S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

​S4C yn rhannu llwyddiannau digidol mewn fforwm gyda'r Cenhedloedd Unedig

9 Tachwedd 2020

Bydd S4C yn rhannu arferion da a llwyddiannau diweddar platfform digidol Hansh, mewn cynhadledd ryngwladol sef Fforwm Llywodraethiant y We a drefnir gan y Cenhedloedd Unedig ddydd Llun 9 Tachwedd.

Am y tro cyntaf eleni, cynhelir y gynhadledd yn rithiol a disgwylir cannoedd o gynrychiolwyr o bedwar ban byd i ymuno yn y trafodaethau.

Dyma fydd y 15fed cynhadledd i'w trefnu gan y Cenhedloedd Unedig yn trafod llywodraethiant y we, a dyma'r tro cyntaf i S4C gymryd rhan.

Bydd S4C yn trafod llwyddiannau Hansh a'r effaith bositif ar ieithoedd lleiafrifol. Bydd hefyd trafodaeth ar strategaeth ddigidol S4C a datblygiadau S4C Clic.

Lansiwyd Hansh yn 2017 fel platfform ddigidol i bobl ifanc rhwng 16-34 oed.

Mae'r gwasanaeth wedi tyfu a datblygu i gynnwys elfennau comedi, materion cyfoes, darnau barn unigol a sgyrsiau sy'n trafod amrywiaeth eang o bynciau sy'n effeithio pobl ifanc heddiw.

Denodd Hansh dros filiwn o sesiynau gwylio ym mis Mawrth 2020 ac mae'r platfform yn parhau i dyfu.

"Dwi'n falch iawn fod gwaith S4C gyda phlatfform Hansh yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol fel cynllun llwyddiannus" meddai Rhodri ap Dyfrig fydd yn arwain cyflwyniad S4C yn y fforwm.

"Mae Hansh wedi llwyddo i greu cymdeithas unigryw ar lein yn yr iaith Gymraeg, sy'n hyrwyddo diwylliant ac sy'n denu pobl ifanc na fyddai fel arfer yn troi at gynnwys S4C yn llinol."

"Mae'r gynhadledd hon yn gyfle i ni rannu arferion da a dangos sut mae'r platfform wedi datblygu yn y blynyddoedd diweddar.

"Dwi'n falch iawn o'r cyfle hwn i roi S4C, Cymru a'r iaith Gymraeg ar lwyfan rhyngwladol."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?