Gwyn Cover photo

Y 6 Gwlad RBS – Colofn Gwyn Jones

S’dim bwys gen i beth mae’r bwcis yn ei ddweud; Cymru yw’r ffefrynnau i ennill Pencampwriaeth y 6 Gwlad RBS eleni. Yr unig bryder sydd gen i yw ein bod ni’n cychwyn y bencampwriaeth gyda gêm anodd oddi cartref.

Momentwm yw’r peth pwysicaf yn y Chwe Gwlad ac mae cael buddugoliaeth swmpus yn yr wythnos agoriadol yn gallu sbarduno tîm i fynd ar rediad cryf.

Byddai colli yn y gêm gyntaf yn newid y darlun cyfan. Mae golwg gwahanol ar y pymtheg Cymro fydd yn dechrau’r gêm ddydd Sul ond dw i’n amau mai anafiadau, yn hytrach nag unrhyw newid mewn meddylfryd, yw’r rheswm am hyn.

Mae dewis Rob Evans yn lle Gethin Jenkins yn newyddion mawr. Mae Jenkins wedi ei gosbi’n hallt yn y sgrym yn y gorffennol gan y dyfarnwr dydd Sul, Jerome Garces. Ond roedd y ddwy gêm lle digwyddodd hynny y llynedd yn erbyn Lloegr, a dw i ddim yn meddwl bydd sgrym Iwerddon yn cynnig yr un bygythiad.

Mae Jenkins yn dal yn chwaraewr o’r radd flaenaf ac fe all eto chwarae rôl dyngedfennol yn y bencampwriaeth. Ond wrth iddo ddechrau ymadael â’r llwyfan rhyngwladol, mae cyfle ganddo i ddatblygu rôl fel mentor i‘r genhedlaeth newydd o brops Cymru.

Y dewis arall sydd wedi denu sylw yw’r rheng-ôl, lle mae Tipuric yn ymuno gyda Warburton. Dw i wir yn gobeithio y bydd hyn yn gweithio a byddwn ni’n gweld sgiliau creadigol Tipuric ar waith. Ond mae Pencampwriaeth y 6 Gwlad RBS yn cael ei chwarae yng ngwynt a glaw oer mis Chwefror yn hemisffer y gogledd – pŵer fydd y ffactor hollbwysig.

Tom James sydd wedi ei ddewis ar yr asgell chwith. Dyma’r asgellwr o Gymru sydd wedi chwarae orau’r tymor hwn, yn well na George North hyd yn oed. Dyma ei gyfle i brofi ei hun ar y llwyfan rhyngwladol, gan ddefnyddio ei gryfder yn ymosod ac amddiffyn.

Erbyn i Gymru herio Iwerddon, byddwn ni wedi gweld a fydd ‘Fast Eddy’ wedi rhoi bach o dân yng ngêm Lloegr. Dw i’n gweld nhw’n maeddu’r Alban – mae’r holl son am y cynnydd yn chwarae’r Gleision wedi ei orliwio yn fy marn i.

Os gall unrhyw un ail-ddarganfod y dull disglair a enillodd y Ffrancwyr ei statws uchel ar y cae rygbi,  Guy Novès yw’r dyn hwnnw. Ond fel y digwyddodd i Gymru wrth benodi Gareth Jenkins fel hyfforddwr, mae’r penodiad hwn yn ddegawd yn rhy hwyr.

Bydd Iwerddon yn gwneud dau beth yn ein herbyn ddydd Sul; byddan nhw’n creu sgarmesau symudol o’r lein a byddan nhw’n cicio i gystadlu, gan dargedu Tom James yn enwedig. Ni fydd Cymru yn newid eu dull arferol o chwarae chwaith ond bydd presenoldeb Tipuric yn cynnig rhywbeth gwahanol.

Dw i’n disgwyl i Gymru ddechrau’r Chwe Gwlad gyda buddugoliaeth o saith pwynt.

1920Gatland_northwales_rdax_1050x700_80

Datgelu tim Cymru i herio’r Gwyddelod

Bydd tîm Cymru fydd yn wynebu pencampwyr y 6 Gwlad 2015, Iwerddon yn Nulyn ddydd Sul yn cynnwys  …

Watkin_Owen_WalesU20_rdax_1196x700_80

Cyfuniad o brofiad a ieuenctid yn nhim Cymru dan 20

Mae prif hyfforddwr Cymru Dan 20 Jason Strange wedi enwi tim cytbwys sy’n cywys profiad ac …

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, Gemau rhyngwladol yr hydref, Guinness Pro12, Cwpan Heineken, Uwch Gynghrair Principality a Rygbi’r Colegau a’r Ysgolion

Sylwebaeth Saesneg ar gael ar gyfer nifer o'r gemau ar Sky a Freeview drwy'r gwasanaeth botwm coch.