Rheolau Cystadleuaeth Anifeiliaid

Rheolau Cystadleuaeth Anifeiliaid

1. Mae'r gystadleuaeth yn agored i bawb ac eithrio unigolion sy'n gyflogedig gan S4C, Cynhyrchiadau Boom Cymru TV Cyf. (y Cwmni), eu teuluoedd a chwmniau eraill sy'n gysylltiedig â'r gystadleuaeth.

2. Rhaid i ymgeiswyr fod o dan 16 oed i gystadlu.

3. I gystadlu mae rhaid anfon dy lun i gyfeiriad e-bost, cyfrif Facebook neu Twitter, neu gyfeiriad post RHADBOST Cyw

4. Bydd y tri llun sy'n dod i'r brig yn ennill pecyn Cyw.

5. Os na fydd Boom Cymru TV Cyf. (y Cwmni) yn derbyn ymateb gan yr enillydd yna ceidw Boom Cymru TV Cyf. (y Cwmni) yr hawl i wobrwyo'r wobr i'r enillydd nesaf yn unol â'i ddisgresiwn.

6. Cyhoeddir enillwyr y 3 wobr o 1 pecyn Cyw ar 21/11/2016.

7. Bydd y gystadleuaeth yn cau am 12:00 ar 18/11/2016

8. Ni ellir cyfnewid unrhyw wobr.

9. Nid oes dewis o arian parod yn lle gwobr.

10. Mae penderfyniad y Cwmni ac S4C yn derfynol.

11. Ni chymerir cyfrifoldeb am geisiadau sy'n methu â chyrraedd.

12. Dehonglir cymryd rhan yn y gystadleuaeth fel ymrwymiad i'r rheolau hyn.

———//—