S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Amdanom ni

S4C a'n Gwylwyr

Ry'n ni'n credu'n gryf bod angen cael perthynas agored, agos ac atebol gyda'n gwylwyr.

I wneud hynny, mae'n bwysig ein bod ni'n deall beth ydi disgwyliadau'r gynulleidfa wrth baratoi amserlen a chynnwys.

Ry'n ni'n cynnal digwyddiadau cyson mewn gwahanol rannau o Gymru er mwyn i'r cyhoedd gyfarfod â staff ac aelodau Bwrdd S4C. Mae'r cyfarfodydd yma'n gyfleoedd euraidd i'r cyhoedd ddweud eu dweud am ein rhaglenni ni i ni glywed barn y cyhoedd am ein rhaglenni ni.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?