Llanelli Scarlets v Leinster – Magners League

Mae’r Dreigiau â digon o dân i guro Caeredin – Gwyn Jones

Gyda phum munud ar hugain yn weddill o’r gêm, roedd yn edrych yn debygol y byddai’r Dreigiau yn cael eu stwffio go iawn. Roedden nhw ar ei hol hi o 22-8, yn chwarae yn erbyn y gwynt ac roedd Leinster yn rheoli’r chwarae.

Ond yna, o’r sgrym, fe aeth Faletau ar rediad a sbardunodd adfywiad rhyfeddol i’r Dreigiau ac fe aethon nhw yn eu blaenau i sgorio tri chais ac ennill y gêm

O ganlyniad, mae’n ddigon posib iddyn nhw fwrw Leinster allan o’r pedwar ucha’ yn y Pro12 ac mae wedi rhoi hyder aruthrol i’r tîm o Went wrth iddyn nhw deithio lan i Gaeredin ar gyfer gem gyn derfynol Cwpan Her Ewrop yn erbyn y tîm o brifddinas yr Alban.

Roedd y gêm yn ffetaffor ar gyfer tymor y Dreigiau ar ei hyd.  Digon o addewid ar y dechrau, yna cyfnod aflwyddiannus o wynebu pwysau aruthrol.  Ond yna,’ yn y chwarter ola’, chwarae oedd yn bleser i’w wylio, wrth i frwdfrydedd a bwrlwm y chwaraewyr ieuenga’ arwain y ffordd at fuddugoliaeth annisgwyl ond haeddiannol.

Dewisodd Lyn Jones ei dim cryfa’ ar gyfer y gêm hon, penderfyniad a oedd yn dipyn o gambl mewn gwirionedd, gan y gallai hynny gael effaith negyddol ar ei garfan  ar gyfer gemau canlynol.

Ond profwyd iddo wneud y penderfyniad cywir, ac mae ganddo garfan well a mwy hyderus nawr, ar gyfer y gêm fwya’ i’w dim ers blynyddoedd lawer.

Sefyllfa gwbl groes sydd yng Nghaeredin. Gwnaeth Alan Solomons, hyfforddwr y tîm o’r Alban, yr un fath o benderfyniad a Lyn Jones. Ond roedd y canlyniad yn dra gwahanol. Colli’n drwm wnaeth ei dim e yn erbyn Munster, ac fe anafwyd rhai o’i chwaraewyr.

Cryfder y tîm o’r Alban yw ei sgrym, sydd yn edrych yn gadarn iawn. Maen nhw wedi canolbwyntio cryn dipyn ar wella ei chwarae gosod a bydd hyn yn arf tra effeithiol yn erbyn y Dreigiau. Mae sgrym y Dreigiau wedi bod yn ddigon cadarn eu hun dros y gemau diwetha’, ar wahân i’r gêm yn erbyn y Gleision, pan gawson nhw driniaeth Adam Jones-aidd go iawn!

Lle mae’r Dreigiau wedi gwella fwya’ yw yn ei hamddiffyn o’r sgrym.  Ychydig wythnosau yn ôl, sgoriodd Ulster ddau gais o sgrymiau ac fe wnaeth Gareth Anscombe yr un peth pythefnos yn ddiweddarach.

Ond fe wnaeth Jack Dixon chwarae’n arbennig o dda yn amddiffynnol yn erbyn Leinster, gan gau rhai o’r bylchau oedd yn ddigon amlwg cynt. Yn wir, roedd yn ffodus i beidio â chael ei anfon o’r cae am un dacl a oedd yn ymylu ar fod yn dacl waywffon.

Yr hyn wnaeth yr argraff fwya ym muddugoliaeth y Dreigiau yn erbyn Leinster, oedd y ffordd wnaethon nhw gwblhau eu tasg. Fe wnaeth un trosiad daro’r post ac fe fethon nhw gyfle hawdd i sgorio ychydig wedi hynny a sicrhau’r fuddugoliaeth.

Ond wnaethon nhw ddim digalonni, gan barhau gyda’u chwarae a’u hagwedd gadarnhaol a chael y fuddugoliaeth yn y diwedd.

Dynion ifanc oedd y rhain, yn ymateb gyda dygnwch ac aeddfedrwydd wrth wynebu tîm a oedd yn benderfynol o ennill.

Ni fydd y Dreigiau yn ofni gorfod teithio oddi cartre’ er mwyn herio Caeredin chwaith. Maen nhw wedi chwarae’n well oddi cartre’ na gartre a bydd byddin deyrngar o’u cefnogwyr yno hefyd i’w hysbrydoli.

Mae’r Dreigiau yn dîm trefnus iawn, ac mae pob un yn y garfan yn rhannu’r un athroniaeth. Ond yr hyn fydd angen arnyn nhw i sicrhau buddugoliaeth yn yr Alban yw perfformiadau da iawn gan eu chwaraewyr amlyca’.

Mae Falatau yn gwbl ganolog i’r gêm hon. Fe yw’r unig un sy’n gallu cario’r bel mewn gwirionedd, yn enwedig yn absenoldeb Andrew Coombs a gan fod Jonathan Thomas yn symud i’r ail reng.

Ymhlith y cefnwyr, mae’r canolwr Tyler Morgan yn fygythiol ac yn rhedwr uniongyrchol. Dw i’n amau a fydd Caeredin yn gallu delio ag e.

Yn ola’, mae’n rhaid i Hallam Amos fod yn rhan fawr o’r gêm. Mae dod oddi ar yr asgell i chwilio am gyfleoedd yn fwy anodd nag y mae’n swnio ond mae Amos yn dysgu ble a phryd y mae creu argraff.

Bydd angen llwyfan ar y tri rhedwr yma wrth gwrs, er mwyn iddyn nhw fod yn gwbl effeithiol, a dyna le bydd Caeredin yn gobeithio difetha cynlluniau’r Dreigiau.

Dw i yn pryderu rhywfaint ynglŷn â chicio’r Dreigiau at y pyst. Mae mwy nag un ciciwr ganddyn nhw, ac mae hynny’n dweud y cyfan.

Mae ffeinal Ewropaidd o fewn cyrraedd i’r Dreigiau. Wyth deg munud sydd rhyngddyn nhw a chyrraedd y garreg filltir yna. Yn gynharach yn y tymor, prin iawn yw’r rhai ohonom ni fyddai wedi rhagweld mai’r Dreigiau a fyddai’n chwifio baner Cymru yn Ewrop.

Maen nhw’n dîm sydd wedi bod yn y gwaelodion yn rhy hir o lawer. Yn rhy aml, maen nhw wedi derbyn trueni yn hytrach na beirniadaeth ac wedi cael eu hystyried yn frawd bach rhanbarthau eraill Cymru.

Caeredin yw’r ffefrynnau mae’n siŵr, ond bydd pawb trwy Gymru yn cefnogi’r Dreigiau heno. Mae Caeredin yn dîm digon safonol, ond os bydd dynion Gwent yn chwarae’n dda ac yn cicio eu ciciau, dw i’n credu mai nhw fydd yn cyrraedd y ffeinal.

RYGBI PAWB for twitter

Uchafbwyntiau – Ysgol Y Strade v Ysgol Llanisien

Uchafbwyntiau Ffeinal Cwpan Ysgolion Cymru dan 18

JD3_graphic_rdax_528x330_80

Disgwyl torf enfawr ar Ddydd y Farn III

Daeth cadarnhad bod y nifer fwyaf erioed o gefnogwyr wedi archebu tocynnau ar gyfer Dydd y Farn …

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, Gemau rhyngwladol yr hydref, Guinness Pro12, Cwpan Heineken, Uwch Gynghrair Principality a Rygbi’r Colegau a’r Ysgolion

Sylwebaeth Saesneg ar gael ar gyfer nifer o'r gemau ar Sky a Freeview drwy'r gwasanaeth botwm coch.

Twitter

Rygbi S4C @RygbiS4C
Watch @EdinburghRugby v @dragonsrugby on the @S4C website now. Also highlights shown onscreen tonight 9.30: s4c.cymru/clic/e_level2.…
Rygbi S4C @RygbiS4C
Gallwch wylio gêm @EdinburghRugby v @dragonsrugby ar wefan @S4C nawr. Hefyd uchafbwyntiau ar y sgrin heno am 9.30: s4c.cymru/clic/c_level2.…
Andrew Coombs @Coombs_A
Hardest game iv ever had to watch, sad to see the boys go out in that fashion, rest up lads. Congrats to @EdinburghRugby good luck in final