S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W31 - 31 Gorffennaf - 6 Awst

1. Eisteddfod AmGen

Wythnos o raglenni arbennig sydd yn dod â holl gyffro'r Eisteddfod i wylwyr S4C.

A week of special programmes which bring all the excitement of the Eisteddfod direct to S4C viewers.

Eisteddfod AmGen - Dydd Llun 2 Awst – Dydd Gwener 6 Awst 3.00-6.00, S4C

Uchafbwyntiau'r dydd a seremonïau byw - Nos Lun Awst 2 - nos Wener Awst 6, 8.00-9.25, S4C

Maes B: Merched yn Gwneud Miwsig - Nos Wener 6 Awst, 9.30, S4C

Cyngerdd yr Eisteddfod Gudd 2021 - Nos Sadwrn 7 Awst 8.00, S4C

Cymanfa Ganu Eisteddfod AmGen 2021 - Nos Sul 8 Awst 8.00, S4C

Uchafbwyntiau Eisteddfod AmGen 2021 - Nos Sadwrn 14 Awst 8.00, S4C

2. Maes B: Merched yn Gwneud Miwsig

Rhaglen arbennig i ddathlu cyfraniad merched i fiwsig Cymru sy'n cynnwys perfformiadau gan Adwaith, Thallo, Eadyth, Hana Lili, Gwenno Morgan a Casi Wyn.

TX: Nos Wener 6 Awst, 9.30, S4C

3. Bwrdd i Dri

Mae tri seleb yn paratoi pryd o fwyd tri chwrs i'w fwynhau gyda'i gilydd. Y tri seleb wythnos yma fydd Catrin Hopkins, Dylan Cernyw a Nia Parry.

TX: Nos Fawrth 3 Awst 9.30, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm a Rownd a Rownd

Bydd yr operâu sebon yn cael hoe wythnos yma oherwydd rhaglenni arbennig Eisteddfod AmGen. Byddant yn dychwelyd wythnos nesaf.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?