S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

​S4C yn cynnig gofod hysbysebu i gefnogi ymdrechion Covid

28 Ebrill 2020

Er mwyn cefnogi'r elusennau a'r cwmnïau sy'n gwneud gwaith arwrol yn ystod argyfwng Covid, mae S4C yn bwriadu rhannu newyddion am ei ymdrechion ar y sianel.

Mae S4C yn cynnig gofod hysbysebu yn rhad ac am ddim i elusennau sydd wedi eu lleoli, neu'n gweithredu ar lefel Cymreig ac yn cynnig cymorth i bobl yn ystod yr argyfwng.

Mae hefyd yn cynnig cyfraddau gostyngedig i gwmnïau yng Nghymru er mwyn hyrwyddo eu hymdrechion Covid.

Ac er mwyn annog hysbysebu yn y Gymraeg mae'r sianel wedi penderfynu ymestyn ei gymhorthdal ar gyfer hysbysebion Cymraeg i'r cynllun.

Dywedodd Prif Weithredwr S4C, Owen Evans, "Fel darlledwr cyhoeddus ni am ddangos ein cefnogaeth i'r elusennau a'r cwmnïau hynny sydd yn cynorthwyo pobl yn ystod y dyddiadau helbulus hyn.

"Felly gyda'n hasiant gwerthiant, Sky Media, rydym wedi penderfynu gwneud 10% o'n munudau hysbysebu dyddiol ar gael er mwyn tynnu sylw at y gwaith pwysig mae'r elusennau a chwmnïau yma'n ei wneud."

Dywedodd Huw Potter o SkyMedia "Gyda chymaint o amser bellach yn cael ei dreulio yn y cartref, mae gwylio'r teledu yn cynyddu ac mae'n chwarae rôl allweddol o ran rhoi gwybodaeth a diddanwch i bawb.

"Rydyn ni'n falch o gefnogi'r fenter hon sy'n gallu hyrwyddo elusennau a chwmnïau sy'n helpu gyda'r ymdrech Covid.

Yn ôl Ysgrifennydd Gwladol Cymru Simon Hart: "Mae elusennau ar draws Cymru yn gwneud llawer iawn i gefnogi'r sawl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas ac mae ganddynt rôl hanfodol i chwarae yn ystod argyfwng y coronafeirws.

"Yn ystod y cyfnod anodd hwn mae'n bwysig i bobl i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eu gwaith hanfodol drwy ein darlledwyr cenedlaethol ac mae croeso mawr i'r gefnogaeth gan S4C."

Am fanylion pellach ar sut mae manteision ar y cynnig bydd angen cysylltu â Huw Potter neu Dylan Jones o Sky Media, sef asiant hysbysebu S4C.

Byddant hefyd yn gallu cynorthwyo gyda'r trefniadau ar gyfer cynhyrchu hysbysebion neu gyda mynediad at gronfa cynhyrchu hysbysebion Cymraeg S4C.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?