S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Stwnsh

A fydd coch yn liw lwcus neu anlwcus i'r tîm o'r Wuddgrug? Dere i gwrdd â'r pedwar dewr o'r gogledd ddwyrain...

CADAN

1.Disgrifia dy hun mewn tri gair…

Caredig, Clyfar a doniol

2.Diddordebau…

Dringo, Canu, Cleddyfa, Chwarae'r Corn Ffrengig

3.Rhinweddau fydd yn helpu'r tîm…

Dwi ddim ofn llawer o bethau ac rwy'n dda yn dringo.

CAITLYN

1.Disgrifia dy hun mewn tri gair…

Penderfynol, Gofalgar a doniol

2.Diddordebau…

Chwarae Xbox, coginio, pobi a dylunio

3.Rhinweddau fydd yn helpu'r tîm…

Rwy'n gwybod pryd i ganolbwyntio a phryd i adael i eraill yn y tîm i gymryd rheolaeth.

LEWIS

1.Disgrifia dy hun mewn tri gair…

Egniol, doniol a chyflym

2.Diddordebau…

Rhedeg, Nofio a Seiclo

3.Rhinweddau fydd yn helpu'r tîm…

Rwy'n gallu rhedeg yn gyflym ac yn bell ond yn gallu bod yn bossy weithiau hefyd.

MARI

1.Disgrifia dy hun mewn tri gair…

Diolchgar, Ystyfnig a swnllyd

2.Diddordebau…

Pel-rwyd, celf, marchogaeth a pherfformio

3.Rhinweddau fydd yn helpu'r tîm…

Rwy'n barod i helpu'r tim ac arwain nhw os oes angen.

Bocs Set Gwrach y Rhibyn

Bocs Set Gwrach y Rhibyn

Gwylia pob pennod draw ar Clic

Gwylia nawr
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?