S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos.

06: 00
Jen a Jim Pob Dim - Amser Ysgol Bysgod Bach

Mae'n ddiwrnod cynta'r tymor yn ysgol 'Dan D?r' ond mae un o'r disgyblion ar goll! Tybed all Jen a Jim, Capten Carys, Llew a Cyw helpu'r brifathrawes, Mrs Morfil ddod o hyd i'r creadur coll?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Carw Anwydog

Mae'n Noswyl Nadolig ac mae un o geirw Sion Corn yn sal. Tasg Meic ydy achub y Nadolig a helpu i wella'r carw - ond a fydd hi'n iach mewn pryd i ddosbarthu'r anrhegion i gyd?

06: 30
Da 'Di Dona - Ar y fferm gyda Wil

Dewch i ymuno a Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio ar y fferm gyda Wil.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Peppa - Hofrennydd Miss Cwningen

Aiff Miss Cwningen a Peppa a'i theulu am dro yn yr hofrenydd achub, ar wahan i Dadi Mochyn, sydd yn ofni uchder.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Amser Maith Maith Yn Ol - Oes Fictoria: Ysgol

Heddiw mae gan Tadcu stori o Oes Fictoria ac mae Ceti yn edrych mlaen at glywed am Ceridwen a'i brawd Gerallt sy'n byw ar Fferm Llwyn yr Eos.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meripwsan - Llinyn

Mae coeden Eryn wedi colli?i holl ddail. Felly mae Meripwsan yn cael syniad i wneud y goeden yn brydferth eto.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 05
Llan-ar-goll-en - Ble Mae Ceri?

Mae Prys yn dod o hyd i lythyr gan Ceri yn datgan ei bod wedi mynd, ond i ble a pham? Gyda chymorth cefnder Ceri, Caradog, mae Prys yn benderfynol o ddod o hyd iddi.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 20
Sam Tan - Rhew ac Eira

Pan ddaw eira a rhew i Bontypandy, mae Norman a Mandy yn adeiladu dyn eira. Ond mae Norman yn gorfod golch sgarff orau ei fan ar ol ei benthyg i'r dyn eira!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Sioe Dalent

Mae'n ddiwrnod Sioe Dalent Porth yr Haul! Mae'r Maer yn poeni nad oes digon o berfformwyr ond mae'r cwn talentog yn camu i'r adwy.

07: 45
Asra - Ysgol Berllan Deg, Caerdydd

Bydd plant o Ysgol Berllan Deg, Caerdydd yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni gwych a digon o hwyl.

08: 25
Cath-Od - Yr Arwydd Sgarlad

Mae Crinc yn troi yn dditectif, sawl un gwahanol a dweud y gwir, er mwyn ceisio darganfod pwy sydd yn gadael Yr Arwydd Scarlad.

09: 00
Dennis a Dannedd - Parth Di-asgwrn

Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd.

09: 20
Larfa - Bocs

Cyfres animeiddio liwgar - mae'r criw bach dwl y tro hwn yn cael hwyl a sbri gyda bocs...

09: 25
Lolipop

Cyfres ddrama gomedi. Mae Meic y gofalwr wedi penderfynu cau'r siop snacs am fod rhywun wedi bod yn dwyn y bwyd! Mae Wncwl Ted yn benderfynol o ddal y lleidr, ond a fydd o'n llwyddo?

10:00 Dylan ar Daith

Dylan ar Daith - Dylan ar Daith - O Lundain i'r Rockies: Dafydd ap Tomos

Aeth Dafydd ap Tomos yn fachgen 14 oed i Ganada i fod yn brentis gyda chwmni Hudson Bay a oedd yn allforio crwyn a ffwr o Ogledd America i Lundain ar gyfer y diwydiant hetiau. David Thompson oedd ei enw byth wedyn a Canada oedd ei gartref ar hyd ei oes. Bydd Dylan Iorwerth yn olrhain ei hanes anhygoel yn y rhaglen wrth deithio o Lundain i Orllewin Canada lle y mapiodd Thompson afon fawr y Columbia yn ogystal a rhannau helaeth o gyfandir Gogledd America. Mae Thompson erbyn hyn yn cael y gydnabyd

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:00 Ysgol Ddawns Anti Karen

Ysgol Ddawns Anti Karen

Mae'r tensiwn yn cynyddu rhwng Anti Karen a Dei y g?r wrth i bawb gael y stiwdio ddawns yn barod tu mewn a thu allan. Mae Dei wastad yn barod ei gymwynas ond dyw Karen ddim yn siwr o'i allu wrth adeiladu! Mae hi'n poeni'n arw am gyfweliad byw ar Radio Cymru, a does dim diwedd ar y gofynion dawnsio chwaith. Mae'n rhaid paratoi grwpiau'r Cythreuliaid, Y Milwyr Dinistriol a'r Difas ar gyfer cystadleuaeth genedlaethol ym Mhort Talbot lle mae Anest yn dychwelyd i'r gorlan i geisio cynorthwyo'r genod.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:30 Natur Gwyllt Iolo

Natur Gwyllt Iolo - Cotswolds

Mae taith Iolo Williams yn mynd ag e i'r Cotswolds yr wythnos hon. Ynghanol yr haf mae dolydd yr ardal yma o fryniau crwn godidog yn llawn o flodau bendigedig a gloynnod byw di-ri. Mae Iolo yn ymweld a fferm anghyffredin sydd a chynefinoedd i fywyd gwyllt ac yn darganfod malwod Rhufeinig.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo
11: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

Prynhawn

12:00 Gwesty Aduniad

Gwesty Aduniad

I'r rhai sy'n cerdded trwy ddrws Gwesty Aduniad, mae un peth yn sicr: mae bywyd ar fin newid am byth. Mae pob unigolyn sy'n dod i'r gwesty hwn yng nghefn gwlad Cymru gydag un amcan penodol: i gyfarfod rhywun o'u gorffennol. Wrth i'r Nadolig gyrraedd y gwesty, daw diweddglo o'r diwedd i Taith Williams ar ol siwrne hir i geisio dod o hyd i'w theulu gwaed o Guatemala, ac atebion hefyd i Judith Davies sydd hefyd wedi bod yn chwilio am ei theulu biolegol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:00 Ffermio

Ffermio

Y tro hwn ar Ffermio, bydd Meinir yn edrych ar ffeithiau ag effeithiau y clefyd TB. Bydd Alun mewn sioe ar gyfer dofednod o bob math yn Telford, lle mae'r Cymry yn serennu, a bydd Daloni yng nghanol y plu ar fferm yn Nhalybont.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:30 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - David a Mathew Roberts

Y tro hwn, mae Dai yn cwrdd a'r tad a mab David a Mathew Roberts, Ty Draw, Llanasa, sef cynrychiolwyr cynhyrchwyr cig Morrisons yng Nghymru; Meleri sy'n ymweld a merch sy'n marchogaeth a rhwyfo mor yn Sir Benfro; ac fe fydd Rhys Henllan yng ngwinllan Seidr Gethin. Hefyd, cawn glywed wrth Aneurin AI Davies ac fe fydd bois Cefn Gwlad bach yn mynychu Sioe Llansanan.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:30 Garejis: Dan y Bonet

Garejis: Dan y Bonet

Mae cwmni Gwili Jones wedi gadael y garej yn Llanbed ac yn teithio i Sioe Frenhinol Tir Glas Cymru i werthu peiriannau. Mae Wyn o gwmni BV Rees wedi swopio car am gwch ac mae Meirion o garej Derwen yn cael cwmni'i chwaer mewn car ralio.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

15:00 Mynyddoedd y Byd

Mynyddoedd y Byd - Y Rwenzori: Owen Davis

Sut beth yw brwydro dros ryddid y mynyddoedd? Y cyn-filwr Owen Davis sy'n olrhain y frwydr dros annibyniaeth ym mynyddoedd y Rwenzori yn Uganda, wrth ddringo tuag at gopa sydd wedi'i enwi ar ol Cymro - Mynydd Stanley.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

Noson

16:00 Tan

Tan

Yn ogystal a diffodd y fflamau, mae Gwasanaeth Tan ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru'n gweithio'n drylwyr i geisio codi ymwybyddiaeth y cyhoedd am yr holl beryglon o'n hamgylch. Yr wythnos hon, mae criw Caerfyrddin yn cynnig cyngor i deulu yn Llanarthne ar ol ymateb i dan mewn cegin, a chawn gyfarfod un perchennog busnes ym mhentref Penybont, Llandrindod sy'n ddiolchgar iawn am y cyngor a gafodd gan y gwasanaeth. Hefyd, mae angen sicrhau bod pob unigolyn sy'n gweithio i'r gwasanaeth yn gymwy

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:25 Codi Hwyl: Llydaw

Codi Hwyl: Llydaw - L'Aber Wrac'h

Mae taith John Pierce Jones a Dilwyn Morgan yn parhau ar hyd arfordir Llydaw. Cyn gadael harbwr hyfryd L'Aber Wrac'h (Porzh an Aber Ac'h yn Llydaweg), caiff y ddau gyfle i hel nionod a hel atgofion am y Sioni Winwns a arferai ymweld a Chymru. Dim ond un neu ddau sy'n parhau'r traddodiad. Hefyd gwelwn fod Dilwyn yn flin iawn ar ol i John gysgu'n hwyr a hwythau eisiau hwylio trwy gulfor peryglus y Chenal du Four ar y ffordd i Brest.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:50 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

17:00 Clwb Rygbi

Clwb Rygbi - Pontypridd v Bedwas

Pontypridd sy'n chwarae Bedwas mewn gem Principality Premiership ar Heol Sardis. Cic gyntaf 5.15.

 • Isdeitlau Saesneg

19:20 Sgorio

Sgorio - Y Drenewydd v Llandudno

Dau dim sydd wedi synnu'r sylwebwyr - am resymau tra gwahanol - fydd yn cwrdd yn y canolbarth. Roedd llawer yn proffwydo cyfnod anodd i'r Drenewydd ond mae'r Robiniaid wedi cael hanner cyntaf campus i'r tymor. Ar y llaw arall, roedd disgwyliadau mawr o ran Llandudno ar ol cryfhau dros yr haf. Ond mae'r clwb o'r gogledd lawr yn y gwaelodion a'r pwysau yn cynyddu. Ymuwch a chriw Sgorio ar gyfer gem fyw o Uwch Gynghrair Cymru JD. Parc Latham, Cic gyntaf 7.30.

 • Isdeitlau Saesneg

21:40 Aur y Noson Lawen

Aur y Noson Lawen

Ers 1982 mae Noson Lawen wedi'n diddanu gydag amryw eang o dalentau arbennig Cymru, a sicrhau lle yng nghalonnau'r genedl. Dyma olwg ffraeth a hwyliog dros gyfresi'r gorffennol a chyfle i adnabod hen wynebau, rhyfeddu ar siediau llawn o dalentau Cymru a gweld man cychwyn sawl un o ser mwyaf y genedl. Yn hel atgofion am eu hamser ar y llwyfan, ac yn pendroni beth ddigwyddodd i'r bels bydd Ifan Gruffydd, Gillian Elisa, Eilir Jones, Margaret Williams a llawer mwy.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 38
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:40 Sioe Maggi Noggi

Sioe Maggi Noggi

Heno mae'r frenhines drag Maggi Noggi yn cael cwmni brenhines y look-a-likes, yr actores Linda Brown, a chyn-beldroediwr Cymru ac Abertawe, Owain Tudur Jones. Ac fel arfer mae'r triawd cerddorol Sorela yn ceisio cadw trefn ar y cyfan, ond ddim yn llwyddo! Taflwch ychydig o glitter dros eich byd wrth ymuno a Maggi a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg

23:10 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 43
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?