S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Asra - Ysgol Bod Alaw, Bae Colwyn

Bydd plant o Ysgol Bod Alaw, Bae Colwyn yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Meripwsan - Llinyn

Mae coeden Eryn wedi colli?i holl ddail. Felly mae Meripwsan yn cael syniad i wneud y goeden yn brydferth eto.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 20
Octonots - Yr Octonots a'r Morfil Unig

Wrth nofio yn y mor, daw'r Octonots ar draws morfil cefngrwm gyda llais rhyfedd. Maen nhw'n ceisio'i helpu i newid ei lais er mwyn iddo allu ymuno a'r morfilod cefngrwm eraill sydd ar eu ffordd i'r mannau bwydo.

06: 30
Guto Gwningen - Hanes y Gwely a Falwyd

Mae Guto'n malu'r gwely wnaeth ei dad iddo ac mae'r ymdrech i'w drwsio yn mynd a fo, Lili a Benja, ar daith anturus.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Y Dywysoges Fach - Dwi isio chwarae pel-droed

Mae'r Dywysoges Fach yn dysgu pam na ddylai hi chwarae pel-droed yn y ty.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 55
Cymylaubychain - Dim Lle yn y Nen

Mae'n noswyl cyn dydd y Seren ac mae pawb yn y nen wedi cyffroi'n lan!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Jen a Jim a'r Cywiadur - H - Het, Hances a Hosan

Taith i Begwn y Gogledd ar drywydd het, hances a hosan goll Jangl sy'n wynebu Jen a Jim heddiw. Mae'r ddau'n edrych ymlaen yn arw at dreulio amser yn yr eira!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Pengwyn

Mae Mwnci eisiau ennill cystadleuaeth fowlio eira ac mae'n darganfod mai'r Pengwyn yw un o'r piniau! Mae'r Pengwyn yn fodlon chwarae 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud'. Ymunwch a Pengwyn am hwyl a sbri yn yr ia.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Patrol Pawennau - Gwaith Gaeafol

Mae'n ddiwrnod o eira ym Mhorth yr Haul. I fyny ar Fynydd Jec mae Aled yn ceisio eirafyrddio ond mae'n rhoi ei hun, a Jec, mewn perygl!

07: 45
Sam Tan - Santa'n Hedfan

Yn groes i gyngor ei fam, mae Norman yn mynd dros ben llestri gyda'r goleuadau Nadolig, ac mae'n ceisio gosod addurn Sion Corn ar y to. Ond mae'n cael ei chwythu i ganol y bae gan y gwynt!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Halibalw - Nadolig

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Ynys Broc Mor Lili - Dafad Eira

Mae dafad goll yn arwain Lili a Morgi Moc i ganol storm eira.

08: 20
Ben Dant - Ysgol Llandwrog

Ymunwch a Ben Dant a'r mor-ladron o Ysgol Llandwrog wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 35
Yn yr Ardd - Y Miwsical

Mae Gwilym a'r ffrindiau yn yr ardd yn cofio rhai o'u hoff ganeuon.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Abadas - Cyfrifiannell

Aba-dw-bi-dii, dewch i gyfri gyda'r Abadas! Mae gair heddiw'n rhywbeth sydd i'w wneud a chyfri. Tybed beth yw e a ble daw'r Abadas o hyd iddo?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 00
Blero yn Mynd i Ocido - Plu Eira

Mae Blero wrth ei fodd pan ddaw storm o eira i Ocido - a hynny ganol haf!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Sara a Cwac - Casglu Petalau Lliwgar

Mae Sara a Cwac yn edrych ymlaen at y Nadolig ac yn mynd ati i addurno'r goeden.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Bobi Jac - Yn Ddoniol

Mae Bobi Jac a Pengw Gwyn yn mwynhau bod yn ddoniol yn yr eira.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Da 'Di Dona - Beicio gyda Robyn

Mae Dona'n mynd i weithio mewn canolfan feicio gyda Robyn.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 40
Gwdihw

Heddiw, cawn ddilyn y broses o wyna a gweld sut mae pysgod bach - Garra Rufa - yn helpu cadw traed yn lan!

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Asra - Ysgol Bontnewydd, Caernarfon

Bydd plant o Ysgol Bontnewydd, Caernarfon yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Meripwsan - Bach

Mae Meripwsan yn rhy fyr i weld pen blodyn yr haul, felly mae'n adeiladu grisiau gyda photiau blodau, gyda help Eli a'i stilts.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 20
Octonots - Yr Octonots a'r Hipos

Wrth ddychwelyd adre ar ol antur ar afon yn Affrica, mae'r Octonots yn cael trafferth mynd heibio criw o hipos mawr.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Guto Gwningen - Hanes y Gath a'r Llygoden Fawr

Mae Sami Wisgars wedi hel Dili Minllyn a'i chywion o'u cartre', a heb i gath flin Mr Puw sylweddoli be' sy'n digwydd mae Guto'n ei defnyddio i ddatrys y sefyllfa.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 45
Y Dywysoges Fach - Ond fi pia nhw

Mae'r Dywysoges Fach yn tyfu ac mae rhai o'i hoff ddillad yn rhy fach iddi.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Cymylaubychain - Eiribabs

Mae?n ddiwrnod hyfryd o aeaf yn y nen a phawb wrth eu bodd!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Jen a Jim a'r Cywiadur - E - Yr Enfys Goll

Mae'n ddiwrnod o fynd a dod heddiw yng ngardd Cyw. Mae'r eryr wedi galw draw gyda cherdyn post gan Ela'r eliffant ond wrth i'r criw ei ddarllen, mae'r Enfys yn diflannu. Oes rhywun neu rywbeth wedi mynd a hi?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Wiwer

Mae Mwnci'n llwgu ond dyw e ddim yn gallu dod o hyd i ddim i'w fwyta! Yn sydyn, syrthia gneuen o'r nen, ac un arall, ac un arall. Y Wiwer sydd yna, hen ffrind i Mwnci ac mae'r ddau'n hoffi chwarae gyda'i gilydd. Caiff y plant lot o sbri yn dilyn giamocs Mwnci.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Patrol Pawennau - Rhewi'n Gorn

Mae'n rhaid i'r Pawenlu helpu pawb sydd wedi cael eu heffeithio gan y storom rhew.

11: 45
Sam Tan - Arth Wen Pontypandy

Mae hi wedi bod yn bwrw eira ym Mhontypandy ac mae'r papur lleol yn chwilio am y llun gorau o'r eira.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Gardd Pont y Twr

Gardd Pont y Twr

Mae'r ardd yn debycach i safle adeiladu a'r straen yn dangos wrth i'r peiriannau godi ger. Efo'r gwaith diddiwedd a'r oriau hir yn dechrau cael effaith, mae'r trampolin bron a thaflu Sioned ac Iwan dros y dibyn. O leiaf mae gan Iwan sied newydd i guddio ynddi!

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Bugeiliaid Olaf Ewrop

Bugeiliaid Olaf Ewrop

Ar draws Ewrop, ers miloedd o flynyddoedd mae defaid wedi cael eu gyrru bob haf, o'r hendref i'r hafod, i bori yn y mynyddoedd. Mae'r hen draddodiad hwn bron a darfod ond dilynwn rai o'r bugeiliaid olaf sy'n dal i wneud hyn, yn Ffrainc, Romania, Sbaen ac Awstria. Heb anghofio Enlli a'r Carneddau, yma yng Nghymru. Rhannwn beryglon rhai o'r teithiau arwrol hyn, wrth i fugeiliaid Ewrop amddiffyn eu preiddiau rhag bleiddiaid, nadroedd ac adar ysglyfaethus, fel yr eryr a'r fwltur.

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Caru Casglu

Caru Casglu

Ifan Jones Evans sy'n cwrdd a phob math o bobl sydd wrth eu boddau yn casglu pethau. Yr wythnos hon, cawn weld hen offer amaethyddol, blychau post a bathodynnau ceir.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, Huw Fash sydd yn y gornel ffasiwn, a bydd person arbennig yn derbyn plat halen y Ddaear.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Dudley yn Ewscadi

Dudley yn Ewscadi

Yn y rhaglen arbennig hon, bydd Dudley'n profi bwyd a diwylliant Gwlad y Basgiaid yng nghwmni Arthur Dafis o Landre, ger Aberystwyth, a'i wraig, Carolina Sagarmendi o San Sebastian yng ngogledd Sbaen. Bydd Dudley'n teithio i ardal febyd Carolina er mwyn profi bwyd y mor ffres, cig o'r safon uchaf a'r traddodiadau croesawgar sy'n golygu bod bwydlenni'r ardal yn cael eu hystyried ymysg y gorau yn Ewrop. Bydd Dudley hefyd yn dysgu am y cariad sydd tuag at fwyd ym mannau gwledig yr ardal lle mae'r b

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Blero yn Mynd i Ocido - Pwl o'r Fflachglwy'!

Pan fydd Blero a'i ffrindiau'n mynd i gartre'r cwmwl Wadin i gyfarfod ei theulu, daw'n fellt a tharanau wrth i frawd bach Wadin gael y fflachglwy'

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Sam Tan - Rhew Peryglus

Mae Moose yn agor Gwlad Hud a Lledrith y Gaeaf i fyny ar Fynydd Pontypandy. Ond mae pethau'n mynd o'i le pan aiff Sara, Jams a Norman i sglefrio ar yr ia.

16: 20
Sblij a Sbloj

Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd ar y bws, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'f' oddi ar yr arwydd! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

16: 30
Patrol Pawennau - Bow Wow Bwgi

Mae cerbyd tren wedi dod oddi ar y cledrau ac mae tren arall ar ei ffordd yn llawn pecynnau pwysig, gan gynnwys y gem ddawnsio Bow Wow Bwgi Dau! Mae'n rhaid i'r Pawenlu drwsio'r cledrau cyn i'r tren gyrraedd, ond sut, ar ol i Twrchyn anafu ei bawen?

16: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Lois yn erbyn Anni - Helfa Drysor

Heddiw, mae Lois ac Anni'n gorfod mynd ar helfa drysor mewn ras yn erbyn y cloc.

17: 10
Lolipop

Mae?r criw yn brysur yn creu cacennau ar gyfer y Ffair Nadolig, ond mae rhywun yn benderfynol o ddifetha cacennau Jac, Cali a Zai. A fydd Ted yn llwyddo i?w helpu nhw?

17: 35
Boom! - Nadolig

Yn y rhaglen Nadoligaidd yma, bydd Santa'n cael sioc, byddwn ni'n gweld os ydy cinio Nadolig yn blasu cystal ar ol bod mewn blender a chawn gracyr o ffrwydrad i orffen y flwyddyn mewn steil!

17: 45
Rygbi Pawb - Coleg Sir Gar v Coleg Gwent

Uchafbwyntiau gemau rygbi yng Nghynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

04 Wal - Siediau

Heddiw cawn edrych ar bump o'r siediau gorau yng Nghymru. Gwelwn sied y pensaer Meirion Davies ger Llandysul a sied Magi Griffith ym Mhwllheli a chawn olwg ar weithdai yr artistiaid Aneurin Jones a Luned Parri. Yn olaf awn i Afallon yng nghwmni David Meredith.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

'Does 'na fawr o hwyl ar Mia pan mae Kelvin yn mynd a hi i weld Sion Corn ac mae pethau'n gwaethygu'n sydyn iawn pan fo hi'n cael ei tharo'n wael ar ol bod i'w weld. Pan fo Mags yn cyrraedd adref yn dal i wisgo dillad y noson cynt 'does dim angen ditectif i ddyfalu ble mae hi wedi bod. Fydd Wyn ddim yn hapus. Mae John yn awyddus i gael gafael ar fodrwy berthynas i Sian, ond yn anffodus dyw'r fodrwy ddim yn ei ffitio hi ac mae'n rhaid i Rhys ei helpu.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Heno, rydym yn fyw o Ysbyty Llwynhelyg, wrth iddynt gynnal gwasanaeth garolau i'r cleifion. Hefyd, Gaz Evans fydd yn paratoi coctels Nadolig gallwn fwynhau dros yr ?yl.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Kelly'n dweud wrth Anita bod hi wedi sylweddoli mai Ed yw y dyn iddi hi - a neb arall. Mae Eileen yn dechrau mwynhau cwmni Angela.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Noson Lawen

Noson Lawen - Dolig

Daw'r noson o adloniant gyntaf y gyfres newydd hon o Garth Olwg ger Pontypridd yng nghwmni rhai o brif artistiaid Cymru ac o dan arweiniad John Hardy. Yn dathlu'r Nadolig fydd Trystan Llyr Griffiths, Cor CF1, Mei Gwynedd, Glain Rhys, Hywel Pitts, Ffion Emyr, Aelwyd Bro Taf, DB Big Band a Clare Hingott.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Carolau Llandudno 2018

Carolau Llandudno 2018

Darllediad o ddigwyddiad Nadoligaidd poblogaidd S4C sy'n cael ei drefnu ar y cyd gyda'r Daily Post ac yn cael ei gynnal eleni yn Theatr Venue Cymru, Llandudno ar nos Sul Rhagfyr y 16eg - mae'r digwyddiad wedi llwyddo i godi miloedd o bunnoedd ar gyfer cartrefi plant Ty Gobaith a Hope House. Mae'n gyfle i dathlu'r Nadolig gydag adloniant a charolau diri, ac i gynnig llwyfan i dalentau perfformio Cymru sydd wedi serennu eleni mewn amrywiaeth eang o gystadlaethau a digwyddiadau.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Stiwdio Gefn

Stiwdio Gefn

Ar lwyfannau'r Stiwdio Gefn yr wythnos hon; y rocyrs o Abertawe, Yr Angen; dwy gan o gywaith newydd Colorama a Plu, a'r bytholwyrdd Emyr Huws Jones.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?