S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Un Bore Mercher yn dychwelyd i’r sgrîn am y tro olaf

8 Hydref 2020

Gyda'r operâu sebon wedi setlo nôl yn eu slotiau arferol, mae'n gysur gweld cymeriadau cyfarwydd nôl ar y sgrîn.

Ac wrth i'r dyddiau ddechrau byrhau a nosweithiau tywyll y gaeaf yn agosáu, mae S4C yn falch o gyhoeddi y bydd drama wreiddiol hefyd yn dychwelyd i ddiddori'r gwylwyr.

I ffans Faith Howells a'i chriw, bydd y newyddion fod y drydedd gyfres o Un Bore Mercher ar fin dechrau ar S4C ar nos Sul y 1af o Dachwedd yn siŵr o greu cryn gyffro.

Meddai Gwenllian Gravelle, Comisiynydd Drama S4C; "Ry 'ni'n gwybod mai dyma'r gyfres olaf, felly mae lot o drafodaeth wedi bod am sut y byddwn yn ffarwelio â Faith.

"Mae'r cyfresi blaenorol yn adnabyddus am eu plot twists, felly mae pawb yn awyddus iawn i gael gwybod pa droeon annisgwyl sydd ar y gweill tro hyn.

"Ac yn ogystal â'r prif gymeriadau – Faith (Eve Myles), Evan (Brad Freegard) a Steve Baldini (Mark Lewis-Jones) mae cwpwl o ychwanegiadau anhygoel i'r cast. Bydd enwau mawr fel Celia Imrie â Sîan Phillips yn dod mewn i'r gyfres olaf fel cymeriadau newydd, ac yn ychwanegu elfen arall o gyffro.

"Ar ôl cael bwlch mor hir ers darlledu'r ddrama wreiddiol diwethaf, mae'n gyffrous iawn dod nôl gyda chyfres mor boblogaidd a chast mor gryf, ac wrth gwrs mae'n braf rhannu newyddion cadarnhaol ar ôl cyfnod anodd iawn i'r diwydiant ffilm â theledu."

Cafodd Un Bore Mercher ei ffilmio cefn wrth gefn a'r fersiwn Saesneg, Keeping Faith, a fydd yn ymddangos ar BBC Wales yn gynnar yn 2021.

Bydd gwylwyr S4C felly, gyda'r cyntaf yn darganfod beth fydd diweddglo'r gyfres.

Datblygwyd Un Bore Mercher / Keeping Faith yn wreiddiol gan S4C.

Cynhyrchir gan Vox Pictures ar gyfer S4C a BBC mewn cydweithrediad ag Acorn Media, APC â Nevision gyda chefnogaeth gan Cymru Greadigol.

Bydd cyfresi un a dau ar gael fel Bocs Sets ar Clic o'r 16 Hydref ymlaen, gan roi cyfle perffaith i ddal fyny cyn i'r gyfres newydd ddechrau ar 1af o Dachwedd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?