S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos.

06: 00
Jen a Jim Pob Dim - Y Tymhorau

Mae 'na rywbeth rhyfedd iawn wedi digwydd i'r ardd; mae dail y coed wedi colli eu lliw ac mae rhai o'r anifeiliaid wedi diflannu. I ble maen nhw wedi mynd? Mae'r holl beth yn ddirgelwch!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Syr Trolyn

I ennill gornest mae'n rhaid i Meic guro marchog arall, ac mae'n dewis Trolyn i fod yn farchog! Ond does gan Trolyn ddim syniad sut i fod yn farchog, ac mae'n drist gan nad ydy o'n gallu chwarae'r gem yn iawn. Ond mae'n rhaid i Meic ddysgu bod chwarae'n deg yn bwysicach nac ennill.

06: 30
Da 'Di Dona - Ffatri hufen ia gyda Helen

Dewch i ymuno a Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio mewn ffatri hufen ia gyda Helen

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Peppa - Pwll Mwdlyd Mwya'r Byd

Mae Peppa a George yn deffro un bore i ddarganfod ei bod wedi glawio mor drwm dros nos nes bod eu ty bellach ar ynys!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Amser Maith Maith Yn Ol - Oes y Celtiaid: Glaw

Heddiw mae gan Tadcu stori o Oes y Celtiaid ac mae'r brawd a Chwaer Idris a Ffraid yn gobeithio y bydd hi'n bwrw Glaw.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meripwsan - Pop

Mae Eli yn dysgu Meripwsan sut i chwythu swigod - ond mae'n eu chwythu nhw'n syth i geg Owi! Mae'n rhoi cynnig arall arni wrth ymyl y pwll ond mae Cwacadeil a'r crancod yn cael modd i fyw yn eu popio nhw.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 05
Llan-ar-goll-en - Clychau'n Canu

Mae Tara, Radli, Prys, Ceri a Siwgrlwmp yn ymarfer dawns arbennig ar gyfer sioe ddawns. Yn anffodus, mae'r clychau a ddefnyddir yn y ddawns yn mynd ar goll. Pwy aeth a nhw a pham?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 20
Sam Tan - Tywydd Poeth

Mae Jo a'i ferch Hana yn mynd am bicnic ar un o ddiwrnodau poethaf y flwyddyn. Mae Jo yn gwisgo het mae wedi'i dyfeisio ei hun sy'n defnyddio ynni solar. Mae Sam a'r criw yn dysgu sut i drin tanau gwyllt sy'n gallu cael eu cynnau oherwydd y gwres. Mae pawb yn ymuno a Hana a'i thad i gynnal barbeciw ond yn anffodus maen nhw'n dechrau tan mewn camgymeriad. Mae het Jo yn achub y dydd - ond sut?!

07: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub y Corn Rhost

Pan mae Clwcsan-wy yn mynd yn sownd yn y Dryslwyn Corn, daw'r Pawenlu i'w hachub!

07: 45
Asra - Ysgol Bethel

Plant o Ysgol Bethel sy'n cystadlu heddiw.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni gwych a digon o hwyl.

08: 00
Cath-Od - Chwain

Mae'n Ddiwrnod San Ffolant ac mae gan Macs ddet efo Gwenfron, ond mae ganddo fo chwain hefyd!

08: 10
Kung Fu Panda - Yn Gefn i Shiffw

Ar ol i Shiffw frifo'i gefn, diolch i Po, mae'r panda'n gorfod gweithredu fel meistr y Palas Gwyrdd pan ddaw ymwelydd pwysig heibio.

08: 35
Pigo Dy Drwyn

Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dim chwarae gemau snotlyd a swnllyd!

09: 05
Y Dyfnfor - Yma mae Dreigiau

Mae taith i chwilio am ddreigiau yn arwain Ant at yr hen ysgrif sy'n cynnwys manylion am sut i ddatrys dirgelwch anhygoel. Ond mae ei deulu wedi cael ei ddal gan y ddraig a dim ond Ant a Jeffri sy'n gallu eu hachub. Ac mae Jeffri'n bysgodyn!

09: 25
Dennis a Dannedd - Y Rafin Dyddiol

Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd.

09: 35
Pat a Stan - Fy Ffrind Selwyn

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

09: 40
Dewi a'r Ditectifs Gwyllt - Moch Daear

Mae'r Cwnstabl Dewi Evans yn awyddus i'r Ditectifs Gwyllt ymweld a lleoliad lle mae o'n credu bod Moch Daear yn byw ac o bosib mewn perygl. Mae angen arno dystiolaeth i wneud yn si?r bod y Moch Daear yn saff. Mae'r ditectifs yn mynd ati ar unwaith i chwilio am gliwiau ond maen nhw'n dod ar draws tystiolaeth sydd yn gwneud iddyn nhw gredu bod 'na rywun wedi amharu ar gartref y Moch Daear. Ond sut mae profi hynny ac ydy'r Moch Daear dal yno?

09: 50
SpynjBob Pantsgwar - Y Lleidr Llechwraidd

Mae SbynjBob a Padrig wrth eu boddau'n mynd i bysgota sglefrod mor a heddiw yw'r diwrnod gorau oherwydd y mudo mawr. Ond beth sydd wedi digwydd i rwyd SbynjBob - y Rhwyd Ryfeddol? Ydi hi wedi cael ei dwyn?

10:00 Ar y Dibyn

Ar y Dibyn

Dim ond pedwar ymgeisydd sy'n weddill ac maent o fewn trwch blewyn o gyrraedd y rownd derfynol a chipio'r brif wobr, sef swydd fel arweinydd antur awyr agored!

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:00 Casa Dudley

Casa Dudley

Mae'r wyth yn cychwyn ar eu taith i Sbaen gyda gwledd o fwyd a dawns i'w croesawu yno. Ond buan daw taw ar y parti a Dudley yn gosod ei sialens gyntaf - sialens i wyth - ond dim ond saith fydd yn llwyddo. Pwy fydd y cyntaf i adael y Casa?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

Prynhawn

12:00 Adre

Adre - Aled Hall

Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres 'Adre'. Mae bob 'Adre' yn wahanol a'r cartref yn aml iawn yn adlewyrchu y cymeriad sy'n byw yno. Y tro hwn, cawn gipolwg ar gartref y canwr opera, Aled Hall.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

12:30 Ffermio

Ffermio

Ar Ffermio byddwn yn ymweld a dau o gynadleddau amaeth Rhydychen, bydd Daloni yn clywed am fuddsoddiad hanner miliwn mewn system odro yng Nghricieth a byddwn mewn arwerthiant buches arbennig yn Hendygwyn ar daf.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo
12: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

13:00 Cynefin

Cynefin - Cwm Gwaun

Cwm Gwaun sy'n mynd a bryd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sion Tomos Owen wrth iddyn nhw fynd ar drywydd straeon difyr a chudd y fro. Yng nghanol llonyddwch a phrydferthwch y cwm cawn glywed am sawl carreg go arbennig. Cawn glywed am arwr chwaraeon angof Abergwaun ac yn ogystal ag ymweld a'r harbwr prysur byddwn yn ymuno a'r clwb rhwyfo.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Pobl a'u Gerddi

Pobl a'u Gerddi

Yn y rhaglen hon bydd Aled yn ymweld a gerddi Olwen Gwilym a Keith Chadwick yn Llanberis, Gwynfor Thomas yn Brynaman ac Elwyn, Jenny ac Oliver Hughes yn Llanfihangel Glyn Myfyr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:30 Cwymp Yr Ymerodraethau

Cwymp Yr Ymerodraethau - Cwymp Yr Ymerodraethau- Rhufain: Yr Ymerodraeth Dragwyddol

Yr hanesydd Hywel Williams sy'n archwilio'r rhesymau pam y syrthiodd Ymerodraeth Rhufain. Mae'n edrych ar chwe digwyddiad a gyfrannodd at y cwymp ac yn gofyn pa wersi wnaeth ymerodraethau mwy modern ddysgu o'r hanes.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

15:30 Becws

Becws

Mae Beca Lyne-Pirkis yn ei seithfed nef yn pobi bara blasus o bob math. Bydd yn paratoi hoff frechdan ei g?r ac yn rhoi help llaw i'w brawd sy'n cynnal barbeciw Americanaidd i'r teulu.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

15:55 America Gaeth a'r Cymry

America Gaeth a'r Cymry

Colin Powell... Serena Williams... Jesse Owens.... Pam mae gan gynifer o Americanwyr du, gyfenwau Cymraeg? Bydd y gyfres yma, a gyflwynir gan Dr. Jerry Hunter, yn olrhain hanes cysylltiadau'r Cymry a chaethwasiaeth yn yr UDA rhwng 1619 i 1865.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:50 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

 • Isdeitlau Saesneg
16: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

17:00 Clwb Rygbi

Clwb Rygbi - Aberafan v Merthyr

Gem fyw Uwch Gynghrair Principality rhwng Aberafan a Merthyr ar Faes Athletaidd Talbot, Port Talbot. Cic gyntaf 5.15.

19:20 Sgorio

Sgorio - Met v Cambrian a Clydach

Rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG rhwng Met Caerdydd a Cambrian a Clydach. Mae'r ddau glwb yn edrych i gipio eu tlws cyntaf ym mhel-droed Cymru yn ogystal ag edrych i hawlio tlws cynta'r tymor. Hwn fydd yr achlysur mwyaf yn holl hanes clwb Cambrian a Clydach o'r cymoedd, tra bydd Dr Christian Edwards a'i fyfyrwyr yn gobeithio mynd un yn well na'r tymor diwethaf, pan gollodd Met yn erbyn y Seintiau. Dylan Ebenezer sy'n cyflwyno, gyda cyn-chwaraewyr Cymru Malcolm Allen ac Owain Tudur Jones yn ymun

 • Isdeitlau Saesneg

21:45 Noson Lawen

Noson Lawen - Eilir Jones- Llandudno

Eilir Jones sy'n cyflwyno noson o ganu a hwyl i gynulleidfa groesawgar y Noson Lawen o Venue Cymru, Llandudno. Yng nghwmni Bryn Fon a'r band, Rebecca Trehearn, Craig Ryder, Ilid Llwyd Jones, Cantorion Gogledd Cymru, Cor Cytgan Clwyd, Gruffydd Owen a Phedwarawd Brynhyfryd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 43
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:45 Priodas Pum Mil

Priodas Pum Mil

Yn y bennod hon mi fydd Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn cynnig help llaw i griw o deulu a ffrindiau Sophie a James o Niwbwrch, Ynys Mon. Mae'r darpar bar priod yn gwybod dim am y trefniadau; tro'r criw yw hi i drefnu diwrnod pwysica'eu bywydau am bum mil o bunnoedd - a hynny o fewn 'chydig wythnosau.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

23:45 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg
00: 18
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?