S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Le Tour de France yn dychwelyd i S4C

O Faendy i Mont Ventoux, mae sylwebydd Seiclo S4C, Wyn Gruffydd, wedi dilyn gyrfa ddisglair Geraint Thomas wrth iddo ennill y fedal aur mewn Gemau Olympaidd a datblygu i fod yn rhan allweddol o dîm buddugol yn y Tour de France.

Bydd enillydd y ras y llynedd Chris Froome yn anelu am drydedd fuddugoliaeth yn ras eleni a bydd ei ymgyrch i gipio'r siwmper felen yn ddibynnol ar ymdrechion ei gyd-feicwyr ar Team Sky, Geraint Thomas a Luke Rowe, o Gaerdydd.

Roedd y ddau Gymro yn aelodau o'r clwb Maindy Flyers fel plant ac mae Wyn yn cofio gweld rhai o rasys cynnar Geraint wrth i Wyn fynd a'i fab yntau i'r clwb lle'r oedd e hefyd yn aelod. Unwaith eto eleni, bydd Wyn yn rhan o dîm Seiclo, wrth i S4C ddilyn y ras 3,519km gyda rhaglenni byw ac uchafbwyntiau o bob cymal.

"Roedd hi'n amlwg o oedran ifanc bod Geraint Thomas yn gystadleuol tu hwnt," dywedodd Wyn, sy'n byw yn Llangain yn Sir Gaerfyrddin. "Wrth edrych ar ei faint e ar y pryd, roeddwn i'n meddwl taw'r beic oedd falle'n gyfrifol am ennill rasys, nid y bachan ar y beic! Mae'n rhyfeddol gweld e ar y llwyfan rhyngwladol ac mae'r ffaith bod e'n gyn-ddisgybl o Ysgol Uwchradd Eglwys Newydd, yr un ysgol â Sam Warburton a Gareth Bale, yn gwneud e hyd yn oed yn fwy diddorol."

Yn ogystal â Thomas a Rowe, mae'r cyn bencampwr Olympaidd Nicole Cooke, a dau feiciwr sy'n targedu lle yng Ngemau Olympaidd Rio eleni, Elinor Barker ac Owain Doull, wedi rasio dros y Maindy Flyers yn y gorffennol.

Ychwanega Wyn, "Dwi'n cofio gweld Nicole Cooke yn rasio yn erbyn bechgyn yr oedran yna, oherwydd doedd dim rasys merched ar y pryd. Yn sicr mae gan seiclo Cymru lawer i ddiolch i'r Maindy Flyers am y llwyddiant diweddar."

Yn arwain tîm cyflwyno Seiclo eto eleni mae Rhodri Gomer, tra bydd Llinos Lee yn dod â'r diweddaraf o'r peloton. Bydd y brodyr ap Gwynedd, Rheinallt a Peredur, sy'n gerddorion adnabyddus, yn cyd-sylwebu eto, yng nghwmni Wyn Gruffydd, John Hardy a Gareth Rhys Owen. Bydd y beiciwr o dîm Madison Genesis, Gruff Lewis yn ymuno â'r tîm ar wahanol gymalau i gynnig ei arbenigedd yn y pwynt sylwebu.

"Dwi wrth fy modd yn gweithio ar y Tour de France," ychwanega Wyn. "Mae rhannu'r pwynt sylwebu gyda Gruff a'r brodyr ap Gwynedd yn lot o hwyl. Mae Rhodri Gomer yn ymddiddori yn y gamp yn ogystal - mae e wedi dringo'r Alp d'Huez yn ddiweddar. Mae'r tîm yn dod 'mlaen yn dda a gobeithio bydd hynny'n dangos yn ein rhaglenni."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?