S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn Y Wasg W46: 13 Tachwedd - 19 Tachwedd

1. Curadur

Cyfres newydd sy'n gwahodd pobl flaenllaw o'r sîn gerddoriaeth Gymraeg i ddewis a dethol perfformiadau gan artistiaid sy'n dylanwadu arnynt. Y tro hwn - y cerddor o Fachynlleth Cerys Hafana.

TX: Nos Iau 18 Tachwedd, 10.45, S4C

2. Adre

Cyfres newydd. Mae Nia Parry'n cael y cyfle i gamu dros stepen drws cartrefi rhai o wynebau adnabyddus Cymru. Y tro hwn byddwn yn ymweld â chartref y cerddor a'r cyfansoddwr Al Lewis.

TX: Nos Lun 15 Tachwedd, 8.00, S4C

3. Priodas Pum Mil

Efrog Newydd yw thema priodas cwpl o Ben Llŷn. Ond bydd rhaid i Emma Walford, Trystan Ellis Morris a chriw o deulu a ffrindiau gadw'r costau o fewn £5,000!

TX: Nos Sul 14 Tachwedd 8.00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?