S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W44: 30 Hydref - 5 Tachwedd

1. Calan Gaeaf Carys Eleri

Mae Calan Gaeaf ar y gorwel ond beth yw arwyddocâd yr ŵyl i ni fel Cymry? Carys Eleri sy'n darganfod a oes mwy o hanes i'r traddodiad na chodi ofn a hel losin.

TX: Nos Sul 31 Hydref 8.00, S4C

2. Eryri: Pobol y Parc

Y tro hwn – y gwaith sydd yn cael ei wneud er mwyn gwarchod Parc Cenedlaethol Eryri i'r dyfodol gan gynnwys trwsio llwybrau, gwarchod hen enwau Cymraeg traddodiadol a dysgu plant ysgol am fioamrywiaeth.

TX: Nos Fawrth 2 Tachwedd, 9.00, S4C

3. Sgwrs Dan y Lloer

Seren y sgrin a'r llwyfan Gillian Elisa fydd gwestai Elin Fflur yr wythnos hon.

TX: Dydd Llun, 1 Tachwedd, 8.25, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?