain ac Efrog Newydd yn teyrnasu ond mai'n gyfnod o chwyldro. Tra bod yr arian yn llifo i bocedi buddsoddwyr mentrus, ceir terfysg ar y strydoedd yn yr East End. Ond does dim a all rwystro'r ddwy ddinas rhag codi i'r entrychion. O lwch y Blitz daw cyfle eto i Lundain foderneiddio a chreu ardal fusnes fwyaf llwyddiannus y byd. Yn Efrog newydd mae dur yn trawsnewid pethau...

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg

23:30 Stiwdio Gefn

Stiwdio Gefn

Yn cadw cwmni i Lisa Gwilym heno bydd y gr?p gwerin poblogaidd Mabon Jamie Smith, arwyr gwobrau Selar, Swnami, a'r swynol Angharad Brinn.

 • Isdeitlau Saesneg
00: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?