S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W35: 28 Awst - 3 Medi

1. Sgorio Rhyngwladol: Y Ffindir v Cymru

Bydd Tîm Pêl-droed Cymru yn teithio i'r Ffindir am gêm gyfeillgar – dyma ddechrau ar fis tyngedfennol wrth i'w hymgyrch i gyrraedd Cwpan y Byd 2022 yn Qatar gyrraedd man hollbwysig.

TX: Nos Fercher 1 Medi, 4.30, S4C

2. Codi Pac

Geraint Hardy sydd yn 'codi pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru. Llandudno sy'n serennu'r wythnos hon.

TX: Dydd Gwener 3 Medi 8.25, S4C

3. Heno

Cyfle i adnabod y gyflwynwraig Yvonne Evans, un o selogion soffa Heno.

TX: Pob nos Lun i Wener 7.00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?