S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Amdanom ni

Pwyllgor Cwynion a Chydymffurfiaeth

Y Pwyllgor yma sy'n gyfrifol am oruchwylio systemau cwynion S4C a monitro eu bod nhw'n gweithio'n effeithlon.

Y Pwyllgor sydd hefyd yn ystyried materion cydymffurfiaeth rhaglenni S4C.

Mae gan y pwyllgor hefyd ddyletswyddau o fewn prosesau S4C wrth ymateb i geisiadau am wybodaeth o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Aelodau'r pwyllgor

  • Siân Lewis (Cadeirydd y Pwyllgor)
  • Rhodri Williams
  • Hugh Hesketh Evans

Staff S4C

  • Owain Lloyd
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?