S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Cyhoeddi Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant cyntaf S4C

30 Tachwedd 2020

Nia Edwards-Behi sydd wedi'i phenodi fel Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant cyntaf S4C.

Fel rhan o'r swydd newydd hon bydd Nia yn datblygu ymrwymiad S4C i adlewyrchu Cymru heddiw ar y sgrin a thu ôl i'r camera ac yn gweithio gyda chwmnïau cynhyrchu a phartneriaid i ddenu talent newydd i'r sector

Mae Nia, sy'n wreiddiol o Lanfairfechan ond bellach yn byw yn Aberystwyth ar ôl symud yno i astudio, yn edrych ymlaen at yr her sydd o'i blaen:

"Mae S4C yn sefydliad mor bwysig i'r sector ddarlledu yng Nghymru, felly 'dw i'n edrych ymlaen at geisio rhoi S4C ar flaen y gad ar faterion o amrywiaeth a chynhwysiant a thrwy hynny ceisio dylanwadu ar y sector yn ehangach.

"Mae cydweithio'n bwysig iawn i mi, ac felly 'dw i'n edrych ymlaen at gael gweithio gydag ystod eang o staff a phartneriaid S4C ar y gwaith yma. Yn sicr, mae angen y cydweithio hynny er mwyn gallu gwireddu gwelliannau amrywiaeth a chynhwysiant."

Ar ôl cwblhau doethuriaeth mewn Astudiaethau Ffilm, bu Nia yn gwneud gwaith marchnata i Ganolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth, a daeth yn Bencampwr Cydraddoldeb i'r Ganolfan.

Mae cynhwysiant a chynrychiolaeth yn bwysig iawn i Nia ac mae hyn, law yn llaw â'i diddordeb penodol yn y cyfryngau a'r celfyddydau, yn gwneud y swydd yn un delfrydol iddi:

"Hoffwn i weld gweithleoedd sy'n hygyrch ac yn groesawgar i bawb, a diwylliannau gwaith sy'n garedig, yn ystyrlon ac yn deg. Yn ogystal â hyn, hoffwn weld ystod eang iawn o unigolion yn rhan o raglenni a chynnwys S4C, a hynny ar bob math wahanol raglenni a chynnwys."

Meddai Owen Evans, Prif Weithredwr S4C:

"Mae'n bleser croesawu Nia Edwards-Behi i S4C ac i'r rôl bwysig yma.

"Bydd Nia yn adeiladu ar ein cynlluniau i adlewyrchu Cymru heddiw ar y sgrin ac i sicrhau bod pobl o bob cefndir yn teimlo bod y sector teledu yn agored ac yn cynnig cyfleoedd gwaith cyffrous a pherthnasol iddyn nhw, a'r cyfle i weithio'n y Gymraeg."

"Rydw i'n edrych ymlaen yn fawr at gydweithio â Nia er mwyn i ni gyflawni'r amcanion pwysig hyn."

Bydd Nia yn cychwyn yn ei swydd ar Rhagfyr 14 2020.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?