S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

​S4C yn cyhoeddi comisiwn newydd o Tipyn o Stad

2 Rhagfyr 2020

Bydd ffans led led Cymru yn falch o glywed fod S4C wedi comisiynu cyfres ddrama newydd o'r enw STAD - fydd yn ddilyniant o'r gyfres boblogaidd Tipyn o Stad.

Bydd y gyfres newydd yn ail gydio â helyntion stad Maes Menai ddeng mlynedd yn ddiweddarach gydag ambell i wyneb newydd yn ymuno â'r cast. Daeth y cyfresi i ben yn 2008 yn dilyn saith cyfres lwyddiannus.

Cynhyrchir y gyfres newydd gan Cwmni Da a Triongl gydag Angharad Elen yn brif sgriptwraig.

Meddai Gwenllian Gravelle, Comisiynydd Drama S4C:

"Dwi'n falch iawn o gyhoeddi comisiwn newydd yn seiliedig ar y gyfres boblogaidd hon sydd wedi ei lleoli yng Nghaernarfon.

"Daeth apêl y cyfresi blaenorol yn amlwg yn ddiweddar wrth i do newydd o bobl ifanc heidio at S4C Clic i wylio bocs sets Tipyn o Stad.

"Yn sicr mae na awydd gwirioneddol i ail gydio ym mywydau cymeriadau lliwgar y ddrama wreiddiol hon gan hefyd gyflwyno cymeriadau newydd."

Llwyddodd cyfresi Bocs Sets Tipyn o Stad ar S4C Clic i ddenu 237,328 o sesiynau gwylio.

Bydd STAD yn cychwyn ffilmio yn 2021 gyda'r gyfres ar sgrin yn 2022.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?