S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cân i Gymru yn dathlu 50!

Margaret Williams, Bryn Fôn, Caryl Parry Jones, Elin Fflur - dyma rhai o gewri'r byd adloniant yng Nghymru sydd wedi ennill Cân i Gymru dros yr hanner canrif ddiwethaf.

Bydd y rhaglen eiconig yn dathlu ei phen-blwydd yn 50 ym mis Mawrth 2019, felly mae'n addo bod yn gystadleuaeth i'w chofio.

Gyda gwobr o £5,000 i'r gân fuddugol, £2,000 i'r ail, a £1,000 i'r drydedd; pa reswm gwell sydd i roi'r alaw a'r geiriau at ei gilydd a'u cynnig ar gyfer Cân i Gymru 50.

Ac mae digon o amser i berffeithio'r gân, gan mai'r dyddiad cau yw 5.00yh, ddydd Gwener, 4 Ionawr 2019.

Mi fydd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal yn rhan o ddathliadau Gŵyl Dewi S4C, ar nos Wener, 1 Mawrth 2019, ac yn cyflwyno bydd Elin Fflur a Trystan Ellis-Morris.

Mae'r holl fanylion am y gystadleuaeth a chopi o'r ffurflen gais ar gael ar-lein ar s4c.cymru/canigymru50.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?