S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Gwobr BAFTA UK i un o
gyd-gynyrchiadau S4C

6 Mehefin 2021

Mae cyd-gynhyrchiad rhwng S4C a Channel 4 wedi ennill gwobr BAFTA UK heno.

Llwyddodd cyfres deledu Tŷ am Ddim (The Great House Giveaway) i gipio'r wobr BAFTA UK yn erbyn cynyrchiadau The Chase i ITV, Jimmy McGovern's Moving On i BBC 1 a Richard Osman's House of Games i BBC 2.

Mae Tŷ am Ddim gan gwmni cynhyrchu Chwarel yn gyfres sy'n sicr wedi llwyddo i newid bywydau.

Mae fformat y gyfres yn rhoi tŷ am ddim i ddau berson i'w adnewyddu am 6 mis - unrhyw elw mae'n nhw'n ei wneud, mae'n nhw'n cael ei gadw.

Yn ystod y gyfres gyntaf a ddarlledwyd ar S4C fis Hydref 2019 llwyddwyd i roi cyfleoedd i nifer o Gymry i ddilyn eu breuddwydion o adnewyddu tai.

Wrth dderbyn y wobr yn y seremoni ar-lein heno a ddarlledwyd ar BBC 1 gwnaeth cynhyrchydd y gyfres Sioned Morris ei haraith yn Gymraeg gan ddiolch i S4C a Channel 4.

"Dyma'r cyd-gomisiwn cyntaf rhwng S4C a Channel 4 ac mae'n fodel cynhyrchu sydd wedi gweithio'n arbennig o dda." meddai Llinos Wynne, Comisiynydd Ffeithiol S4C.

"Mewn modd adloniannol mae Ty Am Ddim yn mynd i galon un o bynciau cymdeithasol mawr ein cyfnod, sef helpu pobl ifanc i wireddu eu breuddwydion i fod yn berchen ar dŷ eu hunain, ac rydym eisoes yng nghanol ffilmio yr ail gyfres.

"Llongyfarchiadau mawr i Gwmni Chwarel a'r holl dîm cynhyrchu."

Dyma'r ail wobr ddarlledu genedlaethol i S4C ei hennill mewn dros wythnos. Ar 27 Mai llwyddodd cynhyrchiad Dim Ysgol: Maesincla i ennill gwobr Broadcast am y cynhyrchiad gorau yn ystod y cyfnod clo.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?