Owens_Gethin_awards_rdax_1194x700_80

Anrhydeddau pellach i Nigel Owens a Dennis Gethin

Mae dau aelod blaenllaw o Undeb Rygbi Cymru wedi derbyn anrhydeddau gan Brifysgolion Cymru.

Mae Prifysgol y Drindod Dewi Sant wedi cynnig Cymredoriaeth Anrhydeddus i Lywydd URC Dennis Gethin ac mae Nigel Owens wedi cael cynnig yr un anrhydedd gan Brifysgolion Caerdydd a Metropolitan Caerdydd. Mae’r ddau eisoes wedi derbyn anrhydeddau OBE a MBE gan y Frenhines fis diwethaf.

Cafodd Dennis Gethin ei gydnabod am ei wasanaeth i Rygbi Cymru a dywedodd, “Mae’n fraint i dderbyn yr anrhydedd yma gan Brifysgol y Drindod Dewi Sant ac rwy’n ddiolchgar yn enwedig i’r clybiau bychain yng Nghymru sy’n asgwrn cefn y gem am eu cefnogaeth. Y gwirfoddolwyr ar y lefel gymunedol yw ein cryfder.”

Cafodd Nigel Owens ei anrhydeddu am ei lwyddiant arbennig fel dyfarnwr ac hefyd am eigyfraniad ehangach i fywyd a diwylliant Cymru. Mewn araeth yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd fe annogodd bobl ifanc i gofio’u gwreiddiau ac i gydio yn y cyfleoedd bydd yn dod i’w rhan – “Un o werthoedd sylfaenol rygbi yw parch – sef elfen sy’n briny n ein cymdeithas heddiw. Mae pawb yn wahanol ond mae’n bwysig parchu’r gwahaniaethau rheiny ac i drin pawb yn gyfartal. Mae ganddoch chi’r cyfle i wella’n cymdeithas drwy drin pawb yn gyfartal,” meddai.

“Cydiwch mewn cyfleon wrth i chi ddod ar eu traws ond peidiwch byth ag anghofio’ch teuluoedd, eich ffrindiau, eich cymunedau eich ysgiolion a’ch colegau sydd wedi bod yn gymorth i chi ar hyd y ffordd.”

CDF_190716_GB7sSquad02_rdax_1194x700_80

Triawd rygbi ar y ffordd i Rio

Mae Pennaeth Perfformiad URC, Geraint John wedi croesawi’r ffaith bod tri chwaraewr o Gymru wedi …

rygbi-rowlands

Cyfweliad gyda Rowland Phillips

Cyfweliad gyda Rowland Phillips, prif hyfforddwr Menywod Cymru.

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, Gemau rhyngwladol yr hydref, Guinness Pro12, Cwpan Heineken, Uwch Gynghrair Principality a Rygbi’r Colegau a’r Ysgolion

Sylwebaeth Saesneg ar gael ar gyfer nifer o'r gemau ar Sky a Freeview drwy'r gwasanaeth botwm coch.