S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Stwnsh

Cog1nio

Dosbarth Meistr Beca Lyne Pirkis

Cacennau siocled poeth – 2-3

Cynnwys

65g siocled tywyll

65g menyn heb halen

100g siwgr brown golau

2 wŷ

35g blawd plaen

I weini

crème fraiche

mafon neu mefus ffres

Dull

Cynhesa'r popty i 200C/180C Ffan/Nwy 6. Rho fenyn mewn 2-3 ramekin a'u rhoi a'r din pobi.

Todda siocled a menyn mewn bowlen dros sosban gyda dwr yn mudferwi nes ei fod e'n sgleinio wedyn tynna o'r gwres.

Rho'r siwgr mewn gyda'r siocled a rho'r wyau I fewn un ar y tro. Nawr ychwanega'r blawd . Cymysga a'i rhoi yn y ramekins. Rho nhw yn yr oergell nes dy fod yn barod i'w pobi neu poba nawr am 10-12 munud neu neu nes bod y top wedi pobi. Bydd y canol yn feddal a 'gooey'.

Yn ofalus rho gyllell o gwmpas y gacen , rho blât ar ei ben , ei droi ben I wared a'i dynnu allan . Gweina gyda llond llwy o crème fraiche ac erin ffres.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?