S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

​S4C yn penodi rôl newydd Ymgynghorydd Comisiynu

6 Gorffennaf 2021

Mae S4C wedi cyhoeddi y bydd Sioned Wyn Roberts yn ymgymryd â rôl Ymgynghorydd fel rhan o dim Comisiynu'r sianel.

Bydd y swydd yn gweithio tuag at ddatblygu cynnwys plant a phobl ifanc ar draws amryw o blatfformau yn ogystal â datblygu rôl S4C ym maes addysg.

Bydd Sioned yn trafod ei rôl newydd mewn sesiwn banel yn y Children's Media Conference, ddydd Mawrth 6 Gorffennaf lle bydd yn sôn am gynlluniau S4C ym maes teledu plant a phobl ifanc.

Mae Sioned wedi bod yn gweithio i S4C ers 2012 fel Comisiynydd Plant.

Cyn hynny bu'n gweithio i adran addysg BBC Cymru ac fel cynhyrchydd llawrydd.

Yn ystod ei chyfnod fel Comisiynydd Plant S4C mae Sioned wedi bod yn gyfrifol am gynyrchiadau llwyddiannus megis Deian a Loli, Prosiect Z, Amser Maith Maith yn Ôl a Mabinogi Ogi Ogi.

Enillodd S4C wobr BAFTA Plant UK gyda Prosiect Z yn 2018 a gwobr RTS UK yn 2019, yn ogystal â gwobr BAFTA Cymru ddwy waith gyda Deian a Loli yn 2017 a 2020.

Meddai Sioned: "Dwi'n edrych ymlaen yn fawr i ymgymryd a'r rôl newydd hon.

"Wrth i batrymau gwylio plant a phobl ifanc newid mae angen i S4C sicrhau fod ein cynnwys ar gael ar draws nifer o blatfformau.

"Mae darpariaeth addysg S4C hefyd wedi datblygu'n fawr yn ystod y blynyddoedd diwethaf a dwi'n edrych mlaen i roi mwy fyth o ffocws ar y gwaith hwn hefyd."

Cyhoeddwyd fis Mai bod Sioned Geraint wedi ei phenodi i swydd Comisiynydd Plant S4C.

Bydd Sioned Wyn Roberts a Sioned Geraint yn cychwyn ar eu swyddi newydd fis Medi.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?