Neidio at y cynnwys

S4C

S4C Hysbysebu

Skip to content

Sut i Hysbysebu

Cleient: J H Williams a'i Feibion

Trosolwg

Mae JH Williams a'i Feibion yn gwmni adwerthu llestri ac addurniadau bwrdd casgladwy ac arbenigol. Roedd wedi rhoi comisiwn arbennig i gwmni Royal Doulton gynhyrchu ffigwr tsieni o wraig Gymreig mewn gwisg draddodiadol. Mae'r rhain yn eitemau sy'n werth cryn dipyn ac sy'n hynod gasgladwy, ac maent yn apelio at gasglwyr difrifol a'r farchnad rhoddion gwerthfawr. Gan fod y ffigwr mewn gwisg draddodiadol, teimlwyd mai yng Nghymru y byddai'r brif farchnad ar ei gyfer, ac y byddai'n apelio at unigolion a chanddynt incwm gwario uchel.

Cyfryngau

Cynlluniwyd ymgyrch deledu i gyrraedd oedolion ABC1; gwnaeth hyn y gorau o'r cyfleoedd i gyrraedd y gynulleidfa hon ar ben uchaf y farchnad ac ategwyd yr ymgyrch drwy ddethol nifer o raglenni priodol ar gyfer yr hysbyseb.

Gweithredu'r Ymgyrch

Roedd y ffordd y gweithredwyd yr hysbyseb teledu yn syml iawn ond yn raenus. Dangoswyd lluniau manwl o ansawdd uchel o'r ffigwr tsieni wedi'u hategu gan droslais a cherddoriaeth a rhoddwyd manylion cyswllt clir ar ddiwedd yr hysbyseb er mwyn cael yr ymateb mwyaf posibl.

Canlyniadau

Roedd y canlyniadau yn gadarnhaol iawn. Gwerthwyd pob ffigwr ac yn sgil hynny mae’r hysbysebwr wedi dychwelyd at y sianel gyda nifer o brosiectau ffigyrau casgladwy eraill. Mae’r cynnyrch wedi gwerthu’n dda bob tro ac wedi arwain at elw sylweddol o’r buddsoddiad.

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales