S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Ffibrosis codennog

Ffibrosis codennog yw un o'r anhwylderau genetic mwyaf cyffredin . Mae'r ysgyfaint, pancreas, perfeddion ac organau eraill yn llenwi gyda mwcws gludiog, sy'n creu problemau yn nhermau gallu anadlu'n iawn neu fagu pwysau iach.

 • Ymddiriedolaeth Ffibrosis Codennog

  Un o'r prif fudiadau yn y Deyrnas Unedig i helpu'r sawl sy'n byw gyda ffibrosis codennog , eu teuluoedd a'u gofalwyr. Maent yn cynnig bob math o help a chyngor ymarferol am y cyflwr, trwy'r gwefan a'r llinell gymorth. Maent hefyd gydag arbenigwyr cynghorol fel bod pobl yn gallu cael y gofal gorau phosib yn eu hardal nhw.

  0300 373 1000

  www.cysticfibrosis.org.uk

 • Cystic Fibrosis Foundation

  Gwefan gynhwysfawr sefydliad Americanaidd sy'n rhoi'r newyddion diweddaraf a gwybodaeth gefnogol am y cyflwr.

  www.cff.org

 • Cynhalwyr Cymru

  Mudiad sy'n cynnig cyngor a chefnogaeth i ofalwyr yng Nghymru, ac yn ymgyrchu am eu hawliau hefyd. Cysylltwch â nhw am unrhyw agwedd o edrych ar ôl eraill, o ble i gael help ariannol i'ch gwasanaethau lleol.

  0808 808 7777

  www.carersuk.org/wales

 • Cyswllt Teulu Cymru

  Mae'r mudiad yma'n cynnig cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth i deuluoedd sydd gyda phlant anabl.

  0808 808 3555

  www.cafamily.org.uk

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

 • Galw IECHYD Cymru

  Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?