S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pobol Pontypridd yn cael cyfle i leisio barn ar S4C

11 Chwefror 2020

Mae cyfle i drigolion Pontypridd a'r ardal gael dweud eu dweud ar raglenni a gwasanaethau S4C mewn digwyddiad cyhoeddus y mis hwn.

Mae'r sianel yn cynnal Noson Gwylwyr yng Nghanolfan Gynadledda, Prifysgol De Cymru, Trefforest ar nos Iau 20 Chwefror am 7.00yh.

Bydd sawl aelod o dîm rheoli a staff S4C wrth law i groesawu gwylwyr i'r digwyddiad rhad ac am ddim yma.

Hoffech chi weld mwy o raglenni ar gyfer pobl sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf?

Wedi mwynhau y rhifyn diweddar o Cynefin a wnaeth ddatgelu fod y James Bond gwreiddiol wedi'i eni ym Mhontypridd?

Ydych chi'n hoffi darllediadau chwaraeon y sianel? A yw'r gwasanaeth ar gyfer dysgwyr a'r ddarpariaeth is-deitlau yn ddigonol?

Ac a oes digon o wasanaethau ar-lein? Dyma'r math o gwestiynau y gallwch eu gofyn wrth swyddogion S4C ac aelodau Bwrdd Unedol y sianel.

Mi fydd Prif Weithredwr S4C, Owen Evans, Cyfarwyddwr Cynnwys, Amanda Rees, Cadeirydd Dros Dro, Hugh Hesketh Evans, a chomisiynwyr cynnwys y sianel yno i wrando ar sylwadau ac awgrymiadau y cyhoedd.

Dywedodd Hugh Hesketh Evans: "Mae S4C yn wasanaeth darlledu cyhoeddus felly mae'n hanfodol ein bod ni'n gwrando ar lais y gwylwyr.

"Rydym yn edrych ymlaen at groesawu'r cyhoedd i Brif Neuadd Canolfan Gynadledda'r Brifysgol i gael trafodaeth onest ac agored am raglenni a gwasanaethau'r sianel, ac i glywed beth fydden nhw'n dymuno gweld yn y dyfodol."

Bydd staff S4C yn awyddus i glywed barn y bobl am raglenni'r sianel. Bydd hefyd cyfle i drafod y sianel ar-lein, Hansh, y gwasanaeth ar alw S4C Clic, a holl sianeli cyfryngau cymdeithasol y sianel.

Cynhelir y noson yn y Gymraeg a bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael i unrhyw un sydd angen. Mae'n rhad ac am ddim i'w fynychu.

Os hoffech chi fynychu'r Noson Gwylwyr neu i glywed mwy amdano, ffoniwch 01352 754212 neu ebostiwch nosongwylwyr@s4c.cymru.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?