S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

​Menter a Busnes yn noddi Prosiect Pum Mil

13 Tachwedd 2020

Mae S4C yn falch o gyhoeddi y bydd Menter a Busnes yn noddi cyfres newydd o Prosiect Pum Mil.

Bydd y gyfres boblogaidd yn cychwyn ar S4C ar Nos Sul 22 Tachwedd gyda Trystan Ellis Morris ac Emma Walford yn teithio cymunedau led led Cymru er mwyn ceisio gwireddu prosiectau cymunedol am £5,000 o bunnau.

Drwy adnewyddu ac adeiladu bydd cymunedau yn dod at ei gilydd yn y gobaith o greu cynlluniau fydd yn fuddiol i'w hardal.

Yn y gyfres hon byddwn yn ymweld â Llanystumdwy, Caerdydd, Ysbyty Ifan, Nelson, Pontypridd a Llandysul.

Llwyddodd Prosiect Pum Mil i ennill gwobr BAFTA Cymru fis diwethaf yn y categori Cyflwynwyr Gorau am waith cyflwyno naturiol a thwymgalon Emma a Trystan.

"Mae Prosiect Pum Mil yn enghraifft wych o ysbryd cymunedol ar ei orau." meddai Amanda Rees, Cyfarwyddwr Cynnwys S4C.

"Yn sicr mae'r gyfres boblogaidd hon wedi taro deuddeg gyda'n gwylwyr wrth i ni deithio led led Cymru yn ymweld ag ardaloedd amrywiol a chymeriadau lliwgar ar lawr gwlad.

"Ry'n ni'n hynod ddiolchgar i Menter a Busnes am noddi'r gyfres hon eleni."

Meddai Alun Jones, Prif Weithredwr Menter a Busnes: "Rydym falch iawn o'r cyfle i noddi cyfres Prosiect Pum Mil eleni, mewn cyfnod sydd wedi bod yn heriol i lawer.

"Mae'r gyfres yn dyst i'r creadigrwydd, dygnwch a'r dyfeisgarwch sydd yn fyw ac yn iach ar hyd a lled y wlad.

"Mae cefnogi cymunedau ac economi Cymru wrth galon ein holl weithgarwch, ac mae'n braf medru cefnogi cyfres fel hon i ddathlu'r hyn y mae cymunedau yn medru ei gyflawni i wella eu hardal, trwy gydweithio."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?