S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

S4C Rhyngwladol yn Lansio Cronfa Cynnwys Newydd

10 October 2023

Mae Cronfa Cynnwys Masnachol gyntaf S4C Rhyngwladol yn weithredol o heddiw ymlaen (dydd Mawrth, 10 Hydref) ac yn chwilio am brosiectau a phartneriaid yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

Cafodd y gronfa ei sefydlu i gefnogi prosiectau sy'n uchelgeisiol ac yn apelio at gynulleidfaoedd rhyngwladol.

Y nod yw rhannu diwylliant unigryw Cymru a'i gallu i adrodd straeon gyda'r byd wrth roi hwb enfawr i'r sector creadigol yng Nghymru.

Bydd y Gronfa Cynnwys Masnachol yn buddsoddi arian i ddatblygu a chynhyrchu, a'n gobaith ydy y bydd yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i raddfa ac, yn ei dro, gwerthiant rhyngwladol y sioe.

Dywedodd Claire Urquhart, Pennaeth newydd y Gronfa:

"Efallai na wnaethoch chi erioed ystyried anfon rhai syniadau at S4C o'r blaen oherwydd bod y dalent, y raddfa, neu'r arddull weledol yn eu gwthio y tu hwnt i'r gyllideb safonol. Rydym yn anelu'n uchel gyda'r gronfa newydd hon. A allwn ddod o hyd i fformat a fydd ag apêl fyd-eang? Enwogion sydd â chynlluniau mawr yng Nghymru? Sbin-off yn arddull Lord of the Rings yn yr iaith Gymraeg? Efallai bod yna ymchwil wyddonol sy'n torri tir newydd, neu ymchwiliad ar y gweill a fydd yn berthnasol yn fyd-eang."

Bydd y Gronfa Fasnachol hefyd yn buddsoddi mewn cynnwys ac eiddo deallusol a allai ymestyn i farchnadoedd eraill megis gemau cyfrifiadurol a llwyfannau FAST.

Rydym wrthi'n chwilio am brosiectau neu bartneriaethau gyda chynhyrchwyr, dosbarthwyr a llwyfannau cynnwys ledled y byd.

Mae rhagor o wybodaeth am y gronfa ar y wefan a manylion ar sut i wneud cais.

Linc i wefan y Gronfa Cynnwys Masnachol:

Newydd: https://www.s4c.cymru/cy/masnachol/page/57485/s4c-...

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?